AktualnościGóra KalwariaNa luzie

Wypłata nadgodzin dla nauczycieli i pracowników administracji opóźniona o 7 dni…

Kryzys w Radzie Miejskiej w Górze Kalwarii trwa w najlepsze… Dobitnie o tym przekonali się nauczycieli i pracownicy administracji, którzy otrzymają wypłatę wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw z co najmniej 7-dniowym opóźnieniem…

Pismo wiceburmistrza Mateusza Baja skierowane do Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi:

Z przykrością informuję, że planowane w dniach 26.11.2020 r. i 27.11.2020 r. wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw jak i wynagrodzenia dla pracowników Administracji i Obsługi, a także planowana na dzień 1.12.2020 r. wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli, nie zostaną uruchomione.

Projekt uchwały o dokonanie przesunięć budżetowych zapewniających środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi został przedłożony do procedowania na posiedzeniu Rady Miejskiej Góry Kalwarii w dniu 25.11.2020 r. w ramach 16. punktu porządku obrad. Podczas procedowania projekt opisanej wyżej uchwały został pozytywnie zaopiniowana przez wszystkie Komisje wchodzące w skład Rady Miejskiej.

Obrady Rady Miejskiej w dniu 25.11.2020 r. decyzją większości Radnych zostały przerwane. Zarządzono przerwę do dnia 2.12.2020 r. Nie został podjęta uchwała, która umożliwia przesunięcie środków budżetowych, co z punktu widzenia Ustawy o Finansach Publicznych uniemożliwia wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w obowiązującym terminie.

Płatności zostaną uruchomione po podjęciu uchwały, czyli najprawdopodobniej w czwartek 3.12.2020 r.

Chciałem również poinformować Państwa, że organ wykonawczy dołożył wszelkich starań, aby środki na wypłatę wynagrodzeń były zabezpieczone, natomiast decyzja Rady Miejskiej uniemożliwia wypłaty w regulaminowym terminie.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy – pisał w liście do pracowników górokalwaryjskiej oświaty – Mateusz Baj, wiceburmistrz Góry Kalwarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *