AktualnościLesznowolaNa luzie

Cięcia budżetowe dotykają nawet przewozów szkolnych

Realizując obowiązki określone w art. 32 ustawy Prawo oświatowe, dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. W 2022 roku gmina Lesznowola dowiozła 1784 uczniów do lesznowolskich szkół, którzy mieszkali w znacznej odległości od placówek oświatowych. W tym było: 47 uczniów z niepełnosprawnością ruchową, którzy wymagają specjalnego transportu. Z roku na rok wydatki związane z dowozem uczniów do szkół rosły:

– 3 620 000,00 zł – uchwała budżetowa na rok 2021.

– 3 327 200,00 zł – uchwała budżetowa na rok 2022.

– 4 065 125,00 zł – uchwała budżetowa na rok 2023.

W związku z tym, postanowiono poszukać oszczędności w dowozie dzieci i młodzieży do placówek szkolnych na terenie gminy Lesznowola w roku szkolnym 2023/2024. Transport uczniów oraz osób niepełnosprawnych do placówek oświaty oraz zapewnienie opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2023/2024obejmuje: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli, Szkołę Podstawową w Mrokowie, Szkołę Podstawową w Mysiadle, Szkołę Podstawową w Zamieniu, transport osób niepełnosprawnych do placówek oświaty oraz w drodze powrotnej z tych placówek do miejsca zamieszkania. Co ciekawe według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ww., zamówienia, wpisano tylko dowóz: 952 dzieci i 52 uczniów z niepełnosprawnościami, co oznacza, że w roku szkolnym 2023/2024, gmina Lesznowola zamierza dowieźć autobusami szkolnymi do lesznowolskich szkół tylko: 1004 uczniów! Tymczasem według informacji zawartej w Raporcie o stanie gminy Lesznowola za rok 2022, we wspomnianym roku 2022, gmina dowiozła do szkół, aż 1784 uczniów! Liczby nie kłamią, nowy przetarg rozpisany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli nie obejmuje, aż 780 uczniów, które dotychczas dojeżdżały do lesznowolskich placówek oświatowych.

Zapytacie zapewne, jak to jest w ogóle możliwe? Otóż w nowym przetargu literalnie zastosowano się do art. 39 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych ; 2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. W przypadku mniejszych odległości gmina może zorganizować bezpłatny transport, ale nie musi… Dotychczas Urząd Gminy Lesznowola zapewniał dojazd uczniom mieszkającym bliżej szkoły. Jednak to wszystko zmieni się od nowego przetargu na rok szkolny 2023/2024. W szczególności te oszczędności widać na dzieciach i młodzieży z Lesznowoli, a także z Nowej Woli, które dotychczas mogły korzystać z bezpłatnych autobusów i busów szkolnych w drodze do i z Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Lesznowoli. Wystarczy tylko spojrzeć na trasy różnych autobusów, które w roku szkolnym 2022/2023, zatrzymywały się na takich przystankach: Nowa Wola ul. Plonowa 28, Nowa Wola ul. Plonowa / róg ul. Żonkili, Nowa Wola ul. Krasickiego (strażnica OSP), Nowa Wola ul. Krasickiego (światła), Nowa Wola ul. Krasickiego / róg ul. Dzikiej Róży, Nowa Iwiczna ul. Cisowa, Lesznowola ul. Poprzeczna 36, Lesznowola ul. Poprzeczna 54, Lesznowola ul. Żytnia, Lesznowola ul. Słoneczna, Lesznowola ul. Okrężna. Te wszystkie przystanki nie są już uwzględnione w nowym przetargu na rok szkolny 2023/2024. A absolutnym hitem dowozowym nowe przetargu będzie trasa nr 5 (bus nr 2), który połączy: Wilczą Górę, Władysławów, Łoziska, Jazgarzewszczyznę i Starą Iwiczną w drodze do Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Lesznowoli:

Start godz. 6:40 → Wilcza Góra ul. Przyleśna 39, godz. 6:46 → Wilcza Góra ul. Jasna / ul. Anielska , godz. 6:49 Władysławów ul. Wojska Polskiego / ul. Zielona (przystanek ZTM), godz. 6:51 Władysławów ul. Wojska Polskiego /sklep/, godz. 6:53 Władysławów ul. Wojska Polskiego /pętla/, godz. 6:57 Wilcza Góra ul. Żwirowa (przystanek autobusowy Wilcza Góra 01, 02), godz. 6:59 Wilcza Góra ul. Żwirowa (przystanek autobusowy Bobrowiec 01, 02), godz. 7:04 Łoziska ul. Leśna (przystanek autobusowy 01, 02), godz. 7:06 Łoziska ul. Leśna / ul. Podleśna (przystanek autobusowy 01, 02), godz. 7:08 Jazgarzewszczyzna ul. Orężna / ul. Krzywa (przystanek autobusowy), godz. 7:15 Łoziska ul. Fabryczna / ul. Perełki, godz. 7:17 Łoziska ul. Fabryczna / ul. Konika Polnego, godz. 7:18 Łoziska ul. Fabryczna / ul. Babiego Lata, godz. 7:19 Łoziska ul. Fabryczna 20, godz. 7:20 Łoziska ul. Fabryczna 19 / ul. Iskierki, godz. 7:21 Stara Iwiczna ul. Fabryczna / róg ul. Kolejowa, godz. 7:24 Stara Iwiczna ul. Słoneczna / ul. Kielecka (przystanek ZTM 01), Koniec trasy: godz 7:36 → Szkoła Lesznowola i ul. Szkolna 16 (budynek przedszkola).

Także dzieci i młodzież z Wilczej Góry, czeka godzina podróż po wschodnich rubieżach gminy Lesznowola. Jak na dłoni widać, że tutaj pięknie połączono działalność dydaktyczno – edukacyjną z przyrodniczą. Czyli poznajemy najpiękniejsze zakamarki gminy Lesznowola, najpierw te na południu gminy, a później te na wschodzie, by dotrzeć w końcu do samej stolicy gminy, czyli Lesznowoli… Oczywiście, jak widać, ta trasa ww. busa omija wszystkie przystanki zlokalizowane w Nowej Woli, choć przejedzie tuż obok nich…

Mieszkańcy Nowej Woli nie kryją nawet swojej złości… Oczywiście ci, którzy wiedzą o planowanych zmianach na nowy rok szkolny… – Ja szczerze mówiąc nie rozumiem, co to będą za oszczędności? Jak autobusy i tak będą jeździć drogami, gdzie odbierały wcześniej dzieciaki, które mieszkają bliżej, niż te ustawowe 3 km, czyli znając życie, dzięki tej oszczędności, autobusy będą mijały dzieciaki idące do szkoły… Lekka paranoja się robi… – zauważa pan Michał. Ale to nie jedyne problemy… Na te bardzo ważne w aspekcie dzieci dojeżdżających z terenu miejscowości Nowa Wola, podniosła pani Magdalena: „Ograniczenia techniczne, to mają dzieci w bezpiecznym dotarciu do szkoły”. Trudno z tym się nie zgodzić… Bo nie przypadkowo w całym tym tekście odnoszę się do sytuacji związane z dowozem dzieci do Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Lesznowoli. Otóż dzieciaki z Nowej Woli będę miały do pokonania w drodze do i ze szkoły, bardzo niebezpieczny odcinek ul. Szkolnej, gdzie nie ma ścieżki pieszej! Wszystko przez to, że w tym miejscu ma być zaplanowana nowa trasa 721 bis. I Starostwo Powiatowe w Piasecznie uznało, że bezzasadne byłoby budowanie chodnika, kiedy w perspektywie dwóch, trzech lat, będzie realizowana nowa inwestycja drogowa przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Otwocku. Więcej o tej sprawie mówiono już w marcu na sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.

– Ja mam zapytanie, prośbę do pana Starosty… Panie Starosto, według mojej wiedzy, gmina Lesznowola nie będzie już dowozić do szkoły w Lesznowoli, dzieci mieszkających w odległości od szkoły mniejszej, niż 3 km, co narzuca ustawa. Wcześniej gmina Lesznowola, mimo braku takiego obowiązku, dzieci dowoziła. Ale mają takie kłopoty budżetowe i już dowozić nie będą… A jest problem przy ulicy Szkolnej, jest taki odcinek, gdzie jak panu wiadomo nie ma chodnika… To jest uzasadnione. Ten chodnik nie został położony, gdyż później musiałby być zdemontowany przy budowie przejazdu drogi 721. I mamy taką sytuację, że dzieci tam chodzą do szkoły, a na ważnym odcinku drogi, nie ma chodnika. Czy dałoby się powiatowymi siłami, zrobić jakąś prowizorycznie utwardzoną ścieżkę? – pytał na marcowej sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, Robert Lichocki, radny Prawa i Sprawiedliwości. – Musiałbym się trochę dłużej zastanowić… Jakie rozwiązanie tam wdrożyć? Bo, jeżeli coś robimy na drodze, to musi, to być zgodne z warunkami technicznymi. Na tą chwilę jedyne, co się mieści, to pobocze. Możemy ewentualnie je jeszcze wzmocnić. Trzeba by było je poprawić i wyrównać. Natomiast coś ograniczonego krawężnikami, to już byłby chodnik, który powinien być wyniesiony do góry. Mieć odpowiednią szerokość itd. Zastanowię się na tym – odpowiadał na pytanie radnego Lichockiego, Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński.

Co ciekawe o sprawie przetargu na dowóz dzieci do lesznowolskich szkół, więcej wiedzieli powiatowi radni, niż ci zasiadający na niższym szczeblu w Radzie Gminy Lesznowola na ul. Gminnej 60… Radny Łukasz Grochala myślał, że to są jakieś plotki, Tomasz Filipowicz, wraz z Magdaleną Łyszcz nabrali wody w usta… A już 12 czerwca br. o godz. 10:00, nastąpi otwarcie ofert przetargowych dotyczących realizacji dowozu uczniów do lesznowolskich szkół. Niestety wiele wskazuje na to, że bezpieczeństwo dzieci przegrało z wielką dziurą budżetową (159 mln zł)… Co gorsze, przegra także przyroda. Bo wielu rodziców zdecyduje się na dowóz dzieci do szkoły, prywatnymi samochodami… W trosce o ich bezpieczeństwo. I trudno się temu dziwić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *