AktualnościLesznowola

Apel lesznowolskich samorządowców

Rada Gminy Lesznowola na V sesji wyraziła pozytywną decyzję w sprawie apelu, który zostanie skierowany do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie budowy osiedla mieszkaniowego „Nowe Jeziorki”, które ma powstać na granicy warszawskiego Ursynowa i gminy Lesznowola. Gmina chce być stroną w postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnych.


Gmina Lesznowola jako strona postępowania?
– Jako samorządowi gminy Lesznowola, w tym naszym mieszkańcom, zależy nam, aby skutecznie uczestniczyć w procedurach formalno-prawnych, dotyczących wydawania decyzji administracyjnych, w sprawie budowy osiedla mieszkaniowego „Nowe Jeziorki”. Stąd też został przygotowany apel do Prezydenta m.st. Warszawy. Apel, który myślę, że z wielką odpowiedzialnością podejmie Rada Gminy Lesznowola. A jednocześnie został przygotowany wniosek o dopuszczenie gminy Lesznowola do udziału na prawach strony w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej wspomnianej inwestycji.

Apel do Prezydenta m.st. Warszawy:
Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Gminy Lesznowola, Rada Gminy Lesznowola wnosi o dopuszczenie społeczności gminy Lesznowola do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami i usługami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach przy ul. Karczunkowskiej, położonych w Warszawie, w dzielnicy Ursynów. To jest w skali osiedla „Nowe Jeziorki” przy ul. Karczunkowskiej, w ramach programu „Mieszkanie Plus”.
Inwestycja ta swoimi rozwiązaniami programowo-przestrzennymi i użytkowymi może w sposób znaczący oddziaływać na tereny sąsiadujące, w szczególności na północno-wschodni obszar gminy Lesznowola, w zakresie:

1. Rozwiązań drogowych, niezbędnych dla właściwiej obsługi komunikacyjnej osiedla.
2. Zagospodarowania, retencjonowania i zrzutu wód opadowych.
3. Szeroko rozumianej infrastruktury społecznej.
4. Rozwiązań architektonicznych.
5. Potrzeb parkingowych.

Wobec powyższego w imieniu mieszkańców gminy Lesznowola apelujemy o podjęcie decyzji umożliwiającej społeczności gminy Lesznowola udział w toczącym się postępowaniu. W tym poprzez wydanie przez pana Prezydenta postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia – odczytała treść apelu, Wójt Gminy Lesznowola – Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

Apel poparła Komisja Polityki Gospodarczej, jak i cała Rada Gminy Lesznowola.

– W tym miejscu chciałem podziękować radnej powiatowej pani Magdzie Mice-Kosior za bardzo duże zaangażowanie w tę sprawę. Chciałem również podziękować pani wójt za to, że zostały podjęte bardzo szybkie środki w tej sprawie. Tak, aby w dniu dzisiejszym była możliwość przyjęcia tego apelu – mówił Mirosław Wilusz, radny z Mysiadła.

Wielkie osiedle
Przypomnijmy, że osiedle „Nowe Jeziorki” ma powstać na 15-hektarowej działce położonej na granicy warszawskiego Ursynowa i gminy Lesznowola. Na tym terenie ma powstać 19 budynków mieszkalnych, w których zaplanowano wybudować 2,7 tys. mieszkań. Szacuje się, że na osiedlu zamieszka około 10 tys. mieszkańców. Budowa ma ruszyć wiosną tego roku, oczywiście pod warunkiem uzyskania wszystkich zgód. Na razie jedynym budynkiem, który stoi na tym terenie, jest sklep spożywczy, znanej w całej Polsce sieci dyskontowej.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *