AktualnościKonstancin - JeziornaNa luzie

Sejmik zgodził się na zakup sprzętu do dezynfekcji dla 60 DPS-ów – w tym dla konstancińskiego DPS-u

W połowie kwietnia zarząd województwa podjął decyzję o przeznaczeniu 600 tys. zł na zakup sprzętu, który pomógłby domom pomocy społecznej w walce z epidemią koronawirusa. Z wygospodarowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej środków możliwy będzie zakup 60 urządzeń – po jednym do wybranych placówek. Wśród nich jest Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

W Domach Pomocy Społecznej przebywają osoby najbardziej narażone na zachorowanie i komplikacje w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Trudne warunki mają również pracownicy DPS-ów. Od początku ze środowisk pracowników pomocy społecznej płynęły apele o zabezpieczenie ich pracy. Domy Pomocy Społecznej prowadzone są przez samorządy gmin lub powiatów, a także przez fundacje lub podmioty prywatne. Z powodu ograniczeń prawnych, proponowane przez samorząd województwa wsparcie może trafić jedynie do DPS-ów prowadzonych przez samorządy.

Podopieczni domów pomocy społecznej oraz ich pracownicy są bardzo narażeni na zakażenie. W ich przypadku do walki z epidemią niezbędne jest trzymanie się rygorystycznych procedur, ale też stosowanie dodatkowych zabezpieczeń, a tych często brakuje – mówił marszałek województwa Adam Struzik. – Dlatego decydujemy się na przekazanie sprzętu do dezynfekcji powietrza, który kupimy za środki wygospodarowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń zmniejszą ryzyko zakażenia w domach pomocy społecznej. – Domy Pomocy Społecznej w całym kraju znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Z jednej strony podopieczni są w grupie największego ryzyka zachorowań i komplikacji przy zakażeniu się koronawirusem. Z drugiej – pracujący tam personel jest w stanie pomagać tylko wtedy, gdy może w bezpieczny sposób opiekować się pensjonariuszami. Wiemy, że DPS-y z Mazowsza pilnie potrzebują dodatkowego wsparcia – wyjaśniała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W ramach wygospodarowanych przez MCPS środków finansowych możliwe jest kupienie 60 urządzeń, które funkcjonalnością zbliżone są do modeli oczyszczaczy zakupionych przez zarząd województwa dla mazowieckich szpitali. Zgodnie z decyzją radnych, trafią one do DPS-u w Konstancinie-Jeziornie.

Warto dodać, że konstanciński DPS nie otrzyma wsparcia w postaci dotacji. Jest to zakup sprzętu – urządzeń do dezynfekcji powietrza, podobnych do tych, które były kupowane dla szpitali. Sprzęt będzie przekazywany samorządom, pod który podlega DPS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *