AktualnościLesznowolaNa luzie

Analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu PGR, Radiostacja Łazy – Odcinek 1 – Sklep

Sołectwo Łazy II położone w północno-zachodniej części gminy Lesznowola na wschód od drogi krajowej nr 7. Tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej uzupełnione zabudową usługową z zielenią towarzyszącą tym usługami publicznymi – tyle zapisu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola. Na sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 25 marca 2021 roku uchwalono nowym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan, który wywołuje wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród mieszkańców sołectw: Łazy I i Łazy II. Czym jest to spowodowane? Postaram się Państwu przedstawić w kilku odcinkach pn. Analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu PGR, Radiostacja Łazy.

Odcinek 1 – Sklep

Na samym początku wróćmy do szczegółowych zapisów – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.

UM – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej – usługi komercyjne:

 1. zabudowa podstawowa – szeroko pojmowane obiekty usługowe, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2, obiekty usług turystyki (w tym w szczególności: hotele, pensjonaty, obiekty gastronomiczne, obiekty sportowe, rekreacyjne), dopuszcza się budynki mieszkalne,
 2. zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 30 – 20% powierzchni działki w zależności od szczegółowego przeznaczenia terenu,
 3. warunki urbanistyczno – architektoniczne:
 • nowoprojektowaną zabudowę należy traktować indywidualnie pod względem architektonicznym i urbanistycznym,
 • zabudowa podstawowa nie powinna przekraczać 12 – 18 m wysokości w zależności od szczegółowego przeznaczenia terenu,
 • zaleca się, aby teren biologicznie czynny był zagospodarowany zielenią urządzoną,
 • nie powinno się grodzić działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych,
 • należy zapewnić miejsca parkingowe w ramach własnej nieruchomości lub na parkingach ogólnodostępnych.

Studium dla sołectwa Łazy II pozwala na budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2 na terenach usługowo-mieszkaniowych. W projekcie uchwały pn. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy, która była procedowana na XXXVI sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 25 marca 2021 r. znalazł się następujący zapis:

Dla terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonych symbolem literowym UM ustala się: 1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2. 2) dopuszcza się: – rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków; 3) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego: a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,5, b) minimalna intensywność zabudowy – 0,001, c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 70%, d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20%, e) maksymalna wysokość zabudowy: – dla wolnostojących budynków gospodarczych – 6,0 m, – dla pozostałych budynków i obiektów budowlanych – 13,0 m, f) geometria dachu – dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 5º do 45º.

Podsumowując te wszystkie zapisy, można łatwo w nich wyczytać, że nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli na powstanie w sołectwie Łazy II sklepu spożywczego jednej z popularnych sieci dyskontowych:

 • Sklepy Biedronka mają średnio ok. 600-1000 m2 powierzchni, jednak firma inwestuje obecnie w mniejsze placówki, które powierzchnią sprzedaży są zbliżone do sieci Dino (ok.400-500 m2).
 • Według ekspertów sieć sklepów – Lidl dąży do standardu wielkości powierzchni sklepu na poziomie ok. 1400 mkw., który lepiej odpowiada wyzwaniom obecnego rynku i konsumenta. Z danych ResearchFarm wynika, że średnia powierzchnia sklepu Lidl to obecnie ok. 1080 mkw.

Przypomnijmy, że nowy miejscowy plan pozwala na powstanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2. Sieć Biedronka i Lidl potrzebuje zdecydowanie mniejszej powierzchni do zbudowania nowych sklepów…

Warto przypomnieć, że kilka lat temu mieszkańcy sołectwa Łazy I sprzeciwili się powstaniu sklepu sieci Biedronka. Lokalni sklepikarze i właściciele prowadzili aktywną zbiórkę podpisów przeciwko powstaniu nowego sklepu ww. sieci na terenie sołectwa Łazy. Ostatecznie Biedronka zdecydowała się wybudować swój nowy sklep w Jabłonowie, tuż obok Browaru Jabłonowo. W efekcie upadły dwa polskie sklepy znajdujące się w najbliższej okolicy. Takiego właśnie „efektu motyla” obawiano się w Łazach… Warto przypomnieć, że tylko w sołectwie Łazy I funkcjonuje pięć sklepów spożywczych: Lewiatan, Sklep spożywczo-przemysłowy odido Arkadiusza i Marzeny Rudnik, Sklep spożywczy popularnie nazywany wśród mieszkańców: „U Amerykanki”, który prowadzi Pani Helena Oczko, Sklep spożywczy odido Roberta i Agnieszki Rudnik, a także Żabka. Wspomniani właściciele nadal mają bardzo duże obawy, że w końcu jedna z wielkich sieci dyskontowych zapuka do Łaz i wybuduje tutaj swój sklep, który stworzy olbrzymią konkurencje na rynku lokalnym. Konkurencje, która w końcu doprowadzi do upadku wspomnianych wcześniej sklepów… Sklepów, które prowadzą nasi sąsiedzi, nasi mieszkańcy… Sklepów, które płacą niemałe podatki od swojej działalności gospodarczej…

Duże sieci handlowe w Polsce unikają płacenia podatku dochodowego… – W ubiegłym roku (2018 przypomina Redakcja) ani złotówki podatku dochodowego do polskiego budżetu nie odprowadziły według zestawienia ministerstwa finansów: niemiecki Lidl, Lidl tłumaczy, że zapłacił w ubiegłym roku 94 mln zł CIT, tyle że płaci nie sam Lidl Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ale jej komandytariusze. To ma według firmy powodować, że nie znalazła się na ministerialnej liście. Przyjaźnie nastawiony do budżetu jest też Jeronimo Martins Polska, czyli portugalski (a właściwie od paru lat holenderski) właściciel sieci Biedronka. Sieć wypracowała dla budżetu w ubiegłym roku 511 mln zł należnego podatku, czyli o 50 mln zł więcej rok do roku. To stale równowartość około 1 proc. wygenerowanego obrotu – informował swoich czytelników portal – money.pl w artykule pn. Biedronka i Rossmann to wyjątki. Sieci prawie nie płaca podatku dochodowego.

Jednym głosowaniem Radni Gminy Lesznowola zdecydowali o tym, że w sołectwie Łazy II może powstać sklep jednej z popularnych sieci handlowych. Warto przypomnieć, że na terenie gminy Lesznowola funkcjonują już pięć dyskontów: cztery Biedronki (Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Jabłonowo i Stara Iwiczna), jeden Lidl (Kolonia Lesznowola). Jeden hipermarket sieci Aldi w Starej Iwicznej. Czy potrzebujemy kolejnych sieci sklepów? Sklepów, które jedyne, co odprowadzą do budżetu gminy Lesznowola, to podatek od nieruchomości… Bo przewidziane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mają wynieść w roku budżetowym 2021 – 4,2 mln zł…

Jeden komentarz do “Analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu PGR, Radiostacja Łazy – Odcinek 1 – Sklep

 • Mało osób zerka w MZPZ. Gdyby to robili, to później unikaliby niepotrzebnych rozczarowań, że tuż obok ich osiedla powstaje wysypisko albo oczyszczalnia ścieków.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *