AktualnościLesznowolaNa luzie

Trzy tygodnie bez PSZOKu…

Od 1 lutego br. mieszkańcy gminy Lesznowola pozostają bez możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od tego czasu minęły już trzy tygodnie i nadal na horyzoncie nie widać pozytywnego rozwiązania tej trudnej sytuacji…

W dniu 24 lutego br. o godz. 12:00 otworzono oferty złożone w przetargu na udostępnienie, obsługę, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Lesznowola do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r, została złożona tylko jedna oferta… firmy JARPER…

Niestety ponownie jedyny oferent zaproponował znacząco wyższą kwotę, od tej, którą na ten cel zamierzała przeznaczyć gmina Lesznowola… Firma JARPER za swoje usługi do końca roku kalendarzowego 2020, oczekiwała kwoty: 826 200,00 zł brutto, natomiast gmina Lesznowola na ten cel zamierzała przeznaczyć, tylko: 279 396,00 zł brutto…

Wiele wskazuje na to, że przedmiotowy przetarg zostanie ponownie unieważniony… Warto dodać, że byłby to już drugi unieważniony przetarg na zorganizowanie mieszkańcom gminy Lesznowola – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pierwszy został unieważniony w dniu 11 lutego br. Co ciekawe w poprzednim przetargu firma JARPER oczekiwała znacznie więcej za swoje usługi: 972 000,00 zł brutto. Ale warto dodać, że poprzedni przetarg miał być realizowany od dnia 1 marca br. do dnia 31 grudnia br, a drugi przetarg już od dnia 1 kwietnia br. do dnia 31 grudnia br. Także niższa cena w drugim przetargu była spowodowana obcięciem jednego miesiąca obowiązywania umowy…

Jakie wnioski?

Gmina Lesznowola w trybie pilnym powinna rozpisać przetarg na udostępnienie mieszkańcom punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na okres trzech miesięcy. Na tyle wystarczy kwota: 279 396,00 zł brutto, którą na ten cel zamierzała w linii przetargowej przeznaczyć gmina. W tym czasie należy podjąć działania w kierunku budowy gminnego PSZOKu. Trzeba zbudować plan takiej instalacji, wybrać odpowiednią lokalizację i szukać finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Oczywiście dalej można rozpisywać przetargi, licząc na cud…

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *