AktualnościLesznowola

Lesznowola reaguje na galopujące ceny śmieci…

Nowy Rok zawsze witamy hucznie na licznych imprezach, balach czy spotkaniach rodzinnych. Jednak Nowy Rok nie zawsze jest dobry, zwłaszcza dla naszych domowych budżetów… Bo każdy kolejny przynosi znaczne podwyżki rachunków. W Lesznowoli na V sesji Rady Gminy przegłosowano 25% podwyżkę związaną z odbiorem odpadów komunalnych.Pierwsza podwyżka od pięciu lat.

Przez ostatnie pięć lat funkcjonowania systemu gospodarki odpadów komunalnych w Lesznowoli nie było potrzeby podnoszenia cen za wywóz śmieci. Niestety kontakt, który jeszcze w grudniu 2017 roku, zawarła gmina Lesznowola na lata (2018-2020) spowodował, że wzrosły koszty wywozu śmieci o 50%, w stosunku do poprzedniego kontraktu realizowano przez firmę PUK.

– W wyniku zawartej umowy z końcem grudnia 2017 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lesznowola na lata (2018-2020) koszt odbioru i zagospodarowania tych odpadów wzrosły o 50%, w stosunku do kosztów poprzedniego kontraktu. Pragnę zaznaczyć w tym miejscu, że w wyniku postępowania przetargowego wybrano najtańszą ofertę. A zatem proszę państwa w celu zbilansowania dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi koniecznie jest podjęcie uchwały o niewielkiej podwyżce opłaty i wynosi ona: 0,80 zł za 1 m³ dotychczasowej stawki opłaty w przypadku odpadów komunalnych, które są zbierane w sposób selektywny i 1,60 zł za m³ dotychczasowej stawki opłaty w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny, czyli zmieszany. Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że jest to niewielka opłata w stosunku do innych gmin, ponieważ oszczędziliśmy znaczną kwotę – mówiła na sesji Iwona Pajewska-Iszczyńska, II zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

Podwyżki stawek kształtują się następująco:

1. za odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
– podwyżka o 0,80 zł/m³ dotychczasowej stawki opłaty (dotychczasowa stawka 3,20 zł/m³ zostaje podwyższona do kwoty 4,00 zł/m³ wody);
2. za odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany):
– podwyżka o 1,60 zł/m³ dotychczasowej stawki opłaty (dotychczasowa stawka 6,40 zł/m³ zostaje podwyższona do kwoty 8,00 zł/m³ wody);
3. za odpady komunalne odbierane z nieruchomości niezamieszkałych:
– podwyżka dotychczasowej opłaty za pojemnik/ prasokontener (obowiązującej odpowiednio dla odpadów zbieranych w sposób selektywny/ nieselektywny) o 25% w zależności od pojemności pojemnika/ prasokontenera);
4. ryczałtowa roczna opłata od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) za odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny:
– podwyżka o 27,00 zł dotychczasowej opłaty (dotychczasowa opłata 117,00 zł/ rok zostaje podwyższona do kwoty 144,00 zł/ rok);
b) za odpady komunalne, które są zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany):
– podwyżka o 54,00 zł dotychczasowej opłaty (dotychczasowa opłata 207,00 zł zostaje podwyższona do kwoty 261,00 zł).

Niestety, ale to może być dopiero początek złych wiadomości dla lesznowolskich podatników… Sytuacja związana z gospodarowaniem odpadów komunalnych na całym Mazowszu jest bardzo dynamiczna i trudna. Jeszcze w grudniu firma Partner wystąpiła do gminy Nieporęt o podwyższenie ustalonego w umowie wynagrodzenia za wywóz śmieci z terenu gminy. Gmina wskazywała, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty zapisanej w rozstrzygniętym, co dopiero przetargu… Firma Partner w dniu 28 grudnia wypowiedziała gminie Nieporęt umowę przetargową i to ze skutkiem natychmiastowym… Odbiór odpadów został dopiero wznowiony z dniem 9 stycznia 2019 roku, a umowa została podpisana na trzy miesiące. W tym czasie gmina Nieporęt chce spokojnie przygotować przetarg i wyłonić wykonawcę, który będzie realizował odbiór odpadów do końca 2019 roku. Ta sytuacja zdaniem państwa, pewnie nas nie dotyczy, ale czy na pewno?

Nadzwyczajna Komisja Polityki Gospodarczej
Jeszcze przed rozpoczęciem V sesji Rady Gminy Lesznowola odbyła się Nadzwyczajna Komisja Polityki Gospodarczej. Przez około godzinę radni dyskutowali nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lesznowola. Powodem zwołania nadzwyczajnej komisji były wnioski skierowane przez firmę PUK Piaseczno w sprawie zwiększenia ryczałtu za odbiór odpadów z terenu gminy Lesznowola. Warto zaznaczyć, że pismo wpłynęło do urzędu, dosłownie na dzień przed głosowaniem uchwały z podwyżkami uwzględniającymi wzrost opłaty o 25%.

– Wnioski, które zostało złożone do nas, dotyczą zwiększenia ryczałtu w sposób dramatycznie duży. Na razie nie mamy żadnych okoliczności twardych, które by powodowały, że procedowanie nad stawkami, którym poświęciliśmy bardzo dużo czasu, powinno być zrewolucjonizowane w sposób wielki. Bo myślę, że przed nami kolejne debaty, po sytuacji, która wiąże się z wykonawcą naszych usług – mówiła na komisji Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Po informacji przekazanej przez panią wójt, radni zaczęli się spierać nad procentem podwyżki opłaty za śmieci. Zgłoszony został wniosek o podwyżkę wynoszącą 50%, względem dotychczasowej stawki opłaty.

– Powinniśmy podnieść o wyższą kwotę, bo śmieci pozostaną w domach. Nie chciałabym mieszkańcom zrobić Neapolu – argumentowała Anna Lasek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola.

– W powiecie o ile poszło w górę? – pytał na komisji radny Tomasz Filipowicz. W Piasecznie o 400%, a my chcemy podnieść o 25%… – dodawał.

– Pierwotny mój projekt dotyczył wzrostu o 50%. Chcieliśmy mieć w zanadrzu pieniądze. Aby system sfinansował się, potrzeba 25% podwyżki, a 50% podwyżki zabezpieczy nas na przyszłość – podkreślała z kolei wójt.

Nie wszyscy radni byli za 50% podwyżką opłaty za śmieci. Większość była za zaproponowaną przed sesją podwyżką wynoszącą 25%.

– Uchwalmy uchwałę w takiej formie, jaka jest… Poczekajmy na bieg wydarzeń – apelowała radna Justyna Gawęda.

– Małymi kroczkami. Na dzień dzisiejszy przegłosujemy te 25%. Te 25% na ten moment może nam wystarczyć – dodawała radny Jerzy Wiśniewski.

W toku gorącej dyskusji radny Piotr Osiński zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Lesznowola o 50%. Ten wniosek nie zyskał akceptacji Komisji Polityki Gospodarczej. Za było trzech radnych, a przeciw aż sześciu, dwóch wstrzymało się od głosu w tej sprawie.

Sytuacja z lesznowolskimi śmieciami będzie bardzo dynamiczna i trudna. Na V sesji Rady Gminy Lesznowola zdecydowano o podwyżce wynoszącej 25%, względem dotychczasowej stawki opłaty za odbiór śmieci zbieranych selektywnie i nieselektywnie. Jednak sytuacja jest trudna, a wręcz można już mówić o monopolu, który panuje na rynku śmieciowym. Na tę sprawę zwracał uwagę radny Bartłomiej Soszyński: „Gra rynkowa firm, Jesteśmy w sytuacji dyktatu”. Trudno się z tym zdaniem nie zgodzić…

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *