AktualnościLesznowolaNa luzie

HOT NEWS!!! – JARPER ODWIESZA POSTĘPOWANIE !!!

Z Kolonii Warszawskiej płyną bardzo niepokojące informacje… Jarper odwiesza postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy kompostowni na terenie firmy Jarper w Kolonii Warszawskiej…

Ledwie minął miesiąc od Zebrania Wiejskiego sołectw Stefanowo i Jabłonowo, na którym wicewójt Marcin Kania informował:

– 7 maja 2021 roku wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji środowiskowej, 28 maja 2021 roku, jako gmina Lesznowola wystąpiliśmy do stosownych instytucji, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 21 czerwca br. bardzo ważna data dla nas wszystkich, inwestor złożył wniosek o zawieszenie postępowania – dziękuję bardzo, Marcin Kania, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

– Czy w każdej chwili inwestor może odwiesić postępowanie? – dopytywali na spotkaniu mieszkańcy.

– Szanowni Państwo, decyzja w tym momencie należy do inwestora, a nie do Urzędu Gminy – przypominał, Marcin Kania.

Inwestor podjął już swoją decyzję, teraz wszystkie karty są w rękach mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy zostali uznani za stronę postępowania w procesie wydania decyzji środowiskowej dla budowy kompostowni na terenie firmy Jarper.

Warto przypomnieć: Jak ma wyglądać kompostownia?

Kompostownia zaprojektowana zostanie w sposób umożliwiający nieprzerwane przetwarzanie strumienia około 3 500 Mg mieszaniny przyjmowanych odpadów. Odpady te będą przywożone na bieżąco z terenu miasta i gminy Lesznowola oraz terenów ościennych w ramach regionu gospodarki odpadami, a także z oczyszczalni ścieków. Odpady wyładowywane oraz magazynowane będą w dedykowanych boksach, skąd po zmieszaniu z materiałem strukturalnym w szarżach wprowadzone będą do procesu kompostowania.

Kto jest stroną postępowania?

Stroną postępowania jest w sumie 13 osób: osoby prywatne, firmy i Urząd Gminy Lesznowola. To teraz od tych osób będzie zależeć, jak potoczy się postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla firmy Jarper.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *