AktualnościNa luziePiasecznoPowiat

Trwa walka o Pałac w Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie i jego otoczenie

Rada Miejska w Piasecznie wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie od Starostwa Powiatowego w Piasecznie prawa własności części nieruchomości obejmującej: budynek dawnej Szkoły Żeńskiej Gospodarstw Wiejskich, czyli „Pałacu” w Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie, a także znajdujących się na jego tyłach budynków: domu drewnianego z początku XX wieku, budynku gospodarczego (obecnie mieszkalny z 1934 roku), oraz budynku mieszkalno-administracyjnego z lat 20-tych XX wieku, tzw. Domu Nauczycielskiego (w obu tych budynkach funkcjonuje 17 lokali mieszkalnych) i budynku tzw. Poniatówki.

Przejęcie terenu i obiektów na własność, pozwoli gminie Piaseczno rozpocząć – długie i skomplikowane – procedury zmierzające do bardzo oczekiwanego i koniecznego remontu „Pałacu”, a następnie kolejnych budynków na jego tyłach.

– Co do przyszłego przeznaczenia „Pałacu”, nie jest ono przesądzone, ale oczywistym jest, że będą to funkcje typu: kulturalno-oświatowo-muzealnego, a sam obiekt musi być „otwarty” dla mieszkańców i stanowić integralną część Parku… – zauważa Magdalena Woźniak, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie.

– Mówimy o nieruchomości parkowej, a tak naprawdę jest to potężna część dawnej Szkoły Żeńskiej Gospodarstwa Wiejskiego i to jest oczywiście nawiązanie do historii Cecylii Plater – Zyberk. Kobiety, która wyprzedzała swoje czasy, jeśli chodzi o myślenie o sprawach społecznych, kobiety wyjątkowo ważnej dla historii Piaseczna. Mam nadzieję, że również powiat piaseczyński podejmie uchwałę w sprawie przekazania tych nieruchomości. Przypomnę, że już na podstawie dzierżawy, remontujemy obiekt tzw. Poniatówki – podkreśla Daniel Putkiewicz, burmistrz miasta i gminy Piaseczno.

Co do samego „Pałacu”, to warto przypomnieć, że nie jest zakończone postępowanie w sprawie jego zasiedzenia – wniosek w tej sprawie został złożony przez Stowarzyszenia Wychowanek Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego „Chyliczanka” (Stowarzyszenie „Chyliczanek”, mieni się spadkobiercą właściwego Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater- Zyberkówny. Przez lata użytkowało obiekt na niejasnych zasadach). Co prawda, w grudniu zeszłego roku, wniosek Stowarzyszenia został oddalony w pierwszej instancji, jednak została złożona od niego apelacja, której rozpatrzenie ma się odbyć dopiero we wrześniu br.

– Operacja przejęcia „Pałacu” od Starostwa Powiatowego w Piasecznie przez gminę Piaseczno będzie prowadzona niezależnie od czekającej na rozstrzygniecie apelacji stowarzyszenia. Mamy podstawy wierzyć, że decyzja pierwszej instancji zostanie podtrzymana. Jeśli nie, to stroną dalszego sporu stałaby się gmina Piaseczno. Miejmy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo „Pałac”, potrzebuje pilnej interwencji, a wiadomo, jak długo trwają procedury w przypadku obiektów zabytkowych – zauważa Magdalena Woźniak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *