AktualnościNa luziePowiatPrażmów

Na ostrzu noża

Mija już dziewięć miesięcy od podpisania listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim, a Gminą Prażmów, miał to być pierwszy milowy krok w ramach ratowania dwustoletniego prażmowskiego Dworu Ryxów. Niestety Gmina Prażmów do dzisiaj nie zrobiła swojego pierwszego kroku, do którego zobowiązała się w liście intencyjnym, który był podpisany w dniu 21 lutego 2020 roku…

Do czego zobowiązała się Gmina Prażmów?

– Gmina zobowiązała się, że w ciągu 3 miesięcy przystąpi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (który obecnie nie pozwala na realizację zamierzonych celów), oraz że w ciągu 9 miesięcy opracuje projekt koncepcyjny prac remontowych i adaptacyjnych. Projekt ten ma przedstawić Powiatowi do akceptacji zanim uzgodni zakres prac z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Na bazie sporządzonego projektu koncepcyjnego Gmina przygotuje kosztorys i harmonogram prac remontowych. To Gmina również przeprowadzi remont i adaptację Dworu Ryxów, a do czasu jego przeprowadzenia będzie zabezpieczać budynek przed dalszą dewastacją i degradacją.

Powiat natomiast, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Powiatu Piaseczyńskiego, przekaże Gminie dotację celową w wysokości 50% kosztów tego zadania, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w umowie o udzieleniu pomocy finansowej – czytamy w liście intencyjnym, który został podpisany przez Powiat Piaseczyński i Gminę Prażmów w Dworze Ryxów w Prażmowie.

Stan faktyczny na dzień 23 listopada 2020 roku

– Do dnia dzisiejszego Gmina Prażmów, pomimo upływu ustalonych terminów, nie wykonała swoich zobowiązań wynikających z Listu intencyjnego, jak również nie przedstawiła zgodnie z § 6 ww. informacji dotyczących przyczyn tego stanu rzeczy. Biorąc pod uwagę powyższe, Powiat nie ma możliwości przystąpienia do realizacji swojego zobowiązania określonego w § 4 Listu tj. przekazania Gminie dotacji celowej w wysokości 50% kosztów przeprowadzenia remontu i adaptacji – informował, Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński w odpowiedzi na interpelacje radnego Sergiusza Muszyńskiego.

Jest zapowiedź, że w dniu 26 listopada 2020 roku wójt Jan Adam Dąbek odniesie się do sprawy. „Wójt Gminy Prażmów, Pan Jan Adam Dąbek, jutro odniesie się do interpelacji Pana Radnego Sergiusza Muszyńskiego i odpowiedzi Pana Starosty Ksawerego Guta”. Czekamy na moment, w którym Gmina Prażmów zrobi swój pierwszy krok…

2 komentarze do “Na ostrzu noża

  • Takie to współprace na papierze funkcjonują w naszym kraju. Uroczyste podpisy i obietnice, które nie przekładają się na realne działania.

    Odpowiedz
  • Szkoda, że włodarze się tak ociągają z ratowaniem tego pięknego dworku. Gorzej, że w całym kraju pewnie takich sytuacji i takich dworków jest sporo

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *