AktualnościLesznowolaNa luzie

#LesznowolaMaPrzyszłość

W wyborach samorządowych w 2018 roku, po raz pierwszy do Rady Gminy Lesznowola weszli radni reprezentujący największe ogólnopolskie partie polityczne: Koalicję Obywatelską z wynikiem wyborczym – 25,88%, a także Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem wyborczym – 18,89%. Klub PiS szybko się rozleciał, bo radni tej formacji w lipcu 2019 roku, poparli w oświadczeniu Marię Jolantę Batycką-Wąsik w związku z trybem zatrzymania Wójt Gminy Lesznowola przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mimo że wszyscy radni Koalicji Obywatelskiej: Anna Lasek, Dorota Vasilopoulu, Anita Kochanowska-Cydzik, Izabela Małek, Marta Maciejak i Grzegorz Gonsowski, również poparli w oświadczeniu Wójt Gminy Lesznowola, pozostali w swoich klubie – Koalicji Obywatelskiej. To właśnie tej formacji się przyjrzyjmy, pod kątem realizacji obietnic wyborczych, które padły podczas wyborów samorządowych w roku 2018.

#LesznowolaMaPrzyszłość

Ekologiczna Lesznowola

Gorąca połowa lipca 2019 roku. Toczy się zażarta dyskusja nad drakońskimi podwyżkami za śmieci w Gminie Lesznowola.

  • W celu zbilansowania dochodów i wydatków systemu zagospodarowania odpadów komunalnych koniecznie jest podwyższenie dotychczasowej stawki w następujący sposób – ogłasza złe informacje, Iwona Pajewska-Iszczyńska, ówczesny Wicewójt Gminy Lesznowola, obecnie Wicedyrektor w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Magdalence.

Za opady komunalne, które zbierane są w sposób selektywny, podwyżka o 7,85 zł za 1m3 zużytej wody, czyli stawka zostanie podwyższona do 11,85 zł za 1m3 zużytej wody. Za odpady komunalne, które są zbierane w sposób nieselektywny, czyli zmieszany, stawka zostanie podwyższona o 15,70 zł za 1m3 zużytej wody, czyli stawka zostanie podwyższona do kwoty 23,70 zł za 1m3 zużytej wody. Wprowadzenie przedstawionych stawek opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych obowiązywać zaczęło od 1 września 2019 roku…

  • Chciałabym Państwa zapewnić, że bardzo długo i wnikliwie procedowaliśmy nad tym tematem, nad śmieciami. Temat właściwie się ciągnie od stycznia 2019 roku. Dlatego, że rynek śmieci, mówiąc ogólnie jest bardzo trudnym rynkiem. Gabaryty do tej pory mieliśmy cztery razy w roku, w tej chwili, w tym nowym przetargu, żeby zminimalizować opłaty zmniejszyliśmy odbiór, do dwóch razy w roku. Chciałam to zaznaczyć właśnie po to procedowaliśmy, aby, jak najmniejsze były koszty wywozu tych śmieci. Na pewno nie jest to łatwa decyzja, ale naprawdę konieczna, bo system musi się sam sfinansować. Nie wszyscy mieszkańcy to wiedzą, ale należy to podkreślić. Niestety gmina, mając nawet zasoby finansowe nie może do tego systemu dokładać – mówiła na lipcowej sesji, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola, Anna Lasek.

Mimo przyjęcia gigantycznych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów w lipcu 2019 roku. Chaos śmieciowy w gminie Lesznowola trwa w najlepsze. W mijających miesiącach zmniejszono drastycznie częstotliwość odbioru odpadów i mimo tego nadal nie rozstrzygnięto przetargu na odbiór śmieci od mieszkańców. Brakuje około 2 mln zł w gminnej kasie, aby móc wyłonić firmę, która od mieszkańców odbierze odpady. Aktualnie odbiór odpadów od mieszkańców realizuje firma – Jarper, która otrzymała przetarg z wolnej ręki. Co ciekawe była jedynym oferentem ww. przetargu.

Wśród haseł wyborczych przygotowanych przez Koalicję Obywatelską na wybory samorządowe w 2018 roku wybrzmiało hasło: „Likwidacja nielegalnych wysypisk”. Po dwóch latach wiemy, że ta obietnica nie została spełniona…

„Kolejne dzikie wysypisko śmieci. Jego rozmiary przerażają – informuje PiasecznoNews”. Przy ulicy Gruntowej w Łazach, na terenie dawnego PGR-u znajduje się dzikie wysypisko śmieci. Wysypisko znajduje się w szczerym polu, po wschodniej stronie alei Krakowskiej. Po śladach kół widać, że śmieci były zwożone tu ciężkim samochodem. Jest tego w sumie kilkanaście wywrotek. Na odcinku kilkudziesięciu metrów można znaleźć zużyty sprzęt agd, stare meble, elektronikę, ale także baniaki po chemii, części samochodów, ubrania – dodaje redakcja internetowego portalu.

Czemu powstało nielegalne wysypisko śmieci? Powstało, bo Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesznowoli przyjmuje śmieci od mieszkańców dwa razy w tygodniu. PSZOK jest czynny dwa razy w tygodniu w godzinach: w środę – w godz. 8.00 – 12 .00 oraz 14.00 – 18.00; w sobotę – w godz. 8.00 -14.00; z wyjątkiem dni świątecznych. Do tego doszło zmniejszenie ilości odbioru gabarytów od mieszkańców. Złota myśl Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Lesznowola – Gabaryty do tej pory mieliśmy cztery razy w roku, w tej chwili, w tym nowym przetargu, żeby zminimalizować opłaty zmniejszyliśmy odbiór, do dwóch razy w roku – mówiła Anna Lasek. Przypomnijmy, że w sąsiednim Piasecznie, w którym rządzi Koalicja Obywatelska, gabaryty nadal odbierane są cztery razy w roku… Cztery razy w roku! W sąsiedniej Lesznowoli dwa razy w roku. Co ciekawe w tym roku nie wiadomo, czy i kiedy zostaną odebrane gabaryty… Nadal nie została wyłoniona firma, która ma odbierać od 1 marca br. odpady od mieszkańców… Chaos śmieciowy trwa.

Kolejne hasło wyborcze o likwidacji dzikich wysypisk śmieci może traktować, jako – Niespełnione obietnice Koalicji Obywatelskiej. Edukacja w zakresie recyklingu, to spełniona obietnica. Przez drastyczną podwyżkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, wszyscy mieszkańców Gminy Lesznowola prowadzą selektywną zbiórką odpadów komunalnych 🙂 Także dostrzegamy również sukces lesznowolskiej koalicji – Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik z Koalicją Obywatelską.

#LesznowolaMaPrzyszłość

Złote myśli Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Lesznowola – Anny Lasek – sesja budżetowa, grudzień 2019 roku.

Na sesji uchwalany jest pierwszy trudny budżet gminy Lesznowola. Podejmowane są pierwsze cięcia finansowe, w tym te, które mają dotknąć kluby sportowe.

  • Dotacja na działalność klubów sportowych została zmniejszona w roku budżetowym 2020, o ponad 50%… Są to oszczędności, ale przyznam szczerze, że kwota trochę powyżej 200 tys. zł, bardzo mnie boli. Bo to jest bardzo duży ubytek finansowy – mówił na sesji budżetowej w grudniu 2019 roku, radny Bartłomiej Soszyński.
  • Bo ja akurat mam zupełnie inne zdanie na ten temat, dofinansowywania klubów sportowych. Ponieważ uważam, że na ten cel, nasze podatki już raz są przeznaczone. Wszyscy rodzice mają dofinansowanie, w postaci 500+. I z tych pieniędzy mogą opłacać wszystkie dodatkowe zajęcia swoich dzieci. Właśnie po to, w tym celu zostało to stworzone. To nie jest zadanie własne gminy – twierdziła na sesji Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola, Anna Lasek.

Wybory samorządowe 2018, hasła programowe Koalicji Obywatelskiej, dział: Edukacja, sport, kultura.

  1. Wsparcie finansowe zajęć pozalekcyjnych i sportowych…

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców…

  • Zauważam cięcia w dotacjach dla klubów sportowych i to nie jest tak, że sport, czy powszechna rekreacja nie jest zadaniem gminy. Bo jest ! I jest to zapisane w ustawie o samorządzie gminnym – ripostował wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola, Łukasz Grochala.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym:

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Złota myśl Wiceprzewodniczącej Anny Lasek, Koalicja Obywatelska:

„Bo ja akurat mam zupełnie inne zdanie na ten temat, dofinansowywania klubów sportowych. Ponieważ uważam, że na ten cel, nasze podatki już raz są przeznaczone. Wszyscy rodzice mają dofinansowanie, w postaci 500+. I z tych pieniędzy mogą opłacać wszystkie dodatkowe zajęcia swoich dzieci. Właśnie po to, w tym celu zostało to stworzone. To nie jest zadanie własne gminy”.

Głosowanie: wszyscy radni Koalicji Obywatelskiej za.

#LesznowolaMaPrzyszłość

Z punktów programowych Anity Kochanowskiej-Cydzik pt. Dobra Komunikacja

Komunikacja Urząd – Mieszkaniec

Na początku października 2020 roku ruszyły przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli – Lesznowolskie Warsztaty Teatralne, które są adresowane do wszystkich dorosłych mieszkańców gminy. Dzięki warsztatom mamy zyskać nowe umiejętności, to: bliższe poznanie samego siebie, poznanie własnych emocji, czy walka z tremą i stresem. Wszystko pięknie i ładnie opakowane, dopóki nie doczytamy do końca ogłoszenia udostępnionego na facebookowych grupach, czy na stronie lesznowolskiego GOKu, tam na samym końcu jest napisane, kto jest instruktorem wspomnianych warsztatów teatralnych?.. A jest nią radna gminy Lesznowola – Anita Kochanowska-Cydzik z Koalicji Obywatelskiej!

102 uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Marysina i Wólki Kosowskiej, czyli jak radni Koalicji Obywatelskiej rozmawiają z mieszkańcami.

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębów: Marysin i Wólka Kosowska, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2019 do 23.10.2019 r. wpłynęły 102 uwagi, z których Wójt Gminy Lesznowola uwzględnił 1 uwagę w całości, pozostałe uwagi uwzględnił w części…

Jakie przewidziano formy zabudowy?

Niewielką część terenu zlokalizowano wzdłuż drogi 2KDL (przedłużenie ul. Akwarelowej), przewidziano na zabudowę usługową, z podstawowym przeznaczeniem na: zabudowę usługową i rzemiosło, a także z dopuszczeniem zabudowy magazynowej… Warto przypomnieć, że gigantyczny magazyn przy ul. Zdrowotnej, powstał na działce usługowo-mieszkaniowej… Ale w przypadku terenów oznaczonych: 1U, 2U, 3U i 4U, mówimy o jakiś 20% całości terenu, który został objęty nowym planem. Kolejne 80% stanowią, a jakże tereny oznaczone symbole UP, czyli zabudowa usługowo-przemysłowa! Podstawowym przeznaczeniem tego terenu są: zabudowy usługowe, przemysłowe, rzemiosło, składy i magazyny…

Pas wysokiej zieleni izolacyjnej

Dochodzi do procedowania uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu dla części Marysina i Wólki Kosowskiej. Mieszkaniec w tym punkcie liczy na dyskusję i merytoryczne przerzucanie się argumentami. Zwłaszcza radnych, którzy w końcu nas reprezentują. Jednak nic bardziej mylnego… Co prawda pada wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad, o to apeluje wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola – Łukasz Grochala:

– Proszę o zastanowienie się nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Marysin i Wólka Kosowska, czyli pkt. D i pkt. E programu sesji Rady Gminy Lesznowola. Po komisjach, które pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał, miałem telefony od mieszkańców, zarówno do tego jednego, jak i drugiego planu, żeby na czas epidemii koronawirusa i braku dostępu mieszkańców do obrad sesji, wstrzymać się od decyzji, o miesiąc lub dwa – apelował do Rady Gminy Lesznowola, Łukasz Grochala.

– Pięć minut przed sesją rozmawiałam z Panią Sołtys Marysina, może to pomoże podjąć decyzję. W każdym razie z tego, co się zorientowałam, wszystkie najważniejsze uwagi dla mieszkańców Marysina, zostały uwzględnione w tym planie. Więc nie wiem, czy jest sens przesuwania uchwalenia tego planu – argumentowała na podstawie jednej rozmowy z Sołtys Kamolą, Anna Lasek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola.

Złota myśl Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Lesznowola – Anny Lasek – Pięć minut przed sesją rozmawiałam z Panią Sołtys Marysina, może to pomoże podjąć decyzję. W każdym razie z tego, co się zorientowałam, wszystkie najważniejsze uwagi dla mieszkańców Marysina, zostały uwzględnione w tym planie. Więc nie wiem, czy jest sens przesuwania uchwalenia tego planu – argumentowała na podstawie jednej rozmowy z Sołtys Kamolą, Anna Lasek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola.

Mimo zapowiedzi Komunikacja Urząd – Mieszkaniec, totalnie o niej zapomniano…

Protest mieszkańców Marysina do Rady Gminy Lesznowola ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębów Marysin i Wólka Kosowska.

Jako mieszkańcy Marysina wnosimy protest przeciwko uchwalonemu w/w mpzp, gdyż znacząco i negatywnie, wpłynie to na nasze dotychczasowe życie w Sołectwie Marysin. Zmiana terenów UM na UP zaburzy dotychczasowy porządek w Sołectwie.

Mieszkańcy żyją tu od pokoleń, a także napływowa ludność nie zgadzają się w taką ingerencję w mpzp dotyczącego obrębu Marysin, co wykazali składając – 102 uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z dalszych decyzji podjętych przez Panią Wójt, głos mieszkańców Marysina w żaden sposób nie jest brany pod uwagę i czujemy się lekceważeni przez osoby decyzyjne w Gminie Lesznowola (czytaj Panią Wójt – Marię Jolantę Batycka-Wąsik).

Oczekujemy ustosunkowania się do naszego protestu – napisali w swoim liście protestacyjnym do Rady Gminy Lesznowola, w sprawie uchwalenie mpzp dla części Marysina i Wólki Kosowskiej, mieszkańcy Marysina.

Podwyżka podatków od nieruchomości na rok 2021.

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią stabilne źródło dochodów własnych budżetu gminy. Dlatego Wójt Gminy Lesznowola – Maria Jolanta Batycka-Wąsik, zaproponowała radnym zwiększenie stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok 2021, wyłącznie o wskaźnik inflacji tj. o 3,9 %…

W uzasadnieniu do uchwały zauważono, że zaproponowane stawki podatku na rok 2021, są częściowo niższe od ustawowych i w ten sposób gmina chce wspierać – Mieszkańców i Przedsiębiorców… Stawki mają również uwzględniając zaistniałą sytuację wynikającą z epidemii wywołanej COVID-19.

– Jeśli chodzi o określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się korektę o stopę inflacji 3,9%. Dziękuję bardzo – tylko tyle i, aż tyle powiedziała Beata Kuć, Zastępca Skarbnika Gminy Lesznowola.

– Podatki – Jak co roku rada gminy podejmuje uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportu. W tym roku propozycją wójta było podniesienie stawek o stopę inflacji. Przyznam szczerze, że głosowałem na komisjach za, jednak teraz mam niesmak, bo podwyżka w tym trudnym dla nas czasie, nie jest dobrym wyjściem – pisał na facebookowej grupie – Nasze Łazy/Magdalenka, radny Łukasz Grochala.

– Warto jeszcze może w sprawie podatków wyjaśnić, że nie jest to podwyżka tylko wyrównanie i uzasadnić dlaczego to zostało zrobione, wtedy państwo mieszkańcy będą mieli właściwy obraz i inny będzie sens twojej wypowiedzi – ripostowała, radna Anita Kochanowska-Cydzik, Koalicja Obywatelska.

Kolejne propozycje programowe upadły… Poza warsztatami teatralnymi. Bo tutaj komunikacja na linii Urząd – Mieszkaniec będzie kwitnąca.

Z punktów programowych Doroty Vasilopoulou pt. Lesznowola naszym domem.

Stworzenie rad i miejsce spotkań dla młodzieży.

Gmina Lesznowola, jako jedyna z nielicznych gmin w Polsce nie posiada własnej – Młodzieżowej Rady Gminy… W sąsiednim Piasecznie od lat z wieloma sukcesami działa – Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno. W Lesznowoli mimo zapowiedzi programowych radnej Doroty Vasilopoulou nadal taka nie powstała.

Z punktów programowych Anity Kochanowskiej-Cydzik pt. Dobra Komunikacja dla Lesznowoli.

Komunikacja – Transport: Lesznowola bez samochodu.

Muszę przyznać, że ten punkt programowy Koalicji Obywatelskiej wyjątkowo mnie ujął. W podwarszawskiej gminie, w której autobusy jeżdżą raz na godzinę, w której brakuje ścieżek rowerowych, postuluje się brak samochodów. Żeby zrealizować wspomniany postulat należałoby zacząć od zwiększenia częstotliwości i dostępności do komunikacji miejskiej i podmiejskiej, należałoby zwiększyć dofinansowanie do biletów w ramach pierwszej strefy biletowej. Zrobiły to już trzy podwarszawskie gminy: Marki, Łomianki czy Konstancin-Jeziorna… Lesznowola nadal pozostaje w taryfie biletowej – Warszawa + z najniższym stopniem dopłaty. Lesznowola bez samochodu, to cytując klasyka: „Bujda na resorach” – mówił swojego czasu w Sejmie RP, poseł Szczerba.

Podczas wyborów samorządowych w 2018 roku – Koalicja Obywatelska reklamowała się hashtagiem – Lesznowola ma przyszłość. Patrząc przez pryzmat ostatnich dwóch lat działań samorządowych radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Gminy Lesznowola można je podsumować krótko: „Gmina Lesznowola ma przyszłość, ale bez radnych Koalicji Obywatelskiej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *