AktualnościLesznowolaNa luzie

Coraz droższy PSZOK w Piasecznie…

Posiadanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to obowiązek gminy zapisany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl ustawy zadaniem gminy jest zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami: instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych. Od początku nowego systemu gospodarowania odpadów komunalnych w Polsce, gmina Lesznowola korzysta z nieswoich instalacji…

JARPER i PUK

Pierwszą instalację PSZOK dla mieszkańców gminy Lesznowola zorganizowała firma JARPER, która wygrała półroczny przetarg w 2013 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy. Drugą zorganizowała firma SITA, a właściwie dzisiaj już spółka Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK). Choć słowo „zorganizowała” jest trochę na wyrost… Po prostu umożliwiła gminie Lesznowola korzystanie z własnej instalacji zlokalizowanej na ul. Technicznej 6 w Piasecznie. Oczywiście nie za darmo…

Jak wynika z informacji z otwarcia ofert przetargowych na udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które nastąpiło w dniu 17 listopada 2017 roku. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy PUK. Piaseczyńska firma miała zorganizować dla mieszkańców gminy Lesznowola odbiór odpadów od 2 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku… Cena za cały okres realizacji usług miała wynieść: 716 400,00 zł netto, a za jeden miesiąc: 19 900,00 zł netto (21 492,00 zł brutto). Jednak już na początku grudnia 2019 roku spółka PUK Piaseczno wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie opłat za funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Lesznowola. Przedsiębiorstwo wnioskowało o wynagrodzenie w wysokości 64 500,00 zł netto za jeden miesiąc możliwość korzystania z instalacji. Gdyby gmina Lesznowola przystała na wniosek spółki PUK, to oznaczałoby olbrzymi wzrost kosztów:

  • w ciągu jednego miesiąca o kwotę – 44 600,00 zł netto,
  • w ciągu całego roku 2020 o kwotę – 535 200,00 zł netto.

Mimo wszystko gmina zapewnia, że na razie nie zamierza podnosić opłat dla mieszkańców:

– Obecnie gmina Lesznowola nie zamierza podnieść opłat. Wysokość opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uzależniona jest od uwarunkowań prawnych określonych między innymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kosztach utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zapewnia Marcin Kania, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

Brak lesznowolskiego PSZOKu…

Od początku nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, mówi się w gminie Lesznowola o budowie własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Mimo tego nadal nie ma żadnego planu, a nawet wizji budowy instalacji na terenie gminy.

– Nie została określona lokalizacja PSZOK na terenie gminy Lesznowola, zatem nie została wykonana dokumentacja projektowa oraz ustalona kwota finansowania potrzebna do realizacji – informuje Marcin Kania, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

Dlaczego tak ważna jest budowa PSZOKu na terenie gminy Lesznowola? Pokazują to koszty, które ponieśliśmy w ostatnich latach za możliwość korzystania z piaseczyńskiego PSZOKu:

  • 2014 r. – 62 376,00 zł netto za dziewięć miesięcy,
  • 2015 r. – 126 000,00 zł tj. 10 500,00 zł za jeden miesiąc,
  • 2016 r. – 126 000,00 zł tj. 10 500,00 zł za jeden miesiąc.
  • 2018 – 2020 r. – 716 400,00 zł tj. 19 900,00 zł za jeden miesiąc.
  • 2020 r. – 64 500,00 zł za jeden miesiąc? (wniosek o zwiększenie opłat od spółki PUK).

Po tym zestawieniu opłat z poprzednich lat widać, że koszty utrzymania instalacji w Piasecznie rosną z roku na rok… Budowa własnej instalacji PSZOK pozwoli na zmniejszenie kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Lesznowola. A tym sam wpłynie na zmniejszenie opłat od mieszkańców. Na razie planów i wizji budowy lesznowolskiego PSZOK-u nie ma…

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *