AktualnościLesznowolaNa luzie

Brak wizji i planu budowy gminnego PSZOK…

W dniu 30 stycznia br. gmina Lesznowola wydała oświadczenie dotyczące funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

„Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2020 r. Spółka PUK Piaseczno złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy polegającej na prowadzeniu dla Gminy Lesznowola punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK, Piaseczno ul. Techniczna 6).

Oznacza to, że od 1 lutego 2020 r. do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu, dla mieszkańców Gminy Lesznowola PSZOK nie funkcjonuje”.

Sytuacja jest kuriozalna, bo przepisy prawa są jednoznaczne w sprawie prowadzenia punktu PSZOK na terenie danej jednostki samorządowej.

Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) należy do obowiązkowych zadań własnych każdej gminy (art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; dalej: u.c.p.g.). Każda gmina zobowiązana jest do utworzenia na swoim terenie co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Przy czym dopuszczalne jest stworzenie takiego punktu wspólnie z inną gminą lub gminami.

Od początku nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zaczął obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r. gmina Lesznowola nie stworzyła własnej instalacji PSZOK. Przez pierwsze pół roku punkt PSZOK funkcjonował na terenie firmy JARPER w miejscowości Kolonia Warszawska. Po tym czasie gmina Lesznowola zaczęła korzystać z punktu PSZOK mieszczącego się w Piasecznie, na ul. Technicznej 6. Jednak okazało się, że ta sielanka trwała do czasu. Do czasu, w którym firma PUK Piaseczno zażądała znacznej podwyżki za swoje usługi…

PUK Piaseczno wnioskowało o wynagrodzenie w wysokości 64 500,00 zł netto miesięcznie za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Lesznowola (na mocy umowy, która miała obowiązywać do końca 2020 roku, gmina Lesznowola miała płacić 19 900,00 zł netto miesięcznie). Gmina Lesznowola nie zaakceptowała wniosku firmy PUK Piaseczno, co spowodowało, że piaseczyńska firma wymówiła obowiązującą do końca 2020 roku umowę… W trybie pilnym został rozpisany nowy przetarg, którego rozstrzygnięcie poznamy już 7 lutego, kiedy to nastąpi otwarcie ofert przetargowych na zorganizowanie dla mieszkańców gminy Lesznowola punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przy najkorzystniejszym scenariuszu nowy punkt PSZOK dla mieszkańców gminy Lesznowola zacznie obowiązywać od 1 marca br. Przy mniej korzystnym scenariuszu, aż strach pomyśleć… Na szczęście odbiory odpadów wielkogabarytowych pozostają bez zmian… Bez zmian pozostają także plany budowy gminnego punktu PSZOK na terenie gminy Lesznowola… A właściwie ich brak…

Autor: Kamil Myszyński

Rysunek: Tadeusz Krotos

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *