AktualnościGóra KalwariaLesznowolaNa luziePiasecznoPrażmów

Nie chcą mobilnej aplikacji, wolą gminne smsy i komunikaty…

Nie chcą mobilnej aplikacji, wolą gminne smsy i komunikaty…

Aplikacja mobilna jest nowoczesną formą przekazywania wiadomości na telefon odbiorców w formie, w której jest to niemożliwe dla zwykłych smsów. Nowoczesna aplikacja może działać w trybie standardowym , który umożliwia otrzymywanie komunikatorów ogólnych (dostępnych dla wszystkich), oraz w trybie prywatnym, który umożliwia otrzymywanie komunikatorów ogólnych, jak i spersonalizowanych, dostępnych tylko dla konkretnej osoby.

eSkawina

Urząd miasta i gminy Skawina (województwo małopolskie) w dniu 19 marca 2020 r. uruchomił aplikację eSkawina, za pomocą której informuje o działaniach na rzecz walki z koronawirusem. Urzędnicy zachęcają młodzież do ściągnięcia aplikacji swoim dziadkom – informuje Urząd Gminy w Skawinie.

Czy APka wystartuje w powiecie piaseczyńskim?

W tej sprawie skierowałem zapytanie do czterech gmin powiatu piaseczyńskiego: gminy Piaseczno, gminy Góra Kalwaria, gminy Prażmów i gminy Lesznowola. Piąte zapytanie zostało skierowane do Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Jakie były odpowiedzi urzędów w sprawie uruchomienia mobilnej aplikacji dla mieszkańców?

Gmina Piaseczno

– Gmina Piaseczno na bieżąco informuje o wszystkich działaniach związanych z obecną sytuacją. Najważniejsze informacje publikowane są w dziale aktualności na stronie www.piaseczno.eu a także na naszej stronie na facebooku. Stworzyliśmy też specjalną zakładkę „Koronawirus” z widocznym banerem przekierowujacym na głównej stronie. W tej zakładce jest pełna historia, chronologicznie przedstawiające wszystkie informacje. Kluczowe informacje wysyłamy też przez system sms.

Zasięg niektórych postów na FB wynosi kilkadziesiąt tysięcy odsłon, rekordowo nawet do 50 tys. odsłon. Kluczowe informacje przesyłamy tez do lokalnych mediów, które również je propagują.

Nie planujemy przygotowywać aplikacji. Tworzenie takiego narzędzia zajmuje czas (a proszę pamiętać, że zarówno my jak i firmy zewnętrzne pracujemy okrojonym stanie osobowym), następnie potrzebny jest czas na jego propagowanie. Znacznie łatwiej docierać jest masowo poprzez działania online, niż poprzez aplikacje, które się ściąga na telefon – informuje, Łukasz Wyleziński, Dyrektor Biura Promocji i Kultury Gminy Piaseczno.

Gmina Góra Kalwaria

– W odpowiedzi na pytanie czy gmina zamierza uruchomić dla mieszkańców gminną aplikację o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, informuję, że nie planujemy tego typu działań. Naszym zdaniem byłyby to nie tylko niepotrzebne koszty, ale także powielenie już istniejących działań. Wychodzimy z założenia, że jeśli ktoś posiada smartfona, dostęp do internetu, nie ma problemu z dotarciem do istotnych informacji.

O wszelkich istotnych kwestiach gmina na bieżąco informuje Mieszkańców na swojej stronie www oraz profilu na Facebooku i za pośrednictwem systemu SMS. Ponadto w przypadku istotnych decyzji (np. o ograniczeniu działań urzędu) informacje zostały zamieszczone dodatkowo na dwóch popularnych lokalnych portalach (obejmujących tematycznie gminę). To jeśli chodzi o kanały elektroniczne.

Najważniejsze informacje związane z epidemią zamieszczamy również w dwóch lokalnych gazetach. Na bieżąco jesteśmy również w kontakcie z lokalnymi dziennikarzami z obu tytułów – informuje, Piotr Chmielewski, Kierownik Biura Promocji i Informacji Urzędu Gminy i Miasta Góra Kalwaria.

Gmina Prażmów

Gmina Prażmów nie będzie uruchamiać specjalnej aplikacji związanej z epidemią korona wirusa COVID-19.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego problemu podawane są na stronie internetowej Urzędu Gminy i w mediach społecznościowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, dysponuje danymi teleadresowymi delikatesów, sklepów spożywczo – przemysłowych, które wyraziły zgodę na dowóz żywności do osób objętych kwarantanną.

Natomiast informację o ilości przypadków zakażeń na terenie Gminy, otrzymywane są z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piasecznie – informuje, mgr. Ewa Jankowska, Sekretarz Gminy Prażmów.

Gmina Lesznowola

Z racji osobistego stosunku do gminy Lesznowola, miejsce zamieszkania, skierowałem do gminy, aż trzy pytania dotyczące sytuacji związanej z pandemia koronawirusa i wykorzystywaniem przez gminę nowoczesnych technologii do komunikacji z mieszkańcami.

– Pragnę podziękować za zainteresowanie tak ważnym obecnie dla społeczności naszej Gminy, tematem – dziękuje na początku wniosku o udzielnie informacji publicznej, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Czy gmina Lesznowola zamierza uruchomić dla mieszkańców gminną aplikację, która informowałaby o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa (aplikacja mogłaby zawierać informację o: ilości zakażeń, o zabezpieczeniach związanych z ochroną zdrowia, o firmach, które świadczą dowóz żywności na wynos, o wolontariuszach, którzy mogą zrobić zakupy dla seniorów)? – pytanie redakcji Wirtualne Piaseczno.

– Obecna sytuacja związana z wystąpieniem pandemii korona wirusa, bez wątpienia jest sytuacją nadzwyczajną, a jej skutki na chwile obecną są niemożliwe do przewidzenia. Analizując wszelkie dostępne źródła informacji, bazując zarówno na opiniach ekspertów krajowych jak i uznanych światowych autorytetów z dziedziny postępowania w sytuacjach wystąpienia epidemii, jak również działając zgodnie z zaleceniami instytucji, inspekcji i służb krajowej administracji, w mojej ocenie, oprócz skutecznych działań profilaktycznych, najważniejsze jest szybkie i rzetelne przekazywanie informacji o obecnej sytuacji w kraju, jak również o możliwych działaniach mających na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii oraz wszelkich inicjatywach podejmowanych na terenie gminy Lesznowola.

Aby dochować rzetelności tych przekazów, podjęła decyzję, że informacje o aktualnej sytuacji epidemiologicznej dla Mieszkańców Gminy Lesznowola, będą opierały się na rządowych kanałach przekazu (jak: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa czy Regionalny System Ostrzegania).

Natomiast wszystkie informacje, o których Pan wspomniał w swoim wniosku, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola www.lesznowola.pl, strona główna/lider. Strona Urzędu jest na bieżąco aktualizowana, a informacje dostosowane do dynamicznie zmieniającej się sytuacji – informuje, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Czy gmina Lesznowola uznaje, że dotychczasowe komunikaty, która umieszczane są na stronie www i w systemie sms, są wystarczającą informacją dla mieszkańców, w związku z epidemią koronawirusa? – pytanie redakcji Wirtualne Piaseczno.

– Gmina Lesznowola udostępniła informacje Mieszkańcom za porednictwem strony internetowej Urzędu www.lesznowola.pl. Gminnego Systemu Powiadamia SMS oraz na fanpage Urzędu Gminy Lesznowola na Facebooku. Informacje urzędowe publikowane są także przez gminne jednostki organizacyjne. Dodatkową formą komunikacji z Mieszkańcami są tablice sołeckie oraz Biuletyn Informacyjny Gminy Lesznowola, który zostanie opublikowany w kwietniu br. i będzie zawierał obszerny blok tematyczny poświęcony epidemii koronawirusa. Działaniem priorytetowym dla Gminy, jest ochrona zdrowia i życia Mieszkańców, a zwłaszcza osób należących do grup podwyższonego ryzyka.

Dotyczy to w szczególności osób starszych, samotnych, schorowanych i niesamodzielnych. Z wiedzą, jaką posiadamy, osoby te w znikomym stopniu wykorzystują tego typu aplikacje. Nie generalizując, preferowane przez nie formy komunikacji to kontakt telefonicznym, natomiast większość informacji czerpią ze środków przekazu, takich jak radio i telewizja. Urząd Gminy Lesznowola oraz gminne jednostki organizacyjne, praktycznie od pojawienia się pierwszych symptomów zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, podjęły akcję informacyjną skierowaną do obywateli Gminy, w tym osób w podeszłym wieku.

Dla Gminy znacznie ważniejszym kierunku przepływu informacji są sygnały od mieszkańców odnośnie oczekiwanego wsparcia. Dla zidentyfikowana ewentualnych potrzeb osób wymagających opieki lub pomocy, zaktywizowano osoby mające najlepsze rozeznanie w lokalnej społeczności (sołtysów oraz dzielnicowych).

Uruchomiony został również telefon interwencyjny dla seniorów obsługiwanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Utrzymywany jest stały kontakt z parafiami z terenu Gminy.

Powstanie nowej aplikacji niesie też za sobą wiele pytań odnośnie sprawowania nadzoru nad udostępnianymi informacjami, ich rzetelnością, odpornością na oszustwa (fake news), bądź utworzenia się nieformalnego obiegu informacji, co w kontekście integrowania przeciwdziałania COVID-19 byłoby wysoce szkodliwe.

Informacje udostępniane na stronie internetowej Gminy oraz w komunikatach sms, uzupełnione o działania opisane powyżej, uznajemy za wystarczające – informuje, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Czy wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik planuje utworzenie komunikacji z mieszkańcami poprzez live czaty na portalu społecznościowym facebook, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju (rozmowy z mieszkańcami o problemach lokalnych, o działaniach podejmowanych przez gminę, o pomocy dla przedsiębiorców)? – pytanie redakcji Wirtualne Piaseczno.

– Wójt Gminy Lesznowola nie planuje organizowania transmisji na żywo w mediach społecznościowych – informuje, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

– Uprzejmie informujemy, że zgodnie zobowiązującymi wytycznymi rządowymi, jak również zadaniami własnymi gmin, obowiązek informacyjny spoczywa na ww. . Biorąc pod uwagę powyższe, Starostwo Powiatowe nie planuje uruchamiana dodatkowego kanału informacyjnego – informuje, Wojciech Stoliński, Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Niestety nikt nie planuje uruchomienia mobilnej aplikacji…

Osobiście uznaje to za duży błąd, naszych lokalnych samorządów. W Polsce działa coraz więcej aplikacji mobilnych, które są bardzo efektywne i pomagają mieszkańców w uzyskaniu potrzebnych informacji. Wiele małych gmin postanowiło uruchomić swoje lokalne aplikacje, pozyskując do tego środki finansowe z Unii Europejskiej.

– Za pomocą aplikacji My Local News wszyscy mieszkańcy mogą być na bieżąco z działaniami i aktualnościami administracji. Aplikacja ta jest dostępna bez żadnych opłat, a jedynym warunkiem jest posiadania telefonu z systemem Android lub iOS. Korzystając z aplikacji można dowiedzieć się o wszystkich istotnych wydarzeniach, jakie były i dopiero wydarzą się w naszej gminie.

Informacje są kierowane do całej gminy lub też do wybranych miejscowości czy też ulic co sprawi, że na pewno dostaniesz tylko te wiadomości, które są dedykowane do Ciebie. Każdy użytkownik może w aplikacji samodzielnie decydować, jakie kategorie informacji go interesują i mają do niego docierać, a jakie nie. Co bardzo istotne, w jednej aplikacji można otrzymywać informacje skierowane do wielu konkretnych lokalizacji – ulic w danej lub różnych miejscowościach. Wystarczy tylko dodać te lokalizacje w aplikacji i każda informacja skierowana do tych lokalizacji zostanie wyświetlona w naszym telefonie – reklamuje swoją mobilna aplikację, gmina Wólka (gmina wiejska w województwie lubelskim).

Zachęcamy Państwa do zainstalowania gminnej aplikacji mobilnej eGmina.

Aplikacja podzielona jest na strefę ogólnodostępną: aktualności, ciekawe miejsca w gminie, galerie oraz strefę dostępną po zalogowaniu. Konto zalogowanego użytkownika jest wspólne z kontem na platformie eNależności. Logowanie odbywa się za pośrednictwem profilu zaufanego (https://pz.gov.pl). Zalogowany użytkownik posiada dostęp do danych z systemów dziedzinowych, prezentowanych na portalu eNależności z możliwością dokonywania zapłat za pośrednictwem systemu płatnościowego (podatki, opłata za śmieci, itp).

Aplikacja umożliwia prezentację załączników (dokumentów z systemów dziedzinowych) z wykorzystaniem formatu PDF oraz otrzymuje powiadomienia z systemów dziedzinowych. Powiadomienia są spersonalizowane i wysyłane do konkretnych użytkowników zarejestrowanych w systemie. Zalogowany użytkownik ma możliwość włączenia lub wyłączenia zgody na komunikację oraz wybrania metody dostarczania powiadomień.

Za pomocą aplikacji mogą Państwo otrzymywać również ostrzeżenia o zagrożeniach (meteorologiczne, zanieczyszczenie powietrza, itp).

Aplikacja dostępna jest w wersjach na popularne systemy operacyjne stosowane dla urządzeń mobilnych Android, Windows Phone, Ios – reklamuje swoją mobilna aplikację, gmina Czarny Dunajec (gmina w województwie małopolskim).

A czy ty uważasz, że warto uruchomić gminną aplikację?

Zostaw w tej sprawie swój komentarz.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *