AktualnościGóra KalwariaKonstancin - JeziornaLesznowolaPiasecznoPowiatPrażmówTarczyn

Metropolia w ruchu! Konsultacje społeczne w Piasecznie

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej (SUMP).

SUMP to dokument strategiczny, opracowywany i wdrażany przez władze samorządowe i podmioty realizujące politykę transportową, przy współudziale mieszkańców. Jego opracowanie i wdrożenie pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę na obszarze metropolii, planować rozbudowę systemu transportowego, utrzymywać jego wysoką jakość oraz koordynować inwestycje.

W związku z nowymi uwarunkowaniami współpracy w okresie perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz ze zmianami klimatycznymi powinniśmy dążyć do zapewnienia usług transportowych bezpiecznych, przyjaznych środowisku, efektywnych kosztowo i wpływających pozytywnie na jakość życia mieszkańców.

Prace nad dokumentem rozpoczęły się na początku roku 2022 i potrwają do połowy roku 2023. Między 12 marcem a 30 kwietniem br. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie całej metropolii warszawskiej, ankieterzy pytali mieszkańców o kierunki i sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, oraz o to, jak wygodnie żyje im się w swojej miejscowości. W każdej gminie metropolii warszawskiej zostało przeprowadzonych 100 wywiadów, a w mieście stołecznym Warszawie – 800. Zebrane podczas badań informacje pozwolą na podjęcie działań zmierzających do poprawy mobilności i jakości podróży, a także rozwoju transportu przyjaznego środowisku (m.in. transportu publicznego, rowerowego, komunikacji pieszej, transportu elektrycznego). Efektem tych działań będzie zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, klimat oraz ludzi. Z końcem kwietnia br. zakończyły się badania ankietowe wśród mieszkańców gmin metropolii warszawskiej. Dadzą one odpowiedź na pytanie o wzorce przemieszczania się, zwyczaje i potrzeby komunikacyjne mieszkańców metropolii.

Aktualnie rozpoczyna się etap konsultacji społecznych z interesariuszami, który ma na celu zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności.

Zaplanowaliśmy spotkania dla osób, które kwestie przemieszczania się postrzegają z perspektywy zawodowej. Dla osób z powiatu piaseczyńskiego odbędą się one w następujących terminach:

  • środa 18.05 godz. 10 i 17:30 w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55.

Obydwa spotkania będą miały podobny przebieg, dlatego wystarczy wybrać tylko jedno z nich. Prosimy o wcześniejszą rejestrację na spotkanie poprzez wypełnienie formularza:

https://tiny.pl/98pr8

W razie pytań prosimy o kontakt – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 513 574 510, e.mail: sump-mw@trako.com.pl

Warto przypomnieć, że do stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” należy sześć gmin powiatu piaseczyńskiego: Piaseczno, Lesznowola, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów i Tarczyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *