AktualnościNa luziePrażmów

50-tka jest najlepszym rozwiązaniem

Podczas ostatniej Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Gminy Prażmów, ponad 200 mieszkańców, wyraziło swój zdecydowany sprzeciw odnośnie wyboru i realizacji obydwu wariantów budowy nowej autostrady, o roboczej nazwie A50. Przypomnijmy, że tzw. wariant północny, ma przebiec przez miejscowość Ustanów, natomiast tzw. wariant południowy przez miejscowości zlokalizowane wzdłuż linii kolejowej nr 12: Nowy Prażmów i Uwieliny. Do sprawy odniósł się wójt gminy Prażmów, pan Jan Adam Dąbek.

Wstępny etap inwestycji

– Po dużej frekwencji na komisji, widać, że jest bardzo duże zaniepokojenie wśród mieszkańców, nową inwestycją planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak chciałbym zwrócić uwagę, że aktualnie mówimy o wstępnym etapie inwestycji, czyli o możliwym przebiegu przez gminę Prażmów tzw. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Inwestor GDDKiA w swoim dokumencie, zaprezentował, aż pięć możliwych nitek, szlaków przebiegu nowej autostrady. Niestety wszystkie pięć wariantów przechodzi przez gminę Prażmów… Dlatego w pełni rozumiem mieszkańców, bo ich obawy są autentyczne i prawdziwe – mówi o wstępnym etapie inwestycji, Jan Adam Dąbek, Wójt Gminy Prażmów.

50-tka jest najlepszym rozwiązaniem

– Uważam że nowa autostrada o roboczej nazwie A50, powinna przebiegać po szlaku drogi krajowej nr 50. To jest najlepsze rozwiązanie dla wszystkich, zainteresowanych stron, w szczególności dla mieszkańców gminy Prażmów. Dlatego, że ta droga istnieje, ma swój przebieg, jest sprawdzona i jest bardzo atrakcyjna dla całego powiatu piaseczyńskiego. Natomiast, jeśli nie będzie innego rozwiązania, to będziemy dalej dyskutowali. Z mojego punktu widzenia tzw. wariant północny, który ma przechodzić przez północną część gminy Prażmów, czyli przez Ustanów, jest całkowicie nieprzydatny naszym mieszkańcom. Bo zablokuje im wyjazd z gminy, w kierunku Warszawy. Ten wariant jest zdecydowanie nie do przyjęcia. Natomiast można by dyskutować nad wariantem przy torach kolejowych, gdyby nie udało się znaleźć lub wypracować kompromisu w sprawie przebiegu nowej autostrady po szlaku drogi krajowej nr 50. Bo podkreślę to jeszcze raz… Uznaje, że przebieg autostrady po drodze krajowej nr 50 jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich zainteresowanych stron – podkreśla w swojej wypowiedzi, Jan Adam Dąbek, Wójt Gminy Prażmów.

Musimy pamiętać o tym, że…

– Jest to inwestycja, która nie zależy od nas… My możemy wszyscy protestować, a decyzje odnośnie przebiegu nowej autostrady, mogą zapaść zupełnie, gdzie indziej… Natomiast z naszego punktu widzenia, możemy dopiąć wszelkiej staranności, żeby problemu nie chować do szuflady, tylko możemy spróbować go rozwiązać. Bo chciałbym przypomnieć, że gmina Prażmów ma filozofię bycia spokojnym zielonym terenem, taką: „typową mieszkaniówką”, a nie terenem wielkich hal magazynowych, czy jakiś wielorodzinnych bloków i osiedli. Więc siłą rzeczy, jako gmina, chcemy mieć spokój. A puszczenie przez spokojną gminę Prażmów, takiej ruchliwej, tranzytowej trasy, jaką będzie autostrada A50, jest dla naszej społeczności dużym minusem – mówi, Jan Adam Dąbek, Wójt Gminy Prażmów.

Poważne zagrożenie

Mieszkańcy Gminy Prażmów są przekonani, że budowa obwodnicy aglomeracji warszawskiej w obydwu wariantach biegnących w granicach gminy Prażmów, stanowi dla nich poważne zagrożenie. Inwestycja o tak dużym zakresie pogorszy warunki życia, będzie prowadzić do pozbawienia mieszkańców ich domów, gospodarstw rolnych, drastycznego zmniejszenia wartości nieruchomości, które stanowią dorobek ich życia.

– Podejmiemy decyzję, zgodną z wolą mieszkańców, to dla nich jesteśmy – zapewnia mieszkańców, Jan Adam Dąbek, Wójt Gminy Prażmów.

Na koniec warto przypomnieć mieszkańcom, że można składać swoje uwagi i wnioski do projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Uwagi i wnioski, można składać w terminie od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. włącznie, poprzez stronę internetową: www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.

Autor tekstu: Kamil Myszyński

Autor nagrania: Krzysztof Mogilski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *