AktualnościLesznowolaNa luzie

Kiedy II etap CEiSu Mysiadło?

Coraz głośniej słychać zniecierpliwienie rodziców dzieci uczęszczających do Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle z powodu braku realizacji II etapu szkoły, a co gorsze, ta inwestycja nie jest wpisana do realizacji w ramach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola. Rodzice mówią — Czas skończyć, tę szkołę… A wójt gminy prosi o cierpliwość. – Bardzo proszę Państwa o cierpliwość. Nie będę Państwu obiecywała i deklarowała czegoś, co jutro okaże się nieaktualne… Staram się być osobą odpowiedzialną i uczciwie mówię Państwu o sytuacji i czemu takie decyzje, a nie inne zapadły — mówiła na spotkaniu zainicjowanym przez Radę Rodziców w dniu 12 grudnia 2017 roku, Wójt Gminy Lesznowola. Przez najbliższe trzy lata szkoła (CEiS) nie będzie w żaden sposób rozbudowywana, bo zależy to od innych edukacyjnych projektów. Jednym słowem rok 2020 jest najbardziej optymistycznym terminem — mówiła na spotkaniu, mama dwójki uczniów.

Mija właśnie 3,5 roku od wspomnianego spotkania i wszystko dotychczas stało w miejscu, ale…

Dalej tylko plany, plany i plany, ale…

– Gmina Lesznowola planuje dalszą realizację budowy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Nie jest w tej chwili ostatecznie przesądzone, czy będzie to realizowane z podziałem na etapy tj. budowa części kubaturowej – jeden etap, a budowa stadionu szkolnego – jako etap II, czy też przyszły Wykonawca zrealizuje całość, w ramach jednego zamówienia publicznego. Decyzje w tym zakresie podejmie Rada Gminy. Dokładne kwoty jakie przeznaczy samorząd Gminy Lesznowola na realizację przedmiotowej inwestycji zostaną określone w kosztorysie inwestorskim. Dalsza realizacja Centrum Edukacji i Sportu planowana jest na podstawie dotychczasowej dokumentacji projektowej – informował w piśmie, Mirosław Wilusz, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

Gmina odzyskuje grunty KPGO Mysiadło i co dalej?

– Na przełomie września i października 2020 roku udało się zawrzeć ze spadkobiercami ugodę przed Sądem Rejonowym w Piasecznie. Ugoda określiła zobowiązania stron. Zobowiązania zapisane w ugodzie są aktualnie realizowane przez dwie strony. W dniu 26 lutego br. zasadnicze zobowiązanie stron zostało wykonane, poprzez zawarcie aktu notarialnego w wyniku, którego gmina pozostaje bezspornym właścicielem łącznie około 55 ha gruntów, a wraz z drogami 69 ha. W zamian za przekazanie spadkobiercom dokładnie – 8,9 ha.

Aktualnie trwają procedury formalno-prawne między innymi porządkowanie ksiąg wieczystych. Niebawem będziemy mogli wrócić do naszych wcześniejszych planów, które oczywiście ulegną modyfikacji. W najbliższym czasie w gronie merytorycznych komisji będziemy określać szczegółowe działania w tym zakresie. To będzie wielkie wyzwanie, ale jak zwykle samorząd gminy Lesznowola sobie doskonale z tym wyzwaniem poradzi – zapewniała na marcowej sesji Rady Gminy Lesznowola, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Te dwie wypowiedzi nie pojawią się tutaj przypadkowo. Warto wspomnieć dwa cytaty:

– W najbliższym czasie w gronie merytorycznych komisji będziemy określać szczegółowe działania – mówiła na marcowej sesji, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

– Decyzje w tym zakresie podejmie Rada Gminy – pisał w piśmie do redakcji, Mirosław Wilusz, Zastępca Wójt Gminy Lesznowola.

Niewykluczone, że po wielu latach powoli wraca kwestia dokończenia Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Aktualnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wśród planowanych inwestycji, nie ma wpisanej pozycji dotyczącej dokończenia szkoły. Jednak bezsporne odzyskanie gruntów w Mysiadle, powinno dać zielone światło do dokończenia CEiS-u. Bo w budżecie gminy powinny pojawić się pieniądze ze sprzedaży części odzyskanych gruntów, a to z nich będzie możliwość dokończenia Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. W jakim kształcie i etapie? O tym zdecydują już radni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *