AktualnościLesznowolaNa luzie

Analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu PGR, Radiostacja Łazy – Odcinek 2 – Parking

W ramach drugiego odcinka analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu PGR, Radiostacja Łazy zajmiemy się garażami wielopoziomowymi…

Według nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu PGR, Radiostacja Łazy możemy spodziewać się budowy na terenie wiejskim wielopoziomowych garaży. Jest to ewenement na skalę naszej Gminy Lesznowola, jak i Powiatu Piaseczyńskiego…

– Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonych symbolem literowym MU ustala się: 1) przeznaczenie terenu: b) przeznaczenie dopuszczalne: – wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe, w tym garaże wielopoziomowe. Dla terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonych symbolem literowym UM ustala się: 1) przeznaczenie terenu: b) przeznaczenie dopuszczalne: – wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe w tym garaże wielopoziomowe. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolem literowym U ustala się: b) przeznaczenie dopuszczalne: – wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe w tym garaże wielopoziomowe – czytamy w szczegółowych zapisach: § 16, § 17 i § 19 projektu uchwały nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu PGR, Radiostacja Łazy.

– W kolejnym piśmie do Urzędu Gminy zaznaczyłem kilka kwestii, które kategorycznie powinny być rozwiązane: Zakaz dla garaży wielopoziomowych, jest to ewenement na skalę gminy, bo tylko w naszej miejscowości jest taka możliwość. Nie wyobrażam sobie, aby naprzeciw Waszych okien stanął kilkupiętrowy parking na samochody. Teren przy oczyszczalni ścieków oznaczony w mpzp, jako – 2U dopuszcza zabudowę na wysokość 16 metrów, czyli może powstać np. garaż na pięć pięter – pisał na swoim profilu społecznościowym, Łukasz Grochala, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola.

– Na kilku komisjach zażarcie dyskutowaliśmy o tym planie i trwało to po kilka godzin, ja chciałbym tylko jedno zdanie powiedzieć odnośnie tych miejsc parkingowych. W poprzednim planie nie było ich wskazanych w ogóle. Teraz mamy wskazane miejsca parkingowe dwa na każdy lokal, ale do tego dodajemy coś czego, chyba nie ma w innych planach, czyli możliwość budowy garaży wielopoziomowych. Chciałbym tylko zauważyć, że odbyłem kilka rozmów z urbanistami, że garaż jest to nazwa zamierzenia budowlanego, a nie planistyki i tylko tyle… – mówił tuż przed głosowaniem nowego planu mpzp dla części obrębu PGR, Radiostacja Łazy, Łukasz Grochala.

W tym miejscu warto przyjrzeć się bliżej definicji słowa garaż, a także jego funkcji.

– Garaż to samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, przeznaczony do przechowywania i niezawodnej obsługi pojazdów mechanicznych. Dla inwestorów i samorządów terytorialnych garaże dają możliwość:

– w przypadku garaży pod budynkami, garaży wielokondygnacyjnych, wielopoziomowych, także zapewnienie możliwości parkowania większej liczby samochodów, na tym samym obszarze gruntu, jest to szczególnie ważne w centrach miast,

– dla samorządów możliwość promocji komunikacji miejskiej i ograniczenia ruchu w centrach miast , poprzez umożliwienie pozostawiania samochodów w garażach (lub parkingach) budowanych na peryferiach, przy węzłach przesiadkowych komunikacji miejskiej.

W przypadku podziału ze względu na liczbę poziomów parkowania:

Garaż wielopoziomowy – taki garaż znajduje się na jednej kondygnacji budynku lub budowli, pojazdy parkuje się jednak na więcej niż jednym poziomie parkowania, zwykle 2 lub 3, poszczególne poziomy parkowania są zapewnione przez montaż w takim garażu odpowiednich urządzeń do parkowania, np. platform parkingowych – tyle definicji…

A jak wygląda praktyka?

Garaże wielopoziomowe najczęściej buduje się w centrach miast lub także na ich peryferiach w tzw. węzłach przesiadkowych. Bardzo dobrym przykładem w tej mierze jest m.st. Warszawa, która planuje w ścisłym centrum miasta – Plac Powstańców Warszawy, budowę podziemnego garażu, a na peryferiach wybudowała już kilka parkingów – P+R (Parkuj i Jedź), które zachęcają podwarszawskich kierowców do pozostawienia samochodu i podróży dalej komunikacją miejską (metro, tramwaj, pociąg, autobus).

W gminie Lesznowola jedyny publiczny parking, które zachęca do przesiadki, do innego środka komunikacji, znajduje się tuż przy stacji – PKP Nowa Iwiczna na ul. Torowej. To tutaj mieszkańcy zostawiają swoje samochody i dalej podróżują Kolejami Mazowieckimi do Warszawy. Problem tylko w tym, że ww. parking jest parkingiem naziemnym. Tymczasem w sołectwie Łazy II zaplanowano możliwość budowy garaży wielopoziomowych… W tej części gminy nie ma, ani centrum miasta, nie ma, także ważnego węzła przesiadkowego. Jedyną komunikacją miejską, które regularnie kursuje ul. Rolną jest linia L-1, która kursuje w tygodniu średnio raz na godzinę, a weekend i święta są realizowane tylko wybrane kursy…

– Możemy również spodziewać się, co jest ewenementem na skalę naszej Gminy/Powiatu, budowy na wsi wielopoziomowych garaży. Chyba, że w tej części Łazy, to już nie wieś, tylko miasto lub centrum handlowe – pisali w mediach społecznościowych, Anna i Adam Cieśla, mieszkańcy gminy Lesznowola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *