AktualnościLesznowolaNa luziePiaseczno

Nowa Cicha, nowy węzeł komunikacyjny PKP Nowa Iwiczna

W bieżącej kadencji samorządowej coraz głośniej mówi się o wzroście znaczenia stacji kolejowej – PKP Nowa Iwiczna, która ma stać się zintegrowanym węzłem przesiadkowym nie tylko dla mieszkańców gminy Lesznowola, ale również dla tych z sąsiedniego Józefosławia, Julianowa i Piaseczna.

Jeszcze podczas sesji lipcowej Rady Gminy Lesznowola wicewójt Mirosław Wilusz w ten sposób odniósł się do potrzeby utworzenia Systemu Gminnych Parkingów Płatnych w Nowej Iwicznej: „Takie strefy w naszym tutaj rozumowaniu są niezbędne, chodzi tutaj o zabezpieczenie interesów naszych mieszkańców, a niekoniecznie mieszkańców z ościennych gmin”. W podobnym tonie wypowiedział się przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, Krzysztof Klimaszewski: „Komisja Polityki Przestrzennej pozytywnie, bardzo pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. I to dla dobra mieszkańców, przede wszystkim Nowej Iwicznej, gdzie mamy problemy… Nie z naszymi mieszkańcami, tylko z mieszkańcami okolicznych wiosek, którzy korzystają z naszych parkingów, a nasi mieszkańcy z tych parkingów nie mogą korzystać”. Mimo podjęcia uchwały na lipcowej sesji Rady Gminy Lesznowola, słynny na cały powiat piaseczyński – System Gminnych Parkingów Płatnych na dwóch parkingach, przy szkole w Nowej Iwicznej i Łazach, nie ruszył, choć miał z dniem 1 września 2021 roku… Ale po pół roku, te słowa wypowiedziane na lipcowej sesji Rady Gminy Lesznowola nabrały całkowicie nowego wymiaru i brzmienia.

Nowa Cicha

A wszystko dzięki projektowi uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Iwiczna. Mieszkańcy uzyskali wgląd do planu z dniem 20 grudnia 2021 roku i wyciągnęli bardzo ciekawe wnioski. – Piaseczno składa wniosek do projektu planu i wrzuca ruch samochodowy z Józefosławia, z ul. Energetycznej w Piasecznie do Nowej Iwicznej. Ruch jest kierowany dalej w ul. Cichą. Dojazd mieszkańców Józefosławia i części mieszkańców Piaseczna do stacji kolejowej – PKP Nowa Iwiczna, prosto z ul. Puławskiej odbędzie się między naszymi domami jednorodzinnymi. Co robi wójt gminy? Uwzględnia uwagę burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno i wyrysowuje włączenie w najbardziej absurdalnym miejscu – informuje Magdalena Mika-Kosior, Radna Powiatu Piaseczyńskiego, mieszkanka Nowej Iwicznej.

Rzeczywiście w dniu 25 lipca 2019 roku burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno składa wniosek do mpzp dla części obrębu Nowa Iwiczna:

„Wniosek o zarezerwowanie dla ulicy Mleczarskiej pasa drogowego szerokości min. 6 m na terenie gminy Lesznowola, tak by cała szerokość wynosiła 12 m. Wniosek o dostosowanie sposobu zagospodarowania terenów w sąsiedztwie linii kolejowej do planowanej intensyfikacji ruchu, w tym postulowanego wprowadzenia ruchu pasażerskiego na bocznicy prowadzącej do Konstancina-Jeziorny. Wniosek o wyznaczenie nowej drogi publicznej KDZ lub KDL wzdłuż bocznicy kolejowej lub drogi stanowiącej przedłużenie ul. Energetycznej, tak aby ułatwić dojazd z północnej części Piaseczna i z Józefosławia do stacji kolejowej Nowa Iwiczna”.

Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik częściowo uwzględnia wniosek burmistrza Daniela Putkiewicza, ale co najważniejsze wrysowuje w opracowywanym planie miejscowym ww. ulicę, czyli przedłużenie ul. Cichej, aż do ronda na ul. Mleczarskiej, właśnie wzdłuż linii kolejowej tzw. siekierkowskiej. Nowa Cicha na rysunku uzyskuje symbole: 2KPJ, 3KPJ i 4KPJ. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy dojazdowej realizowane, jako ciągi pieszo-jezdne. Szerokość pasa drogowego od 10 m do 12 m. Niestety nie uwzględniono uwag Rady Sołeckiej Nowej Iwicznej, ta wraz z Sołtys Edytą Brzostowską od dłuższego czas protestują i podkreślą:

„Od wielu lat mieszkańcy Nowej Iwicznej występują o ograniczenie nowej zabudowy ze względu na niewydolny system wodno-kanalizacyjny, natężenie ruchu komunikacyjnego na tranzytowej ul. Krasickiego i pozostałych wąskich uliczkach, zanieczyszczenie powietrza i zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego. Władze gminy lekceważą zarówno zgłaszane przez mieszkańców do mpzp wnioski, jak i wnoszone uwagi do projektów planów. My, mieszkańcy Nowej Iwicznej, oczekujemy od wybranych przez nas władz gminy podnoszenia jakości życia, poprzez poprawę jakości usług publicznych, czy rozwoju przestrzeni publicznej, a także działań na rzecz zrównoważonego rozwoju naszej wsi, a nie komercyjnego niekorzystnego dla mieszkańców zabetonowania wsi”.

O co idzie ta gra?

W maju 2021 roku, Robert Widz, wiceburmistrz Piaseczna, poinformował, że w 2022 roku zostanie uruchomiona SKM-ka, która połączy Piaseczno z Warszawą. Oczywiście w tym Nową Iwiczną, w budżecie gminy Lesznowola już na ten cel zarezerwowano – 250 tys. zł. Pierwotny plan zakładał uruchomienie połączeń w sierpniu 2022 roku, ale okazało się to niemożliwe ze względu na zaplanowane przez PKP PLK prace przy kluczowym dla projektu fragmencie infrastruktury, czyli wiadukcie umożliwiającym bezkolizyjne przejście torów linii kolejowej nr 8 nad torami linii kolejowych nr 1, 3 i 447, przy stacji Warszawa Zachodnia.

– Ciągle nie możemy kończyć biegu pociągu w Piasecznie. Chcieliśmy tam jeździć, jak najwcześniej, ale plany trzeba było przełożyć. Obecnie PKP PLK deklaruje, że do Piaseczna będziemy mogli dojechać od 11 grudnia 2022 i tego planu się trzymamy – ocenił Alan Beroud, prezes warszawskiej SKM.

Co ważne SKM Warszawa planuje uruchomić, aż dwie linie kolejowe do Piaseczna, z uwzględnieniem stacji PKP Nowa Iwiczna. Pociągi na jednej z nich mają kursować w relacji: Piaseczno-Legionowo/Wieliszew, na drugiej z Piaseczna do stacji Warszawa Główna. Wstępnie SKM planuje realizację kursów, co godzinę. Jeśli do tego dodamy bogatą ofertę połączeń kolejowych od Kolei Mazowieckich, to gra, którą toczy gmina Piaseczno jest warta świeczki.

Oczywiście ten piaseczyński plan jest bardzo śmiały, bo obecna rzeczywistość stacji PKP Nowa Iwiczna i jej okolic, jest raczej opłakana… Parking przy ul. Torowej, gdzie kierowcy parkują i przesiadają się do pociągów Kolei Mazowieckich, jest dzierżawiony. W związku z tym gmina Lesznowola nie może na nim zbudować parkingu wielopoziomowego… Kolejny parking znajduje się dopiero przy ul. Szkolnej i już dzisiaj jest szczelnie zastawiony przez lesznowolskie i piaseczyńskie samochody. Do tego dochodzi olbrzymie natężenie ruchu komunikacyjnego w Nowej Iwicznej, jest tak duże, że ul. Krasickiego w porannym i wieczornym szczycie stoi wiecznie zakorkowana. Stąd trudno wyobrazić sobie nowy ruch tranzytowy z Józefosławia, czy też północnej części Piaseczna do Nowej Iwicznej… Mimo tego w projekcie mpzp dla części obrębu Nowa Iwiczna wyrysowano nowy przebieg ul. Cichej, zgodnie z oczekiwaniami gminy Piaseczno…

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Iwiczna jest wyłożony do dnia 21 stycznia 2022 roku, do 7 lutego 2022 roku można zgłaszać swoje uwagi do mpzp, dyskusja publiczna jest zaplanowana na dzień 20 stycznia 2022 roku. W dniu 11 stycznia br. odbyło się spotkanie zainicjowane przez sołtys i Radę Sołecką Sołectwa Nowa Iwiczna. A plan budzi tyle kontrowersji, że jest już uchwalany od 2019 roku… Aktualnie trwa III wyłożenie planu.

2 komentarze do “Nowa Cicha, nowy węzeł komunikacyjny PKP Nowa Iwiczna

  • To skandal żeby obcy ludzie jechali z Józefosławia i Piaseczna na naszą stację do naszego pociągu. Przecież tutaj są domy i mieszkają dzieci! Nikt tego nie kontroluje kto tutaj przyjeżdża. Problemem nie są nasi ludzie, tylko obcy. A przecież Piaseczno ma swój pociąg z Piaseczna, to nie mogą jeździć swoim, tylko wsiadać do naszego? Kto na to pozwala? Każdy niech jeździ do swojej miejscowości, a nie cudzej. Ja i moja rodzina jeżdżę tylko do swojej. Jeździmy z Nowej Iwicznej do Nowej Iwicznej, i tak w kółko. To chyba widać po moich wypowiedziach? I tak w kółko, i tak w kółko, kółko, kółko

    Odpowiedz
  • Gdzie są ci radni, którzy mieli reprezentować mieszkańców Nowej Iwicznej?!
    Mamy mieć zwiększony ruch przez budowę wiaduktu i poszerzenie ulicy Krasickiego a teraz jeszcze wpuszczony ruch z Józefosławia. I nie chodzi tu o dojazd do stacji kolejowej (jak nam się wciska) tylko do Puławskiej Bis. Czyli chodzi o przekierowanie ruchu z i do Piaseczna przez Nową Iwiczną i Nową Wolę.
    Piaseczno postępuje odwrotnie. Zwęża ulice (np. Puławska), zmienia je w jednokierunkowe i uspokaja ruch. A w Nowej Iwicznej ma być tranzyt samochodowy.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *