AktualnościLesznowola

Zatrzymać likwidację parku podworskiego w Zamieniu

Mieszkańcy Zamienia stają w obronie 200-letniego parku podworskiego, który znajduje się przy ul. Zakładowej. Park jest jednym terenem zielonym w całej miejscowości. Jest także ulubionym terenem spacerowym i rekreacyjnym dla mieszkańców. Pod specjalną petycją obywatelską, utworzoną na portalu „AVAAZ.ORG” w obronie parku i jego zabytkowego charakteru podpisało się już 791 mieszkańców… Mieszkańcy nie ustają w swojej walce o zielone płuca Zamienia…

200-letni park
W Zamieniu jest wyjątkowy park, który po raz pierwszy został wymieniony w słowniku Królestwa Polskiego w 1827 roku. Teren parku po II wojnie światowej był użytkowany przez Zakłady Produkcji Surowic i Szczepionek. Po likwidacji zakładu w 2004 roku część działek drogowych i część działek prywatnych, na których mieszkają mieszkańcy, została przejęta przez gminę Lesznowola. Natomiast reszta terenu została sprzedana deweloperom. Studium Zagospodarowania Przestrzennego, które objęło ten teren, zakładało ochronę tego parku ze względów kulturowych. Rok później powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwałą nr 149/XIII/2012 Rada Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012 roku, przeznaczyła teren parku pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.

– My jak mieszkańcy, chcielibyśmy, żeby ten park, który otoczony jest polami, został dla mieszkańców. Dla miejscowości, która nie długo będzie miała 10 tysięcy mieszkańców – apelował Robert Tyszek, mieszkaniec Zamienia.

– Chcemy, żeby gmina naprawiła swój błąd i dała nam możliwość korzystania z tego terenu – dodawała pani Magda, mieszkanka Zamienia.

Zielone płuca Zamienia
Park pomimo zniszczeń i wycinek, nadal jest ostoją dla wielu chronionych gatunków ptaków. Jest także ulubionym miejscem do spacerów i rekreacji dla mieszkańców Zamienia.

– To są jedyne zielone płuca w okolicy. Jeśli zostaną całkowicie usunięte drzewa pod zabudowę wielorodzinną, to tak naprawdę nie będzie nic… Nic, zupełnie nic… Tego nie da się już odbudować – martwiła się przyszłością parku, Dorota Wasilewska, mieszkanka Zamienia.

– Stracimy 200-letnia historię tego miejsca, stracimy charakter, stracimy to, co jest najważniejsze na przyszłość, czyli płuca i świeże powietrze – dodawał Robert Tyszek, mieszkaniec Zamienia.

Dlaczego mieszkańcy tak często wspominają o zielonych płucach na przyszłość? Już na wiosnę tego roku planowana jest budowa nowego przebiegu trasy ekspresowej S7. Nowa „ekspresówka” przebiegnie w bardzo bliskim sąsiedztwie parku i skupisk ludzkich. Wycięcie starodrzewów i dalsza dewastacja parku spowoduje, że miejscowość Zamienie straci swój naturalny filtr powietrza. Czyli obronę przed pyłami z nowej trasy czy też smogiem, którego stężenie w okresie zimowym przekracza kilkukrotnie dozwolone normy jakości powietrza w Polsce.

Ochrona konserwatorska
Od listopada 2018 roku park został objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków jako Zespół Dworsko-Parkowy Zamienie, co potwierdza urzędowo jego wartość historyczną, związaną nierozerwalnie z tożsamością miejscowości. Niestety stała się dość niewytłumaczalna sprawa… Bo powiadomienie, które otrzymała gmina Lesznowola z prośbą o wpis zabytkowego parku do Gminnej Ewidencji Zabytków, przez ponad dwa miesiące nie zostało zrobione…
– Efektem tego deweloperzy wystąpili o pozwolenia na budowy do Starostwa Powiatowego w Piasecznie na największe działki, w centrum tego parku. Jeśli deweloperzy weszliby z budową, to w tym momencie nie mielibyśmy już czego bronić… Byłoby po parku… – mówił Robert Tyszek i dodawał: „Jest to niewytłumaczalne zaniedbanie ze strony gminy… Szczególnie że na spotkaniach mieszkańców, stowarzyszenia z panią wójt, padały słowa o współpracy, o chęci obrony tego parku. Z tego powodu też w zeszłym roku, została podjęta uchwała o tworzeniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego celem jest zabezpieczenie tego parku”.

Na tą sprawę zwróciła również uwagę, Magdalena Mika-Kosior, radna powiatu piaseczyńskiego: „Dlaczego od 13 listopada 2018 roku do dzisiaj zespół dworsko-pałacowy w Zamieniu, nie został umieszczony w Gminnej Ewidencji Zabytków na podstawie zawiadomienia organu nadrzędnego, czyli dokonania wpisu do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków? Brak wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków umożliwia procedowanie deweloperom w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, bez konieczności uzgodnienia dokumentacji z konserwatorem zabytków! Art. 39 pkt 3 i 4 Ustawy Prawo Budowlane. Zabytkowy park jest wycinany, jedyny na tym terenie, który mógłby służyć mieszkańcom, jako zorganizowana przestrzeń wspólna”.

Mieszkańcy nie ustają w walce o uchronienie przed likwidacją zabytkowego parku i mówią głośno, acz dosadnie: „Zatrzymać likwidację i zabudowę parku podworskiego w Zamieniu”. Pod tym apelem podpisało się już 791 mieszkańców, a zbiórka podpisów trwa…

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *