AktualnościNa luziePiaseczno

Każdy mieszkaniec może wydać jeden milion złotych

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W gminie Piaseczno właśnie wystartowała szósta edycja Budżetu Obywatelskiego. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 1 mln złotych. Każdy mieszkaniec może przeznaczyć swój milion na kilka ciekawych projektów zgłoszonych przez innych mieszkańców, często naszych sąsiadów. Dlaczego warto brać udział w Budżecie Obywatelskim? Bo zyskujemy realny wpływ na zmianę naszego otoczenia.

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminnego. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania gminy Piaseczno.

Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane projekty publiczne zgłaszane przez mieszkańców, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym i zlokalizowane na nieruchomościach, do których Gmina Piaseczno posiada tytuł prawny do dysponowania.

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego muszą być nieodpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Jakie to zadania? Mogą to być zadania dotyczące np.

– wzbogacania infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów,
– działań służących poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
– wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

W tegorocznym Budżecie Obywatelskim mieszkańcy zgłosili, aż 36 projektów. Głosować mogą mieszkańcy gminy Piaseczno. Nie określa się limitu wieku. W przypadku głosującego będącego osobą małoletnią do karty należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego.

Przykładowe projekty z tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego:

– Gminny Dzień Seniora 2023 Piaseczno,

– Tablice historyczne – Oryginalne Mapy Historyczne Piaseczna – punkty z przezroczystymi tablicami oraz opisem,

– Spowalniacze ruchu na ulicy Mokrej w Henrykowie-Uroczu,

– Zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ulicy Jutrzenki w Józefosławiu,

– Laboratorium robotyki w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie,

– Budowa sceny wraz z zadaszeniem przy Klubie Kultury w Zalesiu Górnym,

– Plac zabaw i teren rekreacyjny Stacja Złotokłos z historią w tle,

– Bezpieczny pieszy – doświetlenie przejść dla pieszych w Piasecznie,

To tylko kilka projektów z 36 zgłoszonych przez mieszkańców do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Pamiętajcie macie do wydania 1 mln zł, stąd możecie zagłosować na kilka naprawdę znakomitych projektów.

Głosowanie odbywa się pod adresem www:

https://piaseczno.budzet-obywatelski.org/

Mieszkańcy mają czas na głosowanie do 30 września br. Głosować można na stronie internetowej, ale także w stacjonarnych punktach: Urząd Gminy, Biblioteki, czy filie Centrum Kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *