AktualnościLesznowolaNa luzie

Budują na potęgę

Lesznowola liderem powiatu piaseczyńskiego! To właśnie w tej podwarszawskiej gminie na potęgę buduje się nowe powierzchnie halowo-magazynowe. Te wyrastają właściwie wszędzie, od Marysina i Wólki Kosowskiej na zachodzie, poprzez sołectwo Łazy II, na Wilcze Górze na wschodzie gminy kończąc… W takiej gminie po prostu chce się rozwijać swój biznes!

Korzystne położenie komunikacyjne i geograficzne gminy Lesznowola – wzdłuż arterii ulicy Puławskiej i Alei Krakowskiej oraz trasy wjazdowej S7 do Warszawy, a także potencjał gospodarczy m.in. atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz sąsiedztwo dużej aglomeracji miejskiej – Warszawy. Powodują, że jest olbrzymie zainteresowanie inwestorów budową nowych centrów logistycznych i powierzchni halowo-magazynowych w gminie Lesznowola. W kadencji samorządowej (2018-2023), wykonano wiele kroków w kierunku nowych inwestycji gospodarczych, m.in. poprzez zmianę miejscowych planów zagospodarowań przestrzennych. Bardzo dobrym przykładem takiego działania jest zmiana mpzp dla części Marysina i Wólki Kosowskiej.

Marysin staje się zapleczem Wólki Kosowskiej

Marysin to niewielka miejscowość położona w zachodniej części gminy Lesznowola, która liczy zaledwie 262 mieszkańców (dane z raportu o stanie gminy Lesznowola za rok 2021). Dotychczas było to spokojne i niewielkie sołectwo… Jednak wszystko trwało do czasu. Problemy lokalnej społeczności rozpoczęły się w 2019 roku, kiedy niespodziewanie na ulicy Zdrowotnej została wybudowana olbrzymia hala magazynowa, która wyrosła pomiędzy zabudową jednorodzinną… Ale to był dopiero początek, stalowej szarości, która ma na lata zagościć w sołectwie Marysin.

Rozpoczęło się procedowanie uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Marysin i Wólka Kosowska. W uzasadnieniu ww. uchwały Rady Gminy Lesznowola, mogliśmy przeczytać, że zmiana mpzp jest związana ze zmianą funkcji usługowo-mieszkaniowej na funkcję usługowo-przemysłową wzdłuż Alei Krakowskiej oraz zmianą układu komunikacyjnego na przedmiotowych obszarach. Początkowo obszar był bardzo duży, ale został doprecyzowany w ostatecznej uchwale zmieniającej mpzp dla części obrębów Marysin i Wólka Kosowska, który był procedowany na sesji w dniu 21 maja 2020 roku. Dotyczył on działek: nr ew. 40/3, 40/5, 40/6, 40/12, 40/14, 40/15, 41/1, 41/3, 42/11, 42/15, 42/16, 42/17, obręb ewidencyjny 0017 Marysin, a także dz. nr ew. 53/3, 54/3, 55/3 w obrębie ewidencyjny 0031 Wólka Kosowska, mówiąc bardziej ludzkim językiem, tych działek zlokalizowanych pomiędzy ulicą Akwarelową w Marysinie, a ulicą Żurawinową w Wólce Kosowskiej. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Marysin i Wólka Kosowska, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 27.09.2019 r. do 23.10.2019 r. wpłynęły 103 uwagi, z których Wójt Gminy Lesznowola uwzględnił tylko 1 uwagę w całości, a pozostałe uwagi uwzględnił w części… Co wywołało tylko eskalację protestów niezadowolonych mieszkańców. Bo warto dodać, że uchwałę dotyczącą zmiany mpzp dla części obrębu Marysin i Wólka Kosowska przegłosowano w trakcie największego reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią koronawirusa w Polsce.

– Jako mieszkańcy Marysina wnosimy protest przeciwko uchwalonemu mpzp, gdyż znacząco i negatywnie, wpłynie to na nasze dotychczasowe życie w Sołectwie Marysin. Zmiana terenów UM na UP zaburzy dotychczasowy porządek w Sołectwie. Zwiększony poziom hałasu z pobliskich terenów UP, nasilenie ruchu samochodów dostawczych i TIR-ów znacząco obniży komfort życia na pobliskich terenach w Marysinie (np. wzrost zanieczyszczenia powietrza).

Zwiększony ruch samochodowy (co nie jest, tak bardzo odczuwalne przy zabudowie jednorodzinnej) w wypadku terenów UP, znacząco obniży poziom bezpieczeństwa. Dopiero, co wyremontowana ulica Zdrowotna, nie jest drogą dla samochodów z ciężkim tonażem, a nawierzchnia ulegnie znacznemu zdewastowaniu.

Wartość działek graniczących z terenami UP, znacząco spadnie, a istniejąca zabudowa pobliskich ulic (m.in. ulicy Zdrowotnej i Akwarelowej), straci na swojej atrakcyjności bytowania. Dotąd spokojne i ciche tereny, staną się zapleczem usług przemysłowych, terenów rozrastającej się, nie ukrywamy w złym kierunku – Wólki Kosowskiej.

Mieszkańcy żyją tu od pokoleń, a także napływowa ludność, nie zgadzają się w taką ingerencję w mpzp dotyczącego obrębu Marysin, co wykazali składając – 103 uwagi do projektu zmiany mpzp. Jak wynika z dalszych decyzji podjętych przez panią Wójt, głos mieszkańców Marysin w żaden sposób nie jest brany pod uwagę i czujemy się lekceważeni przez osoby decyzyjne w gminie Lesznowola. Oczekujemy ustosunkowania się do naszego protestu – napisali w swoim liście do Rady Gminy Lesznowola i zarządu gminy Lesznowola, mieszkańcy sołectwa Marysin.

List oczywiście został owiany tajemnicą poliszynela. Nikt go nie widział, nikt o nim nie słyszał… A szkoda, bo mieszkańcy Marysina w pełni mieli rację i niestety po trzech lata ich czarny sen zaczyna się materializować.

W dniu 20 grudnia 2022 roku Starosta Piaseczyński zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę: Centrum Logistycznego w miejscowości Marysin i Wólka Kosowska. Obejmującego budowę dwóch budynków magazynowo – produkcyjnych z częściami socjalno – biurowymi i pomieszczeniami technicznymi, wraz z budynkiem portierni, budynkiem pompowni p.poż., zbiornikiem wody do celów p.poż., dwoma zbiornikami retencyjnymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Parametry obiektu: budynek A, powierzchnia zabudowy: 42.654,02 m², powierzchnia użytkowa: 42.305,09 m², kubatura: 583.378,56 m³, budynek B, powierzchnia zabudowy: 34.537,55 m², powierzchnia użytkowa: 34.203,65 m², kubatura: 471.975,02 m³.

Grunt to pole do popisu

Niedaleko sołectwa Marysin, a właściwie na jego granicy ma wyrosnąć piękne centrum logistyczne oferujące docelowo ponad 47 000 m² nowoczesnej powierzchni magazynowej – Hillwood Łazy. Centrum ma być zlokalizowane w miejscowości Łazy, położonej w sąsiedztwie drogi krajowej siódemki (Al. Krakowska) oraz budowanej drogi ekspresowej S7. Hillwood Łazy ma zapewniać bezpośrednie połączenie z Warszawą, a także dogodny dostęp do południowej obwodnicy S2 oraz autostrady A2.

W przypadku tej inwestycji magazynowej, najlepszym słowem, które ją określa jest zaniechanie. Od ponad 20 lat Rada Gminy Lesznowola nie była wstanie podjąć zmian mpzp dla obszaru PGR i Radiostacja Łazy ograniczonego ulicami: Produkcyjną, Gruntową, Alternatywy, Rozmaitości i Przyszłości. Stąd nadal obowiązują na tym terenie, mpzp z lat (2001-2002), a co gorsze pozwalające na zabudowę UPST – tereny wytwórczości, składów, przemysłu, przetwórstwa rolnego i usług, w tym usług komunikacyjnych. Warunkiem dopuszczenia do realizacji funkcji jest spełnienie następujących wymagań: zamknięcie strefy, ich uciążliwości do działki własnej, realizacja nowej zabudowy na działce o minimalnej powierzchni działki 1000m², maksymalna wysokość budynków 14,0 m, neutralizacja na własnym terenie ścieków technologicznych i podczyszczanie wód opadowych z odprowadzeniem ich do gminnej sieci kanalizacyjnej lub odbiorników powierzchniowych, realizacja odpowiedniej ilości miejsc parkingowych na działce własnej, ustala się zachowanie co najmniej 10% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej działki. Te wszystkie wymagania spełnił już inwestor, który uzyskał zgodę na budowę budynku magazynowo-produkcyjnego z częściami socjalnobiurowymi, budynku administracyjno-technicznego, dwóch budynków portierni, pompowni ppoż., zbiornika wody do celów ppoż., zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Obiekt ma powstać na działce nr ew. 44/96, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Gruntowej w Łazach. Zezwolenie wydano w dniu 24 stycznia 2023 roku. Na razie na budowie niewiele się dzieje. Podciągnięto złącze gazowe, prądowe i telekomunikacyjne. Trwa niwelowanie terenu pod budowę nowego obiektu magazynowego w gminie Lesznowola.

Co ciekawe inwestor jest zainteresowany budową ulicy Gruntowej, to tędy chce wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych w kierunku węzła Antoninów na nowej S7. A także zapewnić sobie dostęp do starej Alei Krakowskiej.

Pozostaje pytanie: co dalej? Dokładnie rok temu zaprezentowano folder z inwestycją pn. Hillwood Łazy, która obejmowała znacznie większy teren sołectwa Łazy II i prezentowała, aż pięć hal magazynowych w kwadracie ulic: Przyszłości, Alternatywy, Rozmaitości i ulicy Gruntowej. Na razie budowa jest pierwsza powierzchnia magazynowa ww. centrum logistycznego.

Ciągnie wilka do lasu

W dniu 2 grudnia 2022 roku Starosta Piaseczyński zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę magazynu usługowego w miejscowości Wilcza Góra. Na dawnej działce Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, która mieście się na ulicy Żwirowej 1 w Wilczej Górze, powstanie nowy magazyn. Inwestor rozpocznie budowę budynku magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym wraz z instalacjami wewnętrznymi (w tym gazową), instalacjami zewnętrznymi na terenie, budynkiem wartowni z instalacjami wewnętrznymi, budynkiem pompowni ppoż., ze zbiornikiem ppoż., wiatą rowerową, szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości ciekłe, szczelnymi zbiornikami retencyjnymi, zbiornikiem z parownicami i stacją redukcyjną skroplonego gazu ziemnego LNG, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, placami manewrowymi i utwardzonymi miejscami na składowanie odpadów stałych. Parametry budynku magazynowo-usługowego: powierzchnia zabudowy: 19 770,60 m², powierzchnia użytkowa: 20 407,40 m², kubatura: 27 4811,50 m³. Inwestycja powstanie na działce nr ew. 135/2, 136/2, 137, 138, 139, 140, w obrębie 0028 Wilcza Góra. Warto dodać, że również dla wspomnianych ww. działek obowiązuje mpzp z 2001 roku, pozwalający na lokalizację przemysłu, składów, przetwórstwa rolniczego, usług i obsługi rolnictwa.

Warto dodać, że nadal ważą się losy kolejnych centrów logistycznych, które miałyby powstać w Podolszynie i Zgorzale. Budowa wielu obiektów przemysłowych w gminie Lesznowola nie jest żadnym przypadkiem, tylko strategią, którą skutecznie realizuje gmina. Wkrótce nowo wybudowane hale i magazyny, przyniosą pieniądze w podatkach, a każde centrum logistyczne jest przeliczane w Urzędzie Gminy Lesznowola na kolejne milionowe wpływy do budżetu gminy. Niestety ta forma przedsiębiorczości, to duży problem dla mieszkańców. Hałas, spaliny, TIR-y na drogach dojazdowych, to tylko kilka czynników, które skutecznie utrudniają życie lokalnej społeczności. Zwłaszcza, że nowe powierzchnie magazynowe powstaną w bliskim sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych w miejscowościach: Marysin, Łazy i Wilcza Góra. Ale kto by się tym przejmował? Liczy się pieniądz, nic więcej…

Zdjęcie: Piotr Wojciech Krawiecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *