AktualnościNa luziePiaseczno

Bezpieczne drogi dla rowerzystów w centrum Piaseczna

Gmina Piaseczno od dłuższego czasu przygotowuje program pt. “Budowa zintegrowanej sieci rowerowej w gminie Piaseczno”. Całkowita wartość projekt to ponad 12 mln zł, dlatego starała się pozyskać środki zewnętrzne. W ostatnich dniach gmina otrzymała decyzję o dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa w wysokości ponad 6 mln zł. To połowa przewidywanych kosztów.

W pierwotnym kształcie (w 2017 r.) projekt miał być realizowany wspólnie z gminami Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna, a Piaseczno miało wybudować nieco ponad 5 km ścieżek rowerowych (wartość projektu wynosiła ok. 2.5 mln zł). Po wycofaniu się obu sąsiednich gmin, Piaseczno zaproponowało zmianę, która zakłada realizację oznakowanej sieci rowerowej (tablice ZIT) o łącznej długości ponad 24 km na terenie gminy, z czego 19 km to drogi dla rowerów, ścieżki i pasy rowerowe.

Nikt nie ma wątpliwości, że bezpieczna sieć rowerowa jest potrzebna. Przeprowadzona w kwietniu 2019 r. analiza komunikacyjna wskazała Piaseczno jako miasto o zasięgu pieszym i rowerowym. Wynika z niej, że długość większości tras rowerowych w mieście wynosi ok. 3-4 km, które można pokonać w około 15-20 minut. Potrzebna jest jednak dobra infrastruktura, która zapewni bezpieczeństwo rowerzystom.

Największym wyzwaniem jest realizacja tras rowerowych w centrum miasta. Dotychczas w samym centrum Piaseczna, tj. na ul. Kościuszki, wybudowana została ścieżka rowerowa od ul. Sienkiewicza do ronda Solidarności i fragment pasa rowerowego na wysokości Skweru Kisiela.

Planowany zakres nowych inwestycji obejmuje trasy dla rowerów w ul. Puławskiej i ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Okulickiego, przez Rynek i skwer Kisiela, do połączenia z wykonaną drogą w ul. Kościuszki przy cmentarzu parafialnym, w południowej części miasta.

Na fragmencie od ulicy Kusocińskiego do ul. Chyliczkowskiej zaproponowano trasę “powrotną” tj. w kierunku Warszawy. Ten odcinek zacznie się przy projektowanej drodze rowerowej w ul. Chyliczkowskiej, a zakończy przy przejściu dla pieszych na ul. Kusocińskiego. Trasa ta, z racji przeciwnego kierunku w stosunku do ruchu samochodów, prowadzona jest w przestrzeni chodnika.

Wydzielenie dróg dla rowerów wiąże się jednak z zajęciem dodatkowej przestrzeni w pasie drogowym. Jest to niestety nieuniknione, bo obwarowane przepisami. To sprawia, że do zmian w centrum miasta podchodzimy kompleksowo – zmiany mają dotyczyć: jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów oraz zieleni miejskiej wraz z elementami małej architektury.

Główne ulice w centrum miasta mają bowiem służyć nie tylko rowerzystom. Na tych ulicach zlokalizowane są sklepy i lokale, w których lokalni przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność. Ich klienci muszą mieć łatwość dotarcia do sklepów, kawiarni czy biur. Otoczenie tych lokali ma przyciągać ludzi, stąd konieczność zadbana o funkcjonalną przestrzeń publiczną, jaką tworzy jezdnia, ścieżka rowerowa, chodnik, zieleń i mała architektura. Więcej przestrzeni to również możliwość wykorzystania jej do rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Gmina tworząc atrakcyjną ofertę usług publicznych dodatkowo zachęci naszych mieszkańców do spędzenia wraz z rodziną czasu w centrum miasta.

Puławska i Kościuszki przyjazna dla wszystkich

Aby sprostać wyzwaniu, przeprowadzono analizę obecnej sytuacji oraz technicznych możliwości usytuowania wszystkich elementów ulicy. Zespół zajmujący się koordynacją projektu tak opisuje czas powstawania projektu:

„Podjęliśmy wiele prób usytuowania drogi rowerowej lub pasa rowerowego w istniejącym układzie ulicy z miejscami postojowymi, chodnikami, istniejącymi drzewami infrastrukturą usytuowaną pod ziemią. Przeanalizowaliśmy wiele wariantów. Z uwagą przyglądaliśmy się zlokalizowanym w parterach usługom, próbując ukształtować chodniki w taki sposób, aby dały się wykorzystać jak najefektywniej. Postanowiliśmy uporządkować szerokość i ilość pasów ruchu dla samochodów na całej długości opracowania. Obserwowaliśmy gdzie mieszkańcy przekraczają ulicę, żeby jak najlepiej usytuować nowe przejścia dla pieszych. Szukaliśmy miejsc, gdzie układ podziemnej infrastruktury pozwoli usytuować nowe drzewa…”.

Należało podjąć decyzje w kluczowych kwestiach:

Jaki jest zakres robót budowlanych? – Czy wymieniamy asfalt? Odpowiedź brzmi: tak, obecny stan nawierzchni nie pozwala na prowadzenie pasa rowerowego. Po remoncie uzyskamy bardzo dobre warunki dla ruchu kołowego, zarówno dla samochodów jak i rowerów. Wymiana nawierzchni będzie pociągała za sobą wymianę krawężników.

A chodniki? A co z przestrzenią dla pieszych? Jeśli samochody i rowery mają mieć zapewnioną równą drogę, to w szczególności powinniśmy zapewnić mieszkańcom warunki dla ruchu pieszego, sprzyjające spacerom i odpoczynkowi wśród zieleni. Chodniki, na których można się swobodnie minąć, gdzie będzie można usiąść na ławce, w cieniu drzewa. Chodniki bez barier architektonicznych, dostępne dla każdego, zarówno dla wózków dziecięcych jak i dla osób z niepełnosprawnościami, wygodne i szerokie.

A co zielenią miejską? Mówimy o zmianach klimatu, o rosnących temperaturach i suszach. Czy możemy wprowadzić drzewa dające cień, zatrzymujące wodę i oczyszczające powietrze?

Oczywiście tak!

W przedstawianych wariantach projektu uwzględnione zostały zarówno interesy pieszych, rowerzystów jak i kierowców.

Tylko czy to wszystko zmieści się w naszej ulicy?

Niestety, przestrzeń jaką dysponujemy obejmuje szerokość pomiędzy pierzejami budynków lub w wyznaczonym tzw. pasie drogowym. To ograniczenie spowodowało, że należało zrezygnować z części elementów  istniejącego zagospodarowania. Z czasem głosy dotyczące tego, jak dużo możemy zmienić i z czego zrezygnować podzieliły się i powstały dwa opracowania, które odpowiadają na ten sam temat: potrzebę zaprojektowania trasy rowerowej przez miasto i wynikających z tego zmian w przestrzeni ulicy.

Warianty przebiegu trasy i ich omówienie dostępne są na stronie:

Gmina prosimy o komentarze, maile i uwagi do każdej z przedstawionych propozycji do 17 kwietnia 2020 r. Ponieważ nie możemy zapewnić bezpośredniego kontaktu z urzędnikami i projektantami, uruchamiamy specjalny numer telefonu (22) 7017 680, pod którym można uzyskać informacje na temat projektu i przekazać swoje uwagi. Będziemy na bieżąco śledzić i komentować artykuł w mediach społecznościowych. Uwagi można również wysłać na adres: konsultacje@piaseczno.eu z hasłem w temacie: Ścieżki rowerowe. W korespondencji mailowej można podać również swój numer telefonu, jeśli chce się przekazać uwagi telefonicznie – pracownicy urzędu oddzwonią na wskazany w mailu telefon.

Więcej na www.piaseczno.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *