AktualnościNa luziePiaseczno

Gmina przeciwdziała suszy – zakaz podlewania wodą z sieci; dotacje na „deszczówkę”

Z uwagi na długotrwałą suszę, niski poziom wód gruntowych i spadki ciśnienia wody, oraz mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody, Rada Miejska w Piasecznie podjęła 29 kwietnia 2020 decyzję o zakazie podlewania ogródków wodą pochodzącą z sieci wodociągowej. Równolegle gmina prowadzi program dofinansowania w 80% gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Ogranicza także zakres i częstotliwość koszenia terenów zielonych.

Z uwagi na długotrwały brak opadów atmosferycznych oraz spowodowany tym nadmierny pobór wody z wodociągu gminnego, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody dla mieszkańców, radni wprowadzają od 30 kwietnia 2020 r. do odwołania zakaz używania wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania ogródków przydomowych i działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i terenów zielonych. Zakaz nie obejmuje upraw rolnych na terenie Gminy Piaseczno. Nowe prawo lokalne obowiązywać będzie w ciągu dnia, w godzinach od 6:00 do 22:00. Osobom naruszającym zakaz grozić będzie kara grzywny do 5 000,00 złotych. – Zakazem tym chcemy spowodować, aby sieć wodociągowa była bardziej równomierne obciążona. Obecnie mam zgłoszenia od mieszkańców, że są miejsca, gdzie brakuje wody w kranie w godzinach szczytu. Dlatego należy przesunąć podlewanie na godziny nocne, żeby infrastruktura nadążyła z produkcją wody w momentach zwiększonego na nią zapotrzebowania do celów bytowych – wyjaśnia burmistrz Daniel Putkiewicz. Gminne tereny zielone, które korzystają z podlewania automatycznego (jak np. skwer Kisiela), również będą podlewane w nocy.

Dotacje do zbierania „deszczówki”

Samorząd Gminy Piaseczno kolejny rok mierzy się z problemem suszy, opadów jest jak na lekarstwo, dlatego władze gminy uruchomiły z początkiem kwietnia program dofinansowania do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, tak aby wspomagać ochronę kurczących się zasobów wodnych. – Gmina promuje oszczędność wody, wspiera ideę retencjonowania wody już na prywatnych posesjach, aby móc w okresach suszy użyć jej do podlewania ogródków bez konieczności korzystania z sieci wodociągowej – tłumaczy burmistrz Daniel Putkiewicz.

Chcąc zachęcić mieszkańców gminy Piaseczno do tworzenia miejsc sprzyjających retencji oraz do magazynowania wody opadowej w obrębie swoich nieruchomości, gmina wyznaczyła pulę 250 tys. zł na udzielenie dotacji na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (uchwała w tej sprawie opublikowana została w Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.03.2020 r. poz. 3195).

W ten sposób mieszkańcy gminy Piaseczno mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację trwałych systemów małej retencji służących gromadzeniu deszczówki m.in. ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld czy zbiorników retencyjnych. Dofinansowanie dotyczy nie tylko kosztów zakupu, ale też wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych. Dotacja nie obejmuje zakupu wolnostojących zbiorników na wodę opadową. O finansowe wsparcie mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne jak i podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe.
Wysokość dotacji przewiduje pokrycie 80% rzeczywistych, udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji jednak nie więcej niż 5000 zł w przypadku osób fizycznych i nie więcej niż 10000 zł dla pozostałych podmiotów prawnych. Właściciele będą mieli obowiązek utrzymać wykonaną instalacje przez okres co najmniej 3 lat pod rygorem zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami. Aby skorzystać z dotacji należy przesłać kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno) lub złożyć wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Ograniczenie koszenia terenów zielonych, zakładanie łąk kwietnych

Gmina, jako zarządca publicznych terenów zieleni, walczy z suszą również poprzez właściwe zarządzanie zakresem i częstotliwością koszenia. – Na chwilę obecną skosiliśmy tylko trawnik przy Urzędzie Miasta oraz na Rondzie Mazowieckiego, aby odsłonić kwietniki. Ponadto skosiliśmy trawę na skwerze Kisiela ze względu na to, że jest tam nawodnienie kropelkowe i trawa szybciej rośnie, po za tym koszenie niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania systemu – informuje Wydział Utrzymania Terenów Publicznych. Reasumując – w okresie suszy generalnie gmina nie kosi trawy. Jeśli są miejsca, gdzie trawa znacznie urosła, rozważone zostanie wykoszenie tylko tych terenów. W umowie na utrzymanie zieleni gmina ma zaplanowane 4 koszenia, ale prace zlecane są w zależności od potrzeb i aktualnych warunków pogodowych. Na terenie miasta daje się zauważyć koszenie trawników realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe, dlatego władze Gminy Piaseczno pragną zaapelować do zarządców wspólnot o rozsądne i proekologiczne działania w tym zakresie.

Należy również pamiętać, że dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym poprawy widoczności na ulicach, obrzeża trawników w pasach drogowych powinny być koszone w odległości ok. 1 m od pasa jezdni. Regularnego koszenia wymagają też trawniki reprezentacyjne (tzw. gazonowe), stosowane np. wokół rabat kwiatowych.

Rozpoczęte zostało także odchwaszczanie krzewów i żywopłotów. Dbanie o to, co zostało już posadzone, stanowi jedną z priorytetowych spraw w polityce dot. utrzymania miejskiej zieleni.

Gmina rozpoczęła też prace związane z przygotowaniem terenu do założenia łąk kwietnych. Takie łąki powstaną m.in. przy ul. Wojska Polskiego, Okulickiego, Kościuszki (przy Biedronce) oraz przy ul. Cyraneczki. Zakładanie łąk kwietnych, jak i rzadsze koszenie, prowadzi do polepszenia warunków na miejskich terenach gęsto zabudowanych, gdzie występuje deficyt wilgoci. Wyższa trawa zatrzymuje wodę zaś nisko koszona trawa odsłania glebę, a ta narażona bezpośrednio na promienie słoneczne szybko ulega wysuszeniu, co następnie może zwiększać obecność pyłu w powietrzu. Powstrzymywanie się przed częstym koszeniem sprawia, że na terenie pojawiają się nowe gatunki, pożyteczne dla zapylaczy, zwiększa się też różnorodność biologiczna owadów, które mają lepsze warunki do życia, schronienie i pokarm.

Rysunek: Tadeusz Krotos z cyklu – Przygody Teodora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *