AktualnościNa luziePiaseczno

Już wkrótce w Piasecznie, ruszy zintegrowana sieć tras rowerowych

Rower to zdrowy, ekologiczny i wygodny środek codziennego transportu. By korzystanie z niego było jeszcze wygodniejsze, gmina Piaseczno realizuje projekt budowy nowej infrastruktury rowerowej. W wyniku jego realizacji, poprzez inwestycje i rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu, zostanie wyznaczonych 12 tras rowerowych o łącznej długości ok. 54 km.

– Od dwóch lat realizujemy projekt Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który polega na zbudowaniu bezpiecznej sieci dróg rowerowych w gminie Piaseczno. Realizujemy go stopniowo i teraz właściwie domykamy poszczególne odcinki po to, żeby stanowiły one zintegrowaną sieć. Projekt ZIT-owy zakładał połączenie ścieżek rowerowych w gminie z gminami ościennymi i doprowadzenie tych bezpiecznych dróg dla rowerów do punktów komunikacji publicznej – mówi o założeniach projektu, Robert Widz, II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Przygotowując projekt, jego autorzy kierowali się założeniem, iż stworzenie warunków dla bezpiecznego, odseparowanego ruchu rowerowego, stanowi jeden z elementów rozwoju zrównoważonego transportu.

– Dla wielu osób barierą, żeby skorzystać z roweru, jest właściwie poczucie bezpieczeństwa na drodze. Stąd konieczność budowania oddzielonych, odseparowanych dróg dla rowerów. Zauważamy, że bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa, jest nie tylko bezpieczeństwo rowerzystów względem samochodów, ale również bezpieczeństwo względem pieszych i odwrotnie – dodaje Robert Widz.

Mieszkańcy chwalą już wybudowaną nową infrastrukturę rowerową w mieście i w gminie.

– Dla nas najważniejszą odpowiedzią na to co robimy, jest liczba rowerzystów na drogach przeznaczonych dla rowerów. Jeżeli budujemy tą infrastrukturę i widzimy, że rowerzyści z tego korzystają, to jest to dla nas odpowiedź, że ta infrastruktura jest potrzebna i nasi rowerzyści są z niej zadowoleni – wylicza sukcesy Robert Widz.

– Pośród wielu przedsięwzięć i inwestycji, jednym z priorytetów, jest rozbudowa infrastruktury rowerowej. Budując tą infrastrukturę i korzystając, przy tym z różnych źródeł zewnętrznych, ze środków finansowych Unii Europejskiej. Stopniowo przekonujemy, coraz większą ilość mieszkańców do korzystania z roweru, jako jednego z elementów systemu transportowego – mówi o przyszłości Daniel Putkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Gmina Piaseczno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Piaseczno”. Celem projektu jest stworzenie spójnego układu sieci infrastruktury rowerowej na terenie gminy Piaseczno. Dofinansowanie projektu z UE: 6 975 777,71 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *