AktualnościLesznowola

Nowa kadencja samorządowa i wysokie wynagrodzenie nowej Wójt Gminy Lesznowola…

Grunt to dobrze rozpocząć kadencję samorządową, często mówi się o 100 dniach rządów, bo to w tych dniach dobrze widać, jakie będą kierunku działania nowej władzy, a także, czy zostanie zrealizowany program wyborczy danej partii, czy też komitetu lokalnego? W gminie Lesznowola po 25-latach rządów Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik doszło do długo wyczekiwanej zmiany. Nowy wójtem gminy została Marta Natalia Maciejak, była radna kadencji samorządowej 2018-2024, który była związana z Platformą Obywatelską, później pozostawała bezpartyjną radną.
Wielu mieszkańców gminy po nowej władzy, obiecywało sobie daleko idącą zmiany w zarządzaniu gminą Lesznowolą. I już na pierwszej sesji po zaprzysiężeniu zaczynamy z wysokiego C… Rada gminy będzie głosować wynagrodzenie dla nowej Wójt Gminy Lesznowola.
Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójtowi Gminy Lesznowola Pani Marcie Natalii Maciejak w następującej wysokości:
a) wynagrodzenie zasadnicze: 10 430 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych),
b) dodatek funkcyjny: 3 450 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych),
c) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego liczonych łącznie w kwocie: 4 164 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote),
d) dodatek za wysługę lat 9 % wynagrodzenia zasadniczego.
Podsumowując wszystkie dodatki wychodzi nam miesięczne wynagrodzenie w wysokości – 18 982,70 zł.
Oczywiście znajdą się obrońcy obecnej wójt, że będzie zarabiała mniej od swojej poprzedniczki – Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, dlatego chciałbym przypomnieć wynagrodzenie byłej Wójt Gminy Lesznowola:
Ustala się Wójtowi Gminy Lesznowola – Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik, miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
a) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 10 410 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dziesięć złotych),
b) dodatek funkcyjny w wysokości: 3 400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych),
c) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego liczonych łącznie w kwocie: 4 143 zł (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote),
d) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Łącznie wynagrodzenie Wójt Gminy Lesznowola Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik wynosiło od 1 sierpnia 2021 roku do końca kadencji samorządowej (2018-2024), nieco ponad 20 tys. zł brutto. Różnica między paniami rozbija się o wysługę lat pracy… Poza tym, nic się tak naprawdę nie zmienia w kwestii wynagrodzenia Wójta Gminy Lesznowola… A miała być nowa jakość…
Od 20 maja 2024 roku dwóch wicewójtów
Wreszcie coś drgnęło z zarządem gminy… Dziś wójt Maciejak zdecydowała o powołaniu na stanowisko I Zastępcy Wójta Gminy Lesznowola Pana Marcina Szosta, a na II Zastępcę Wójta Gminy Lesznowola Panią Annę Pogorzelską. Na razie niewiele wiadomo o nowej wicewójtce… W zarządzeniu Wójta Gminy Lesznowola nie poddano żadnego uzasadnienia tej decyzji… Wybór Marcina Szosta był z góry zaplanowany, Pan Szost związany jest z partią Razem, a ta tworzyła Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Gmina Lesznowola… Dodatkowo jest członkiem Rady Sołeckiej Sołectwa Zgorzała i współdziałał z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Lesznowola panem Konradem Tkaczykiem.
Nadal nic nie wiadomo, kto obejmie stanowisko skarbnika gminy Lesznowola? Na tą chwilę w tą rolę wcieliła się zastępczyni skarbnika gminy Lesznowola Pani Beata Kuć. Zresztą od lat twierdzę, że jest to najlepsza kandydatka na to eksponowane stanowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *