AktualnościNa luziePiaseczno

Piaseczno dla wszystkich?

– Z przebudową centrum miasta starujemy z opóźnieniem i staramy się nadrobić stracony czas wywołany pandemią na kilku frontach jednocześnie, stąd może być u Państwa wrażenie chaosu, dlatego będę starał się jakoś to uporządkować – zapewnia burmistrz Daniel Putkiewicz. Panie burmistrzu warto byłoby zacząć od zapewnienia miejsc dla niepełnosprawnych na nowo przebudowanej ul. Puławskiej… Przed przebudową na ulicy były co najmniej dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, po przebudowie nie ma absolutnie żadnego…

– Zapytam, dlaczego na wyremontowanym odcinku ul. Puławskiej nie ma ani jednego miejsca dla niepełnosprawnych? Czy można zwiększyć liczbę miejsc dla niepełnosprawnych i lepiej je oznaczyć? Bo w niektórych miejscach ich nie widać! Czy da radę zwolnić osoby niepełnosprawne z opłat w strefie płatnego parkowania? – pytał podczas ostatniego live’a burmistrza Daniela Putkiewicza, Kamil Siniukow.

– Jest jedno miejsce na parkingu Puławska 5, czekamy na oznaczenie tego miejsca przez firmę, która robi oznakowanie dla gminy – odpowiada Robert Widz, wiceburmistrz Piaseczna.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (przyp. red. art. 12 a ustawy o drogach publicznych), zarządca drogi musi wyznaczyć co najmniej jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych, jeśli ogólna liczba stanowisk na danym parkingu wynosi od 6 do 15. Kolejny próg dotyczy parkingów od 16 do 40 stanowisk – wówczas należy wyznaczyć nie mniej niż dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami, całe stanowisko musi być pomalowane niebieską farbą, która wyraźnie jest widoczna niezależnie od warunków pogodowych.

Należy pamiętać, że normy dokładnie określają wielkość takiego stanowiska. Chodzi przecież o to, aby osoba, która posiada ograniczone możliwości w poruszaniu się, mogła swobodnie wysiąść z samochodu i przesiąść się na wózek inwalidzki. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych powinno mieć co najmniej 3,6 metra szerokości oraz 5 metrów długości. Nieco inne zasady dotyczą stanowisk znajdujących wzdłuż jezdni – wtedy szerokość pozostaje bez zmian, jednak długość została określona na 6 m.

Miejsce takie powinno być wyróżnione oznakowaniem poziomym (niebieska powierzchnia ograniczona białymi liniami i symbolem osoby niepełnosprawnej (znak P-24). Konieczne jest także oznakowanie pionowe – znak D-18a „parking – koperta” oraz T-29 z piktogramem osoby niepełnosprawnej.

Pozostaje mieć nadzieję, że Urząd Miasta i Gminy Piaseczno naprawi swój błąd i przy ul. Puławskiej wyznaczy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Warto przypomnieć, że to na samorządzie spoczywa duży ciężar pomocy osobom niepełnosprawnym. Niestety na razie zamiast pomocy, widzimy ciężary, z którymi będą musiały się mierzyć osoby niepełnosprawne.

Ale parkowanie, to nie jedynym problemem, który dotyka osób niepełnosprawnych w gminie Piaseczno… Dosłownie kilkanaście dni temu Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłosił, że Gmina Piaseczno pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarności na realizacje dwóch programów, w tym: na opiekę wytchnieniową. Co ciekawe przewidywana liczba uczestników programu, to dwie osoby…

Opieka wytchnieniowa dla dwóch osób z niepełnosprawnością…

Dużo się mówi o programach dla niepełnosprawnych, o wsparciu rodzin z orzeczeniem niepełnosprawności… Tak… Dużo się mówi… Od roku, dwóch czy trzech mówi się o opiece wytchnieniowej dla opiekunów zajmujących się osobami niepełnosprawnymi 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku… Opieka wytchnieniowa może być realizowana w domu osoby niepełnosprawnej lub stacjonarnie w jakimś odpowiednim miejscu…

I jest, proszę Państwa… W gminie Piaseczno wreszcie ruszył projekt opieki wytchnieniowej. Cudownie, prawda? Weź głębszy oddech, bo może cię zatkać z zachwytu nad ofertą….

Gmina Piaseczno liczy ponad 80 tysięcy mieszkańców… Nie potrafię nigdzie znaleźć informacji, ile jest niepełnosprawnych dzieci, a ile niepełnosprawnych dorosłych, wymagających całodobowej opieki… Ale serio? Program obejmie: Jedno dziecko i jedną osobę dorosłą, a wartość całego projektu to niespełna 15 tysięcy zł… Dla porównania maleńka Gmina Radzanów, która liczy niespełna 4 tysiące mieszkańców, na ten sam cel dostała – 355 tysięcy zł!

Opieka wytchnieniowa jest realizowana ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jak to jest możliwe, że jedna gmina dostaje środki dla 50 osób, a inna na dwie? Dla przykładu w Gliwicach opieką zostanie objętych 20 osób, w Sosnowcu 50 osób, co i tak jest kroplą w morzu potrzeb, ale dwie osoby?

Gmina Piaseczno dostała na ten cel dokładnie – 14 688,00 tys. zł. A Konstancin-Jeziorna 93 tys.zł, Prażmów 97 tys. zł., Izabelin, Teresin i wiele innych po 97 tys. zł., Sulejówek 166 tys. zł, Pniewy 139 tys.zł, Gielniów 343 tys. zł, Klwów 362 tys. zł, Radzanów 352 tys. zł – nie kryje nawet swojego oburzenia, Emilia Bagorro, mama niepełnosprawnej Basi.

Środowisko lokalne – jednostka terytorialna – stanowi bezpośredni splot interakcji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, z przedstawicielami instytucji i organizacji oraz z ich interesami. Czy gmina Piaseczno dostatecznie zabezpieczyła interes osób niepełnosprawnych? Zdecydowanie nie… Bo trudno to zrobić jednym miejscem parkingowym, które nawet nie jest prawidłowo oznakowane, czy programem opieki wytchnieniowej dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *