AktualnościLesznowolaNa luzie

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Lesznowola

Od Nowego Roku mieszkańcy Gminy Lesznowola zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dlatego już teraz warto złożyć nową deklarację i zweryfikować ilość zużywanej wody. Urząd Gminy Lesznowola zapewnia, że wprowadzone zmiany wynikają z obowiązków nałożonych na samorządy lokalne, nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola z dnia 8 października 2020 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób określony w ww. Regulaminie.

Dokumenty te jasno precyzują, że od 1 stycznia 2021 r. Mieszkańcy mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy dotąd nie segregowali odpadów, będą musieli złożyć nową deklarację śmieciową.

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów. Nowa częstotliwość odbioru prezentuje się następująco:

1. Odpady papieru, tektury:

a) 1 raz w miesiącu – w zabudowie jednorodzinnej,

b) 1 raz na dwa tygodnie – w zabudowie wielorodzinnej.

2. Bioodpady – stanowiące odpady kuchenne, pochodzenia roślinnego (BIO):

a) w zabudowie jednorodzinnej ( w tym segmentowej i bliźniaczej) oraz letniskowej:

 • 1 raz w tygodniu – w okresie od 1 kwietnia do dnia 30 listopada.
 • 1 raz na dwa tygodnie – w pozostałym okresie.

b) w zabudowie wielorodzinnej:

 • 2 razy w tygodniu – w okresie od 1 kwietnia do dnia 30 listopada.
 • 1 raz w tygodniu w pozostałym okresie.

3) Odpady zmieszane:

a) W zabudowie jednorodzinnej:

 • 1 raz w tygodniu – w okresie od 1 kwietnia do dnia 30 listopada.
 • 1 raz na dwa tygodnie – w pozostałym okresie.

b) W zabudowie wielorodzinnej:

 • 2 razy w tygodniu – w okresie od 1 kwietnia do dnia 30 listopada.
 • 1 raz w tygodniu – w pozostałym okresie.

c) W zabudowie letniskowej:

 • 1 raz na dwa tygodnie – w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada.

4) Odpady wielkogabarytowe:

 • dwa razy w ciągu roku – w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Częstotliwość odbioru pozostałych frakcji odpadów komunalnych nie ulega zmianie:

5) Plastik, metal, tekstylia i odzież:

 • 1 raz na dwa tygodnie – w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej.
 • 1 raz w tygodniu – w zabudowie wielorodzinnej.

6) Szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła:

 • 1 raz w miesiącu – w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej.
 • 1 raz na dwa tygodnie – w zabudowie wielorodzinnej.

– Zmiany te uwzględniają wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych na początku bieżącego roku – informuje Urząd Gminy Lesznowola.

Od Nowego Roku, również będą obowiązywać nowe wzory deklaracji, w których właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe kompostowniki i kompostujący wszystkie odpady zielone, mogą skorzystać z 9% ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadów komunalnych.

2 komentarze do “Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Lesznowola

 • W czasach gdy staniał jeszcze wolny rynek wywozu i przetwarzania odpadów płaciliśmy kilka razy mniej za kilkukrotnie częstszy odbiór bez segregacji. Obecnie gmina co roku zmienia po trochu zasady i obniża jakość obsługi (np. częstotliwość odbioru) oraz podnosi ceny. Może warto byłoby zacząć od obniżenia kosztów własnych i redukcji zatrudnienia? Może nie jest potrzebne tak wiele osób w zarządach spółek gminnych?

  Odpowiedz
 • Administrator mojego osiedla od 1 stycznia 2021 roku już zapowiedział znaczną podwyżkę kosztów wywozu. Mam nadzieję, że przełoży się to na częstotliwość odbioru odpadów. Jak na razie coroczne podwyżki nie idą w parze ze zmianą jakości obsługi…

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *