Szkoły w gminie Piaseczno – zajęcia opiekuńcze, egzamin ósmoklasisty i lato w mieście

25 maja we wszystkich gminnych szkołach ruszają zajęcia opiekuńcze, w połowie czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasistów, a na wakacje przygotowywany jest program Lato w mieście. Zajęcia opiekuńcze ruszają już od najbliższego poniedziałku.

Zgodnie ze złożonymi przez rodziców deklaracjami na zajęciach opiekuńczych w pierwszym tygodniu gmina Piaseczno spodziewa się ok. 200 uczniów spośród ok. 3000 uczęszczających do klas 0-3 w 10 gminnych szkołach podstawowych. Wszyscy dyrektorzy szkół opracowali procedury bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Egzaminy Ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ośmioklasisty, w dniach 16-18 czerwca przy zachowaniu zasad i wytycznych obowiązujących na czas egzaminu.
link do harmonogramu i wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
wytyczne MEN, CKE i GIS

Uwaga rodzice pozostałych uczniów

W trakcie trwania egzaminów ósmoklasisty tj. 16-18.06 szkoły nie będą prowadzić zajęć opiekuńczych ani zdalnego nauczania.

Lato w mieście 2020

Z uwagi na obecna sytuację i duże prawdopodobieństwo pozostania piaseczyńskich uczniów w okresie wakacyjnym w domu, gmina Piaseczno dla młodych mieszkańców przygotowała poszerzoną ofertę lata w mieście. Oferta zostanie zrealizowana pod warunkiem ukazania się przepisów umożliwiających zorganizowania takiego wypoczynku dla dzieci w szkołach.

Gmina planuje, że tegoroczna akcja będzie trwała przez cały miesiąc lipiec. Każde dziecko będzie miało możliwość uczestniczenia w zajęciach w dwóch wybranych tygodniach.

Szkoła zapewni zajęcia zgodnie z przygotowanym harmonogramem na terenie placówki .

Tak, jak w ubiegłym roku koszty wyżywienia ponoszą rodzice. Stawka dzienna w większości placówek została ustalona na kwotę 10 zł/dziennie. Z wyłączeniem szkoły nr 3 i 4.

Aby przygotować się do akcji dyrektorzy w najbliższym tygodniu przeprowadzą w swoich placówkach rozeznanie dotyczące zapotrzebowania na tę usługę. Gmina Piaseczno planuje przyjąć ok. 840 uczniów tygodniowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *