AktualnościLesznowolaNa luzie

Targowisko niezgody

W czerwcu 2019 roku, tuż obok skateparku w Nowej Iwicznej wystartował – Iwiczański Targ Pyszności, który powstał z inicjatywy Rady Sołeckiej Nowej Iwicznej i ówczesnej Sołtys – Anny Pietrzak. – Zainteresowanie mieszkańców, jak i wystawców było bardzo duże. Nasi mieszkańcy już pytają: kiedy odbędzie się następny Iwiczański Targ Pyszności? Imprezę chcemy robić cyklicznie, w każdą ostatnią sobotę miesiąca, aż do października, kiedy przyjdzie jesienna słota – mówiła pod koniec czerwca 2019 roku, Anna Pietrzak. Od tej oddolnej, społecznej inicjatywy, minął już rok czasu. Przez ten czas – Iwiczański Targ Pyszności, wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń społecznych sołectwa Nowa Iwiczna. Stąd bazując na tej inicjatywie, gmina Lesznowola postanowiła wystartować z zadaniem inwestycyjnym pt. Budowa targowiska w Gminie Lesznowola. Koszt całości inwestycji ma wynieść ponad 2 mln zł, a jej oddanie ma przypaść na 2023 rok.

Problematyczna lokalizacja, podzieliła radnych…

– Wstępna koncepcja przewiduje lokalizację targowiska na terenie sołectwa Nowa Iwiczna (przyp. Red. ul. Sadowa). Jest to wstępna koncepcja – mówił na sesji Rady Gminy Lesznowola, Mirosław Wilusz, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

Skąd taka lokalizacja?

– W ostatniej edycji aplikowania o fundusze unijne, udało nam się pozyskać prawie 1 milion złotych dotacji z przeznaczeniem na budowę targowiska. Oczywiście zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, każdy wniosek aplikujący wiąże się ze wskazaniem lokalizacji. Ta lokalizacja została wskazana w Nowej Iwicznej. Natomiast sprawa jest otwarta – tłumaczyła, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Nie wszyscy radni, jednak byli zadowoleni z propozycji umiejscowienia targowiska w sołectwie Nowa Iwiczna. Czego wyraz dali, podczas trwania sesji Rady Gminy Lesznowola.

– Moja koncepcja jest taka, żeby były trzy targowiska, w trzech różnych miejscach gminy. Dlatego, że mamy dosyć rozciągniętą gminę… Wybór lokalizacji można by poprzedzić konsultacjami społecznymi, w których mieszkańcy wskazaliby, gdzie mają powstać targowiska – proponował radny Krzysztof Łupiński.

– Położenie naszej gminy jest dość specyficznie i dlatego potrzebne są takie dwa, trzy centra. Ponieważ taka jest geografia naszej gminy – dodawał radny Bartłomiej Soszyński.

Warto dodać, że optymalną lokalizacją dla powstania targowiska wydaje się być parking z tyłu Urzędu Gminy Lesznowola, który jest zlokalizowany przy ul. Oficerskiej. Teren jest już utwardzony kostką brukową, a dodatkowo, tuż obok parkingu, znajduje się Komisariat Policji w Lesznowoli. Co na pewno wpłynie na większe bezpieczeństwo sprzedawców, jak i klientów.

Promocja lokalnych produktów rolnych?

Przy wprowadzaniu nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie gminnego targowiska w gminie Lesznowola, argumentowano, że miałby ono na celu promocję lokalnych produktów rolnych. Oczywiście w jasny i klarownym sposób chodzi o promocję lesznowolskich rolników, którzy zdaniem naszych włodarzy, a także radnych, nie mają, gdzie dostarczać swoich plonów. W tej sprawie postanowiłem zasięgnąć języka u dużego gospodarstwa rolnego, które w Nowej Woli, prowadzi małżeństwo: Agnieszka i Leszek Muranowicz.

– My mamy swojego odbiorcę, na razie, to nam wystarczy. A co będzie za rok, czy dwa? Tego nie jestem w stanie przewidzieć – podkreśla w swojej wypowiedzi, Agnieszka Muranowicz, właścicielka gospodarstwa rolnego z Nowej Woli.

Widać, jak na dłoni, że w całym procesie legislacyjnym zabrakło najważniejszego punktu, czyli konsultacji społecznych. O czym więcej, wspominała radna Magdalena Łyszcz:

– O sprawie dowiedziałam się z prasy lokalnej. Temat budowy targowiska był tylko poruszany na Komisji Polityki Gospodarczej, a co z innymi komisjami? – pytała retorycznie, radna Magdalena Łyszcz.

Podczas sesji padły zapewnienia, że konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone, a prace nad targowiskiem, będą się toczyły na wszystkich merytorycznych komisjach gminy Lesznowola . Sam proces inwestycyjny będzie rozłożony, aż na trzy lata. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.069.984,-zł. A limity wydatków ustalono w następujący sposób: 2021 r.- 70.000,-zł, w 2022 r. – 266.132,-zł, a w 2023 r. – 1.733.852,-zł. Warto dodać, że blisko 1 milion złotych udało się pozyskać z funduszy unijnych. Resztę środków finansowych będzie pochodziło z budżetu gminy Lesznowola.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *