AktualnościLesznowolaNa luzie

Decyzje podjęte osiem lat temu przez radnych, okazały się katastrofą finansową

Na 45 sesji Rady Gminy Lesznowola kadencji samorządowej (2010-2014), podjęto decyzję o przekazaniu 0,7 ha gruntu leżącego na terenie KPGO Mysiadło Archidiecezji Warszawskiej pod nową parafię. Rada Gminy Lesznowola była w całości zgodna w tej sprawie. Natomiast mieszkańcy Gminy Lesznowola pozostają w tej sprawie podzieleni, jak nigdy…

Był 24 września 2014 roku, kiedy podjęto decyzję o przekazaniu 7000 m² gruntu leżącego na terenie KPGO Mysiadło – Archidiecezji Warszawskiej. Chciałbym Państwu przypomnieć mój artykuł sprzed ośmiu lat, informujący o sesji, na której podjęto decyzję o przekazaniu działki pod nową parafię w Mysiadle.

Na samym początku dyskusji głos zabrała wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która odniosła się do sprawy przekazania gruntu w Mysiadle Archidiecezji Warszawskiej z uwzględnieniem bardzo wysokiej bonifikaty wynoszącej 99%. Pani wójt podkreśliła, że oddanie tego gruntu jest związane z prośbą, jaką wystosowała Archidiecezja Warszawska do Gminy Lesznowola. W niej zawarta była kwestia udzielenia, aż 99% bonifikaty na grunt w Mysiadle. Co warte jest podkreślenia, takie działanie jest zgodne z obowiązującym ustawodawstwem prawnym. Jednak nie jest wpisane po stronie zadań własnych Gminy Lesznowola w myśl art. 7.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Jedynie w ustawie jest wpisana sprawa cmentarzy komunalnych. Także oddanie ziemi kościołowi wykracza poza zestaw zadań własnych gminy, które winne być realizowane w pierwszej kolejności dla społeczności lokalnej Gminy Lesznowola.

Jednak, co ciekawe podjęcie na sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 24 września 2014 r. uchwały oddającej 0,7 ha gruntu Archidiecezji Warszawskiej nie kończy sprawy… Tylko wręcz zaczyna proces przeniesienia własności działki na rzecz Archidiecezji Warszawskiej. Podkreśliła to w swojej wypowiedzi pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik, która zwróciła uwagę wszystkim zebranym na tą właśnie kwestię. – Teraz trzeba będzie dokonać podział geodezyjnego i wyodrębnienia działki o powierzchni 7 000 m². W dalszej kolejności zostanie wykonany operat szacunkowy działki, który określi wartość działki. – mówiła podczas sesji, wójt. Mnie osobiście dziwi ta kwestia, że tego operatu nie dokonano przed oddaniem gruntu Archidiecezji Warszawskiej. Radni, podejmując uchwałę na Radzie Gminy Lesznowola, nie mieli dokładnej wiedzy, jaka jest szacunkowa wartość gruntu przekazywanego pod nową parafię w Mysiadle. Po dokładnym oszacowaniu wartości gruntu dojdzie do dookreślenia funkcji sakralnej tego terenu, a także zostanie określony dokładny harmonogram procesu inwestycyjnego. Także, jak widzimy przed nami jeszcze bardzo długa droga do powstania nowej parafii w Mysiadle. Dodatkowo Wójt Gminy Lesznowola podkreśliła, że przez 10 lat grunt przekazany Archidiecezji Warszawskiej nie może być sprzedany lub przeznaczony na inne cele, niż sakralne. Gdyby do tego doszło to w myśl art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, gminie przysługuje prawo pierwokupu po cenie sprzedaży.

Głos w toku dyskusji, jako pierwsza zabrała radna Katarzyna Przemyska, która odniosła się do bardzo dużych emocji, które wywołała sprawa oddania działki Archidiecezji Warszawskiej. Zdaniem radnej mieszkańcy Mysiadła podzielili się na pół: jedni są za oddaniem gruntu, a drudzy są przeciwnego zdania. Widoczne to było także po działaniach strony społecznej. Za oddaniem gruntu byli parafianie ze Starej Iwicznej, którzy zbierali w tym celu podpisy mieszkańców. Przeciwnego zdania był komitet referendalny, który ostatecznie nie zebrał wymaganych podpisów do rozpisania ogólnogminnego referendum, ale na bieżąco informował o sytuacji z oddaniem gruntów kościołowi. Co warte jest podkreślenia, że w toku działań podejmowanych przez stronę społeczną i radnych udało się zmniejszyć wielkość działki przeznaczonej dla Archidiecezji Warszawskiej. Pierwotnie zakładano oddanie, aż 1,5 ha gruntu z terenu KGPO Mysiadło. Ostatecznie na sesji Rady Gminy Lesznowola oddano tylko lub, aż 0,7 ha, czyli 7000 m². W podobnym tonie do radnej Przemyskiej wypowiadała się radna Justyna Gawęda, która także podkreślała podział mieszkańców w tej sprawie. Jednak zauważyła, że radni muszą rozsądzić tę kwestię we własnym sumieniu. Zupełnie innego zdania w sprawie oddania gruntu kościołowi katolickiemu był świętej pamięci sołtys Nowej Iwicznej — Wojciech Zacharjasz, który podkreślił, że radni mieli wobec tej sprawy szereg wątpliwości. Jednak samo głosowanie będzie jednogłośne. Gdyby radni Gminy Lesznowola byli podzieleni w sprawie oddania gruntów Archidiecezji Warszawskiej z bonifikatą wynoszącą, aż 99% nominalnej jej wartości, to głosowaliby w jakiejś część przeciw. Zdaniem sołtysa Zacharjasza zostali zlekceważeni mieszkańcy, którzy byli przeciwni oddaniu gruntów pod nową parafię w Mysiadle. Tak ważne decyzje winne być poddawane i głosowane przez mieszkańców w referendum lokalnym, które mogło być równorzędnie rozpisane z wyborami samorządowym zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku.

Po dyskusji doszło do głosowania uchwały dotyczącej oddania 0,7 ha gruntu z terenu KPGO Mysiadło Archidiecezji Warszawskiej z zachowaniem 99% bonifikaty. Tak jak zapowiadał sołtys Zacharjasz wszyscy zagłosowali za oddaniem działki pod cele sakralne. Warto odnotować, że na sesji nie była obecna radna Maria Rogowska i radny Michał Otręba. A kto był za uchwałą?

Za uchwałą głosowało 13 radnych: Bożenna Korlak, Marian Ryszard Dusza, Justyna Gawęda, Piotr Gąsiorowski, Łukasz Grochala, Marcin Kania, Wiesława Komorowska, Hanna Kosik, Grzegorz Kwiatkowski, Katarzyna Przemyska, Mirosław Wilusz, Jerzy Wiśniewski i Zenon Wójcik.

Dziwi w tej sprawie decyzja radnego Mirosława Wilusza, który głosował za oddaniem działki Archidiecezji Warszawskiej. Dokładnie rok temu pan radny był przeciwnego zdania i na łamach Kuriera Południowego udzielił następującej wypowiedzi w tej sprawie: „Ludziom nie podoba się wysokość bonifikaty, tym bardziej, że gminie pieniądze bardzo by się w tej chwili przydały. Zdziwienie budzi także lokalizacja i wielkość nieruchomości”. Pierwsza część tej wypowiedzi nadal jest aktualna. Oddanie działki z tak wysoką bonifikatą nie leżało w interesie gminy. Co innego sprzedaż gruntu po rynkowej cenie. W ten sposób pozyskane środki finansowe można by przeznaczyć na nowe inwestycje w potrzebną infrastrukturę dla mieszkańców Gminy Lesznowola. W kwestii zasadności finansowej oddania gruntów głos zabrał sołtys Łaz II Robert Maleszewski, który zadał proste pytanie: Czy przy deficycie budżetowym sięgającym 40%, stać nas na oddanie działki kościołowi z bonifikatą wynoszącą 99%?. Odpowiedź na to pytanie nie padła!. Tę odpowiedź powinni udzielić sobie we własnym sumieniu mieszkańcy Gminy Lesznowola…

Mimo że ten artykuł został napisany blisko osiem lat temu, niewiele się zmieniło… Większość radnych, którzy głosowali za oddaniem 7000 m² działki KPGO Mysiadło – Archidiecezji Warszawskiej nadal pełni swoją funkcję w lesznowolskim samorządzie… Mirosław Wilusz i Marcin Kania zostali Zastępcami Wójta Gminy Lesznowola, Bożenna Korlak nadal pełni funkcje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola, Justyna Gawęda, Łukasz Grochala, Grzegorz Kwiatkowski i Jerzy Wiśniewski, nadal są radnymi… Jedyne, co zawiodło to moment, w którym ostatecznie oddano działkę – Archidiecezji Warszawskiej, bo nastąpiło to dopiero w styczniu 2022 roku… Za ok. 81 tys. zł, czyli 1% nominalnej wartości działki…

Artykuł dedykuje pamięci – Wojciecha Zacharjasza, który odszedł do Domu Ojca w 2018 roku. Wojtek nie tylko był wspaniałym sołtysem Nowej Iwicznej, ale także byłym żołnierzem Wojsk Ochrony Pogranicza i pierwszym rzecznikiem prasowym Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, filmowcem, poetą i kronikarzem, miłośnikiem koni, naszym sąsiadem, przyjacielem i znajomym, po prostu dobrym człowiekiem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *