AktualnościLesznowolaNa luzie

Jaki jest stan prawny ulicy Wróbelka?

Ulica Wróbelka to niewielka i nieutwardzona droga, która swój bieg zaczyna w sołectwie Zamienie, a kończy na ul. Postępu w sołectwie Zgorzała. O ulicy zrobiło się bardzo głośno w kontekście budowy trasy ekspresowej S7, a także hal Panattoni, które według planów inwestora mają powstać na 11 ha działce przy ul. Raszyńskiej. Na początku stycznia Pani Teresa Jankowska skierowała do Urzędu Gminy Lesznowola interpelacje w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Wróbelka. I zaczęła się długa korespondencja, między zainteresowaną, Urzędem Gminy Lesznowola i Wojewodą Mazowieckim.

Urząd Gminy Lesznowola odpowiada, po raz pierwszy…

– W odpowiedzi na Pani e-mail z dnia 19 stycznia 2021 r., w sprawie regulacji stanu prawnego drogi, oznaczonej numerem ewidencyjnym 209, obręb Zgorzała, uprzejmie informuję, iż przedmiotowa działka objęta jest decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100/SPEC/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r., o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” do węzła „Lesznowola” o długości odcinka ok. 6,64 km”.

Do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w tej sprawie nie jest możliwe prowadzenie innego postępowania administracyjnego lub sądowego (np. zasiedzenie) dotyczące tej samej nieruchomości – informował Marcin Kania, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

Nie odnaleziono wniosku gminy…

– W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 3.02.2021 roku informuję, że w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 209 w obrębie ewidencyjnym Zgorzała, gmina Lesznowola nie odnaleziono wniosku złożonego przez Wójta Gminy Lesznowola w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną – informował Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Wojewody Mazowieckiego.

Gmina uzupełnia swoją informację publiczną…

– W uzupełnieniu odpowiedzi w sprawie regulacji stanu prawnego działki nr 209, położonej w Zgorzale, uprzejmie wyjaśniam, iż przedmiotowa droga nie podlega przepisom art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Przepisy wyżej przywołanej ustawy dotyczą wyłącznie dróg, które na dzień 31 grudnia 1998 r. były zajęte pod drogi publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, tj. zaliczone stosowną uchwałą do kategorii dróg gminnych. Na ten dzień w/w droga nie była zaliczona do dróg gminnych, zatem nie jest możliwe prowadzenia postępowania przez Wojewodę Mazowieckiego.

Jednocześnie uprzejmie informuje, iż Gmina nie wykonywała dokumentacji geodezyjno-prawnej do postępowania zakończonego decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100/SPEC/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. – informował w uzupełnieniu, Urząd Gminy Lesznowola.

– W ubiegłym miesiącu wystąpiłam do gminy z wnioskiem o informacje publiczną dotyczącą uregulowania stanu prawnego drogi, która jest naszą prywatną własnością. Dostałam odpowiedź, z której wynika, że działka, która jest wpisana do ewidencji pod numerem 209 we władaniu gminy, ulica Wróbelka. Jest drogą wewnętrzną, która została zgodnie z uchwałą Rady Gminy wpisana w 2004 roku i której nadano nazwę – ulica Wróbelka.

Do chwili obecnej gmina nie uregulowała stanu prawnego i geodezyjnego zgodnie z procedurą. W związku z tym decyzja wydana przez Wojewodę Mazowieckiego – ZRID, jest obarczona wadą mapy załącznika graficznego z podziałem nieruchomości obrębu Zgorzała objętych wywłaszczeniem pod trasę S7 – podsumowała cała drogę korespondencji urzędniczej, Teresa Jankowska.

Jeden komentarz do “Jaki jest stan prawny ulicy Wróbelka?

  • Spokojnie. Jak będzie trzeba i termin zacznie naglić, to wszystko się ureguluje w 5 minut. Nie ma o co kruszyć kopii 😉

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *