Sejmik zgodził się na zakup sprzętu do dezynfekcji dla 60 DPS-ów – w tym dla konstancińskiego DPS-u

W połowie kwietnia zarząd województwa podjął decyzję o przeznaczeniu 600 tys. zł na zakup sprzętu, który pomógłby domom pomocy społecznej w walce z epidemią koronawirusa. Z wygospodarowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej środków możliwy będzie zakup 60 urządzeń – po jednym do wybranych placówek. Wśród nich jest Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

W Domach Pomocy Społecznej przebywają osoby najbardziej narażone na zachorowanie i komplikacje w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Trudne warunki mają również pracownicy DPS-ów. Od początku ze środowisk pracowników pomocy społecznej płynęły apele o zabezpieczenie ich pracy. Domy Pomocy Społecznej prowadzone są przez samorządy gmin lub powiatów, a także przez fundacje lub podmioty prywatne. Z powodu ograniczeń prawnych, proponowane przez samorząd województwa wsparcie może trafić jedynie do DPS-ów prowadzonych przez samorządy.

Podopieczni domów pomocy społecznej oraz ich pracownicy są bardzo narażeni na zakażenie. W ich przypadku do walki z epidemią niezbędne jest trzymanie się rygorystycznych procedur, ale też stosowanie dodatkowych zabezpieczeń, a tych często brakuje – mówił marszałek województwa Adam Struzik. – Dlatego decydujemy się na przekazanie sprzętu do dezynfekcji powietrza, który kupimy za środki wygospodarowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń zmniejszą ryzyko zakażenia w domach pomocy społecznej. – Domy Pomocy Społecznej w całym kraju znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Z jednej strony podopieczni są w grupie największego ryzyka zachorowań i komplikacji przy zakażeniu się koronawirusem. Z drugiej – pracujący tam personel jest w stanie pomagać tylko wtedy, gdy może w bezpieczny sposób opiekować się pensjonariuszami. Wiemy, że DPS-y z Mazowsza pilnie potrzebują dodatkowego wsparcia – wyjaśniała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W ramach wygospodarowanych przez MCPS środków finansowych możliwe jest kupienie 60 urządzeń, które funkcjonalnością zbliżone są do modeli oczyszczaczy zakupionych przez zarząd województwa dla mazowieckich szpitali. Zgodnie z decyzją radnych, trafią one do DPS-u w Konstancinie-Jeziornie.

Warto dodać, że konstanciński DPS nie otrzyma wsparcia w postaci dotacji. Jest to zakup sprzętu – urządzeń do dezynfekcji powietrza, podobnych do tych, które były kupowane dla szpitali. Sprzęt będzie przekazywany samorządom, pod który podlega DPS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *