AktualnościPiaseczno

W trybie awaryjnym

W połowie 2018 roku gmina Piaseczno rozpisała przetarg na odbiór odpadów komunalnych, który miał zacząć obowiązywać z początkiem stycznia 2019 roku. Niestety w trakcie linii przetargowej okazało się, że na rynku zagospodarowania odpadów komunalnych jest duża niestabilność, która powoduje, że firmy świadczące usługi w tym sektorze, zaczęły drastyczne podnosić ceny. Bardzo szybko i boleśnie przekonała się o tym gmina Piaseczno. Po otwarciu ofert przedłożonych przez wykonawców, zainteresowanych odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Piaseczno, okazało się, że ceny w porównaniu do analogicznych przetargów organizowanych w latach wcześniejszych wzrosły, aż o 200%… To spowodowało, że Rada Miejska w Piasecznie podwyższyła opłatę za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Nowe stawki

Przez ostatnie sześć lat, mieszkańcy gminy Piaseczno cieszyli się naprawdę atrakcyjną ceną, która dla odpadów zbieranych w sposób selektywny wynosiła: 9 zł, a dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – 18 zł. Była to jedna z najniższych stawek opłaty w skali kraju. Niestety niestabilna sytuacja na rynku zagospodarowania odpadów komunalnych zmieniła diametralnie tę sytuację. Podczas prezentacji na VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie, burmistrz Daniel Putkiewicz wskazał cztery obszary, które jego zdaniem mają wpływ na trudną sytuację na rynku śmieciowym: problemy prawne, wzrastające ceny na instalacjach, ogromna ilość odpadów zielonych i brak zainteresowania surowcami wtórnymi.

Z tych czterech wymienionych obszarów największym problemem dla wszystkich podwarszawskich gmin okazały się ceny, które obowiązują na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Te w ostatnich latach stale rosły…

Prezentacja rosnących cen na instalacjach przy odpadach zmieszanych:2013 rok – ok. 250 zł za tonę,2018 rok – ok. 400 zł za tonę,2019 rok – ok. 590 zł za tonę.

Prezentacja rosnących cen na instalacjach przy odpadach opakowaniowych:2013 rok – ok. 50 zł za tonę,2018 rok – ok. 300 zł za tonę,2019 rok – ok. 400 zł za tonę.

A to ma bezpośredni wpływ na wzrost ceny za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Bo nie wszystkie firmy działające na rynku śmieciowym posiadają własne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Wiele musi korzystać z instalacji wskazanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

– 22 stycznia 2019 roku został przyjęty Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Mamy nadzieję, że wpłynie to na ustabilizowanie cen na rynku, przede wszystkim zagospodarowania odpadów – mówił podczas prezentacji uchwały, burmistrz Daniel Putkiewicz.

Jednak na razie sytuacja na rynku odpadów jest bardzo trudna. Gmina Piaseczno unieważniła przetarg w dwóch sektorach. Bo ceny zaproponowane w wyniku przetargu były nawet trzykrotnie wyższe od tych, które obowiązywały w latach (2016-2018).

Cena za miesiąc: Sektor I – 178 991,00 zł (2016-2018), 482 400,00 zł (umowa styczeń-marzec 2019), 702 769,00 zł (unieważniony przetarg, styczeń 2019),Sektor II – 120 517,00 zł (2016-2018), 293 760,00 zł (umowa styczeń-marzec 2019), 381 775,00 zł (unieważniony przetarg, styczeń 2019),Sektor III – 595 213,00 zł (2016-2018), 1 696 534,00 zł (umowa styczeń-marzec 2019), 2 358 165,00 zł (unieważniony przetarg, styczeń 2019), PSZOK – 63 307,00 zł (2016-2018), 152 120,00 zł (umowa styczeń-marzec 2019), 145 800,00 zł (unieważniony przetarg, styczeń 2019).

– W związku z tym, że mamy unieważniony przetarg w dwóch sektorach stanęliśmy przed wyzwaniem, aby na kolejne dwa miesiące podpisać umowy z firmami. Ceny są niższe od tych zaproponowane przez firmy na pierwszy kwartał tego roku. Jednak nie cieszyłbym się z tego zbytnio, bo umowa jest na trzy, cztery a może pięć miesięcy… W zależności od tego, jak i kiedy uda nam się rozstrzygnąć docelowy przetarg – mówił podczas prezentacji uchwały, burmistrz Daniel Putkiewicz.

Prezentację uchwały zwiększającą stawkę opłaty dla mieszkańców gminy Piaseczno za odbiór odpadów komunalnych, zaprezentowała Barbara Wysocka, Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno:

„W przypadku obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 27,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierany i dobierany w sposób selektywny. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 54,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny”.

Na całym Mazowszu ceny zdecydowanie rosną za odbiór odpadów komunalnych, zwłaszcza w warszawskim wianuszku. W takich gminach jak: Izabelin, Radziejowice czy Stare Babice. Za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny mieszkańcy płacą 29,00 zł (od osoby), w przypadku śmieci zmieszanych, ta opłata jest zdecydowanie wyższa i oscyluje od 58,00 zł (Izabelin i Radziejowice, od osoby) do, aż 62,00 zł w przypadku gminy Stare Babice.

W powiecie piaseczyńskim sytuacja jest bardzo podobna, a kto wie, czy może nawet nie gorsza? Konstancin-Jeziorna ma wypowiedzianą umowę, która wygasa z końcem lutego br. Radni dostali już nowe stawki opłaty, które mają być opiniowane na sesji Rady Miejskiej w dniu 5 marca br. i mają wynieść: 31 zł od osoby, w przypadku, kiedy odpady zbierane są w sposób selektywny i 47,00 zł od osoby, w przypadku kiedy odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

W Lesznowoli zdecydowano się na podwyższenie opłaty. Jednak nie wiadomo, czy to wystarczy? Bo firma PUK, która realizuje kontrakt na terenie gminy, wysłała już pismo o wprowadzenie aneksu do obowiązującej umowy, a tym samym chce zwiększenia opłaty za odbiór i wywóz śmieci z terenu gminy Lesznowola.

Góra Kalwaria unieważniła pierwszy przetarg śmieciowy i powtórzyła go. Niestety cena w wyniku kolejnego przetargu jest praktycznie ta sama. Bo w przetargu, wystartował tylko jeden oferent. Jeszcze nie ma końcowej decyzji gminy Góra Kalwaria, ale wiele wskazuje na to, że stawki opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny mogą wynieść od 35 do 40 zł.

– Na tle tych wszystkich gmin, cena, którą macie Państwo zaproponowaną w uchwale nie wygląda tak źle… Jednak wiem, że z punktu widzenia tego, że przez ostatnie sześć lat, cieszyliśmy się naprawdę atrakcyjną ceną: 9 zł od osoby. To oczywiście wiem, że dla mieszkańców, ta cena na tle innych gmin, może nie wygląda tak dramatycznie. Jednak jest znaczącą podwyżką… – podsumował swoją prezentację, burmistrz Daniel Putkiewicz.

PiS przeciwko podwyżkom

Radni Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwili się tak drastycznej podwyżce, którą zaproponował radnym, burmistrz Daniel Putkiewicz.

– Mamy sytuację bezprecedensu, jeśli chodzi o wzrost podatków. Głosujemy nad uchwałą, gdzie wzrost cen dla selektywnej zbiórki będzie wynosił z 9 zł na 27 zł. Zdaniem naszego klubu PiS spowoduje to szalony odpływ deklaracji. Wzrost dla czteroosobowej rodziny to jest ponad 60 zł. To są błędy Sejmiku Wojewódzkiego, a konkretnie Marszałka, który zmarnował dwa lata na prawidłowe uchwalenie planu gospodarki – argumentował sprzeciw klubu PiS, radny Michał Mierzwa.

– Nie zgadzamy się na tak drastyczne podwyżki – dodawała radna Renata Mirosław, z klubu PiS.

Jednak większość Rady Miejskiej w Piasecznie opowiedziała się za podwyżkami ceny za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych. Za nowymi stawkami było: 17 radnych, 5 radnych było przeciwko (cały klub PiS), nikt się nie wstrzymał od głosu.

Awaryjny tryb

Te dwa słowa są kluczowe, bo obecnie, w tym trybie funkcjonuje gmina Piaseczno, jeśli chodzi o gospodarkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przed gminą nowy przetarg, który wyłoni wykonawcę dla sektora I i III, bo zdecydowano się na podpisanie umowy i realizację kontraktu z firmą z sektora II.- Rozpisujemy kolejny przetarg i zobaczymy, jakie będą w wyniku tego rozstrzygnięcia ceny. W tym momencie mamy awaryjny tryb, w którym organizujemy to zlecenie – dodał na koniec, burmistrz Daniel Putkiewicz.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *