AktualnościLesznowolaNa luzie

Ulica Zachodnia, a standardy wschodnie

Deweloperzy szukając tanich gruntów, coraz bardziej zaglądają do podwarszawskich gmin. W gminie Lesznowola oddalonej zaledwie kilka kilometrów od Warszawy jest realizowanych wiele inwestycji w tzw. bezczynszowe nieruchomości. – Nie musisz rezygnować z Twojego upragnionego mieszkania, stworzonego na miarę Twoich potrzeb. Pozbądź się problemów i ogromu formalności oraz czasochłonnego projektu budowy domu… Skorzystaj po prostu z pomocy profesjonalnego doradcy i generalnego wykonawcy EURO DEWELOPER, który kompleksowo zajmuje się całością budowy – począwszy od wszystkich niezbędnych i wymaganych formalności – po oddanie w Twoje ręce klucza do Twojego wymarzonego „M”. – w ten sposób reklamował się EURO DEWELOPER, główny wykonawca osiedla zbudowanego przy ulicy Zachodniej w Woli Mrokowskiej.

Niestety budowane tanio i dynamicznie podwarszawskie osiedla, często są pozbawione podstawowej infrastruktury, w tym tej drogowej… Przy ulicy Zachodniej w Woli Mrokowskiej, nie jest inaczej… Wybudowano tam budynki, znaleźli się nabywcy, których zachęciła atrakcyjna cena i możliwość posiadania własnych ogródków i miejsc parkingowych. Ta piękna wizja, jednak szybko zniknęła i to w tumanach kurzu, które generuje ulica Zachodnia. Droga, która kiedyś została zbudowana, jako droga dojazdowa do budowy osiedla, stała się ulicą gminą. Jednak bez pięknej nawierzchni asfaltowej, czy lśniącej kostki brukowej… Niestety nadal pozostaje drogą nieutwardzoną, wysypaną tylko gruzem i tłuczniem… W okresie obfitych opadów deszczu, ulica zmienia się w błotowisko, a w okresie suchym w pustynię. Mieszkańcy apelują o budowę nowej ulicy Zachodniej!

Pytanie jednak, w czyim obowiązku jest budowa drogi prowadzącej do nowego osiedla wybudowanego przy ulicy Zachodniej w Woli Mrokowskiej – gminy Lesznowola czy też inwestora EURO DEWELOPERA? Jeśli droga ma charakter drogi wewnętrznej – odpowiada za nią deweloper. Za drogi publiczne odpowiada natomiast gmina. Mówi o tym wyraźnie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”. Według słów wicewójta Mirosława Wilusza, to dewelopera będzie budował ulicę Zachodnią pod nadzorem gminy. – Inwestor jest przygotowany do rozpoczęcia prac, jak tylko uzyska pozwolenie na budowę. To, że cała procedura trwa tak długo, nie jest naszą winą. Zdecydowały o tym kwestie formalno-prawne oraz losowe, na które nie mieliśmy wpływu – podkreśla Mirosław Wilusz w wypowiedzi udzielonej dla Kuriera Południowego (ROK X X I NR 16 (899) 29 KWIETNIA – 12 MAJA 2022 artykuł pn. Dziurawa droga utrudnia im życie, autorstwa: Tomasza Wojciuka).

Wniosek o pozwolenie na budowę ulicy Zachodniej w Woli Mrokowskiej wpłynął do Starostwa Powiatowego w Piasecznie w dniu 4 sierpnia 2021 roku i od tego czasu jest procedowany. – Wniosek jest obecnie na etapie rozpatrywania, w związku z przedłużeniem przez wnioskodawcę terminu na wykonanie zapisów Postanowienia Starosty Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie uzupełnienia braków. Termin został przedłużony do dnia 16 maja 2022 r. Wnioskodawca zgodnie z ww. Postanowieniem powinien dołączyć, m.in.:

– pozwolenie wodnoprawne: decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu nr WA.ZUZ.5.4210.598.2021.KJ;

– ostateczną decyzję Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej z uwagi na to, że działki objęte opracowaniem, położone są na gruntach ornych (RIIIb);

– zmianę projektowanej drogi w zakresie placu do zawracania samochodów, w związku z nieprzelotowym zakończeniem drogi – informuje Wojciech Stoliński, Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Jeśli wytyczne wynikające z Postanowienia będą wypełnione przez wnioskodawcę do dnia 16 maja 2022 roku, wówczas zostanie wydanie pozwolenie na budowę. A to pozwoli na rozpoczęcie budowy ulicy Zachodniej w Woli Mrokowskiej. Teraz wszystko zależy od Urzędu Gminy Lesznowola, który musi dołączyć brakującą dokumentację do wniosku o pozwolenie na „Budowę drogi gminnej – ul. Zachodniej w rejonie ul. Postępu w Woli Mrokowskiej w Gminie Lesznowola”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *