AktualnościKonstancin - JeziornaLesznowolaPiasecznoPowiatPrażmów

Mimo epidemii, będą powiatowe inwestycje

Ograniczenia działalności gospodarczej spowodowane panującą pandemią wywołaną wirusem SARS-coV-2 negatywnie wpłynęły na dochody Powiatu Piaseczyńskiego. Zwłaszcza z tytułu udziału w podatkach dochodowych. Dochody uzyskane za okres marzec-maj 2020 roku, tj. okresu pandemii były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2019 roku o prawie 5 mln zł. Wielu radnych obawiało się, że niższe dochody spowodują wykreślenie zaplanowanych na ten rok inwestycji…

W związku z trudną sytuacją i wychodzą naprzeciw oczekiwań mieszkańców, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych podjęła decyzję o wypuszczenie obligacji komunalnych na poziomie 10 mln zł na bieżący rok oraz 10 mln zł na następny rok budżetowy. Zaplanowane inwestycje na ten rok zostaną zrealizowana. Również Rada Powiatu Piaseczyńskiego na swoim posiedzeniu w dniu 2 lipca 2020 roku, pozytywnie odniosła się do pomysłu wypuszczenia obligacji komunalnych. Za głosowało: 18 radnych (Koalicja Obywatelska i część klubu Nasza Gmina, Nasz Powiat), przeciw: 10 (Prawo i Sprawiedliwość, część klubu Nasza Gmina, Nasz Powiat), a jedna radna wstrzymała się od głosu.

Dzięki obligacjom komunalnym, Starostwo Powiatowe w Piasecznie zyska pieniądze nie tylko na bieżące inwestycje, ale także na spłatę zaciągniętego w poprzednich kadencjach zadłużenia.

Obligacje mają być wypuszczane w transach – w tym roku, po 5 mln zł, 3 mln zł oraz 2 mln zł. Transze uruchamiane będą jeżeli będzie taka potrzeba finansowa powiatu, a dochody nie wrócą na zaplanowany w budżecie na ten rok poziom.

Zaplanowane inwestycje na ten rok, to m.in. I etap rozbudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli, rondo na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Żwirowej, chodnik na ul. Leśnej w Jazgarzewszczyźnie, chodnik na ul. Postępu w Woli Mrokowskiej, rondo w Krupiej Wólce, rondo na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Masztowej oraz odcinek ul. Masztowej.

Aktualnie na plac budowy wszedł wykonawca ul. Przyszłości w Łazach. Budowany jest także chodnik między Głoskowem a Runowem, dzięki czemu połączy ze sobą miejscowości: Gołków i Runów. W drodze przetargu Starostwo Powiatowe w Piasecznie wybrało wykonawcę rozbudowy drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku: Kawęczynek-Słomczyn.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *