PSZOK

AktualnościLesznowolaNa luzie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podejmie postępowanie wyjaśniające…

Obowiązek prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy do zadań własnych gminy i wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i

Read More