AktualnościPowiatPrażmów

Jest porozumienie w sprawie renowacji Dworu Ryxów

Podpisany dzisiaj, 21 lutego 2020 roku, List Intencyjny między Powiatem Piaseczyńskim a Gminą Prażmów to pierwszy krok w ramach ratowania dwustuletniego prażmowskiego Dworu.

List Intencyjny jest efektem rozmów jakie prowadził Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego wspólnie z Gminą Prażmów na temat wspólnego zagospodarowania Dworu. Jego intencją jest przyznanie pomocy finansowej gminie Prażmów na wspólną realizację remontu budynku Dworu.

– Dwór Ryxów jest obiektem cennym dla Gminy i Powiatu ze względów historycznych, tak więc mieszkańcom zależy na tym, żeby obiekt stał się w przyszłości centrum życia kulturalnego – czytamy w Liście Intencyjnym.

Położony w centrum Prażmowa nad Doliną Rzeki Jeziorki, Dwór Ryxów o powierzchni użytkowej 452 m2, stojący na działce o powierzchni 1,28 ha ma stać się miejscem ważnych, dla mieszkańców Gminy i Powiatu, działań w zakresie kultury, profilaktyki, edukacji, pomocy społecznej, pomocy psychologicznej i prawnej. Dwór byłby wykorzystywany na cele odpowiadające potrzebom kulturalno-edukacyjnym i integracji społecznej mieszkańców Gminy i Powiatu. Po remoncie i zaadaptowaniu Dworu Powiat będzie korzystał z połowy budynku. Dokładny podział pomieszczeń nastąpi podczas akceptacji projektu prac remontowych.

Gmina zobowiązała się, że w ciągu 3 miesięcy przystąpi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (który obecnie nie pozwala na realizację zamierzonych celów), oraz że w ciągu 9 miesięcy opracuje projekt koncepcyjny prac remontowych i adaptacyjnych. Projekt ten ma przedstawić Powiatowi do akceptacji zanim uzgodni zakres prac z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Na bazie sporządzonego projektu koncepcyjnego Gmina przygotuje kosztorys i harmonogram prac remontowych. To Gmina również przeprowadzi remont i adaptację Dworu Ryxów, a do czasu jego przeprowadzenia będzie zabezpieczać budynek przed dalszą dewastacją i degradacją.

Powiat natomiast, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Powiatu Piaseczyńskiego, przekaże Gminie dotację celową w wysokości 50% kosztów tego zadania, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w umowie o udzieleniu pomocy finansowej. Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały, który na najbliższej sesji zostanie przedstawiony Radzie Powiatu, a który uchyla Uchwałę Rady z września 2018 roku w sprawie odwołania darowizny w postaci Dworu oraz działki, na której stoi, na rzecz Gminy Prażmów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *