AktualnościNa luziePiaseczno

Inflacyjne podniesienie opłaty za śmieci

Z uwagi na rosnącą ilość odpadów komunalnych odbieranych z piaseczyńskich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami oraz rosnącymi kosztami związanymi z odbiorem i zagospodarowaniem tych odpadów wynikającymi z wysokiej inflacji – 16,1%. Rada Miejska w Piasecznie na sesji w dniu 21 września br. podjęła decyzję o podniesieniu miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 2,92 zł/os. do poziomu 39,30 zł na osobę. Dotychczas obowiązywała stawka – 36,38 zł/os. Natomiast dużą ulgę odczują mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Dotychczasowa ulga wynosząca – 2,90 zł wzrośnie do 8,10 zł na mieszkańca. Uchwała wejdzie w życie w dniu 1 listopada br.

– Zawsze jest tak, że jakakolwiek podwyżka nie jest korzystna dla mieszkańców. Nawet podwyżka rzędu trzech złotych! Po analizach Wydział Gospodarki Odpadami proponuje się, aby zwiększyć ulgę na kompostowanie. Także przy tej 8 proc. podwyżce, ulga na kompostowanie praktycznie wzrośnie o 180 proc. Mamy nadzieję, że nowelizacja uchwały pozwoli nam zniwelować deficyt finansowy w gospodarce odpadami. Cieszy fakt, że ten deficyt spada, jeszcze w 2021 roku wynosił 4 mln zł, teraz w 2022 roku zmalał do 2,3 mln zł, a w 2023 roku możemy już wyjść na zero, przy okazji korekty tych cen o 8 proc. – mówił na sesji, Daniel Putkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Zmiany wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 21 września br. obejmują również zniżki dla rodzin wielodzietnych. Kwota zniżki, tak jak wcześniej stanowi 30 proc. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi – 11,79 zł/os. tj. 39,30 zł x 30 proc.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Piaseczno, zaczną obowiązywać z dniem 1 listopada br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *