AktualnościGóra KalwariaKonstancin - JeziornaNa luzie

XXI edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród wyróżnionych – Dr Łukasz Maurycy Stanaszek!

XXI edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za nami. Spośród 107 nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybrała 10 laureatów. Są wśród nich artyści, społecznicy i naukowcy. Wszystkich łączy jedno – swoją działalnością promują Mazowsze nie tylko w kraju, ale też zagranicą.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego to szczególny konkurs i jak podkreśla marszałek Adam Struzik– jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu. – To uhonorowanie niepospolitych pomysłów i twórczych inicjatyw, a w naszym regionie nie brakuje ludzi wyjątkowych, którzy wręcz z pasją angażują się w działalność kulturalną, naukową czy społeczną. Trzeba ich nagradzać i wspierać, bo efekty ich pracy są imponujące i odbijają się echem nie tylko tu na Mazowszu, ale wręcz na całym świecie.

W tym roku spośród 107 kandydatów zgłoszonych przez samorządy i organizacje pozarządowe, kapituła wyłoniła dziesięciu laureatów. Każdy z nich otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł oraz pamiątkową statuetkę i dyplom.

Nagroda Marszałka przyznawana jest od 21 lat wybitnym i aktywnym społecznie ludziom, organizacjom i stowarzyszeniom, które prowadzą działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza oraz służą rozwojowi i promocji regionu. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in.: Józef Hen, Barbara Wachowicz, ks. Jan Twardowski, ks. bp. dr hab. Stanisław Wojciech Wielgus, Wojciech Siemion, Jerzy Janicki, Sława Przybylska, Maja Komorowska, czy Jerzy Hoffman.

Dr Łukasz Maurycy Stanaszek – Z „dziada pradziada Mazowszanin”, antropolog, archeolog, kustosz, popularyzator nauki, badacz i odkrywca Urzecza – nadwiślańskiego regionu etnograficznego, leżącego w sercu Mazowsza. Jego najważniejsza publikacja monograficzna to „Nadwiślańskie Urzecze. Podwarszawski mikroregion etnograficzny”. Ponadto jest także autorem lub współautorem ponad stu prac naukowych i popularnonaukowych, wykładowcą na Wydziale Historycznym UW, w Instytucie Archeologii UKSW, na Wydziale Lekarskim WUM oraz w Instytucie Antropologii i Archeologii AH im. A. Gieysztora w Pułtusku. Uczestnik ekspedycji archeologicznych w kraju i zagranicą, a także kierownik projektów badawczych i kustosz wystawy etnograficzno-archeologicznej. Łukasz Maurycy Stanaszek to nadwiślański Urzycok, czemu daje wyraz angażując się osobiście w wiele wydarzeń lokalnych. Dzięki jego odkryciom i ich popularyzowaniu oraz dbałości o rozwój i promocję Mazowsza, zainicjowano kilka zespołów ludowych nawiązujących do tradycji mikroregionu Urzecza. Jest także inicjatorem i współorganizatorem cyklicznych imprez odbywających się tamże: „Flis Festiwal – spotkanie kultur nadrzecznych na Urzeczu”, „Zielone Świątki na Urzeczu”, czy „Święto Wisły na Urzeczu”. Dzięki swej pasji i wiedzy natchnął kolejnych ludzi do tworzenia nowych opracowań historycznych i socjologicznych, przewodników, folderów i blogów, a także map związanych z Urzeczem. Inicjator powstania periodyku „Rocznik Nadwiślańskiego Urzecza”. Jego działalność sprawiła, że narodził się swoisty „ruch społeczny” związany z regionem Urzecza.

Wyróżnienia również otrzymali: Lechosław Herz (Warszawa), Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński (Kajetany), Zygmunt Andrzej Łukomski (Radom), Małgorzata Grabowska-Panek (Płock), Teresa Michalak (Stanisławów), Zespół Tańca Ludowego „Orkan” (Sadowne), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej (Krasnosielc), Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – Zarząd Główny (Warszawa) i Andrzej Sławomir Kanigowski (Zawidz Kościelny).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *