AktualnościLesznowolaNa luzie

PSZOK w Kolonii Warszawskiej?

Od 1 lutego br. mieszkańcy gminy Lesznowola pozostają bez możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od tego czasu minęły już ponad dwa miesiące… I wreszcie jest szansa, że powstanie lesznowolski PSZOK i to na terenie gminy! Trzeci przetarg, który został ogłoszony w dniu 31 marca br. wyłonił wykonawcę, który spełnił oczekiwania finansowe gminy Lesznowola.

PUK Piaseczno zrywa umowę…

W grudniu 2019 roku, firma PUK Piaseczno zażądała znaczącej podwyżki za możliwość korzystania z własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez mieszkańców gminy Lesznowola… PUK Piaseczno wnioskowało o wynagrodzenie w wysokości 64 500,00 zł netto miesięcznie za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Lesznowola (na mocy umowy, która miała obowiązywać do końca 2020 roku, gmina Lesznowola miała płacić 19 900,00 zł netto miesięcznie). Lesznowolski samorząd nie zaakceptował wniosku firmy PUK Piaseczno, co spowodowało, że piaseczyńska firma wymówiła obowiązującą do końca 2020 roku umowę… W trybie pilnym został rozpisany pierwszy przetarg, którego rozstrzygnięcie poznaliśmy w dniu 7 lutego br. Do Urzędu Gminy Lesznowola wpłynęła tylko jedna oferta firmy – JARPER, która znacząco odbiegała od oczekiwań lesznowolskich urzędników… Gmina Lesznowola na sfinansowanie zamówienia polegającego na udostępnieniu punktu PSZOK dla mieszkańców gminy Lesznowola od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zamierzała przeznaczyć – 279 396,00 zł. Tymczasem firma JARPER złożyła ofertę opiewającą na kwotę – 972 000,00 zł brutto za prowadzenie punktu PSZOK dla mieszkańców… Przetarg unieważniono…

Drugi przetarg

W dniu 24 lutego br. o godz. 12:00 otworzono oferty złożone w przetargu na udostępnienie, obsługę, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Lesznowola do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r, została złożona tylko jedna oferta… firmy JARPER… Niestety ponownie jedyny oferent zaproponował znacząco wyższą kwotę, od tej, którą na ten cel zamierzała przeznaczyć gmina Lesznowola… Firma JARPER za swoje usługi do końca roku kalendarzowego 2020, oczekiwała kwoty: 826 200,00 zł brutto, natomiast gmina Lesznowola na ten cel, zamierzała przeznaczyć, tylko: 279 396,00 zł brutto… W dniu 6 marca br. unieważniono to postępowanie. Wskazując, że wykonawca zaproponował na realizację zadania 826 200,00 zł, a zamawiający (Gmina Lesznowola) przeznaczył na przedmiotowe zamówienie – 279 396,00 zł. W związku z powyższym oferta jest droższa o 546 804,00 zł.

Gmina dosypuje ponad pół miliona…

Dopiero trzeci przetarg wyłonił wykonawcę, który spełnił oczekiwania finansowe gminy Lesznowola. Jednak by tak się stało, to gmina Lesznowola musiała przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy na zadanie pn. Udostępnienie, obsługę, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Lesznowola do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W dwóch poprzednich, co warte jest podkreślenia – unieważnionych przetargach, gmina Lesznowola zamierzała przeznaczyć na udostępnienie PSZOK-u mieszkańcom Lesznowoli – 279 396,00 zł brutto, a w trzecim przetargu ta kwota, została znacząco zwiększona o ponad pół miliona złotych i wyniosła – 854 007,74 zł brutto… Ostatecznie okazało się, że firma JARPER złożyła niższą ofertę, która wyniosła – 734 743,44 zł brutto. Tym samym jedyna oferta złożona w przetargu spełniła oczekiwania finansowe gminy Lesznowola. Umowa ma zacząć obowiązywać od dnia jej zawarcia, aż do 31 grudnia 2020 roku.

Stracone dwa miesiące…

Wróćmy jeszcze na chwilę do wynagrodzenia, o które wnioskowała w grudniu 2019 roku, firma PUK Piaseczno. Firma w związku ze wzrostem kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zażądała podwyżki obowiązującej umowy z gminą Lesznowola, do kwoty 64 500,00 zł netto (69 660,00 zł brutto, uwzględniając 8% podatku VAT) miesięcznie za udostępnianie własnej instalacji PSZOK w Piasecznie. Tymczasem dzięki trzeciemu przetargowi poznaliśmy kwotę, którą zaproponowała firma JARPER – 734 743,44 zł. Jeżeli podzielimy tę kwotę przez 9 miesięcy, które zostały do końca 2020 roku, wychodzi, że miesięcznie za usługę firmy JARPER, gmina Lesznowola zapłaci – 81 638,16 zł brutto. Za ten sam okres (wynoszący 9 miesięcy) firma PUK Piaseczno, wnioskowała w grudniu 2019 roku o wynagrodzenie, w kwocie – 626 940,00 zł brutto. Gdy kontrakt zrealizowano w pełni, z uwzględnieniem lutego i marca, kwota ta wzrosłaby o 139 320,00 zł brutto i wyniosłaby – 766 260,00 zł brutto… Czyli różnica dla gminy Lesznowola wyniosłaby – 31 516,56 zł brutto, a dla mieszkańców gminy Lesznowola, różnicą byłoby zapewnienie ciągłości dostępu do PSZOK-u…

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *