AktualnościNa luziePiaseczno

Strefowe ograniczenie postoju i ruch jednokierunkowy

Aby uporządkować temat parkowania w kwartale ulic objętym ulicami: DK 79 – Żeromskiego – Kilińskiego – Księcia Janusza I Starego, gmina rozważa wprowadzenie nowej organizacji ruchu na tym terenie.

Geneza problemu

Proponowane nowe rozwiązanie to odpowiedź na wielokrotne skargi i zgłoszenia od mieszkańców tego obszaru, którzy zwracali uwagę na problem parkujących samochodów, które pomimo zakazów utrudniają wyjazd z ich posesji oraz ograniczają przejezdność ulicy. Szczególna sytuacja występuje na ulicach Kauna oraz Orzeszkowej. Zlokalizowane są tam przedszkola. Rodzicom odprowadzającym dzieci do tych placówek często zdarza się zaparkować samochód w miejscu do tego nieprzeznaczonym, co złości przede wszystkim właścicieli posesji przy tych ulicach.

Opis proponowanych zmian

– Rozwiązanie, które przedstawiamy do konsultacji, jest przemyślane i poparte badaniem ruchu drogowego oraz obserwacją zachowań kierowców. Jestem przekonany, że zmiany przyniosą pozytywny efekt – wyjaśnia wiceburmistrz Robert Widz.

Na całym obszarze proponowane jest strefowe ograniczenie postoju, co oznacza że postój będzie możliwy tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdniach poszczególnych ulic. Na ul. Orzeszkowej przewidziano 37 takich miejsc, na ul. Emilii Plater – 56, na ul. Przedwiośnia – 39 a na ul. Kauna – 44 miejsca. Ulice te staną się na całej długości jednokierunkowe dla ruchu kołowego między Żeromskiego a Staszica (nakaz nie obejmie rowerzystów). Wyjątkiem będzie ul. Orzeszkowej, która będzie miała wprowadzony jeden kierunek tylko od ul. Wschodniej do Żeromskiego. Z uwagi na konieczność zachowania płynnej obsługi Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanej na rogu Staszica i Przedwiośnia, dwukierunkowy pozostanie również krótki odcinek ul. Przedwiośnia od Staszica do Księcia Janusza I Starego. Poprzez zawężenie jezdni i naprzemienne zlokalizowanie miejsc postojowych, samoczynnie wymuszona zostanie wolniejsza jazda. Nie przewiduje się likwidowania istniejących elementów spowalniających ruch, a samo wprowadzenie „esowania” toru ruchu jest dodatkowym elementem spowalniającym ruch samochodów. Na wyznaczonym obszarze ustanowiona zostanie także strefa TEMPO 30, która wprowadza ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Masz uwagi? Zgłoś je

Zmiana organizacji ruchu, w tym wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, nie wymaga remontu ulic, i nie będzie dużą uciążliwością z uwagi na krótkie odcinki do pokonania przez kierowców. Uwagi dotyczące proponowanych zmian można przesyłać do końca lutego na skrzynkę Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno urzad@piaseczno.eu.

– Jest szansa, że wyznaczenie miejsc na jezdni, z których będą mogli skorzystać rodzice przywożący swoje pociechy do przedszkola, pogodzi skonfliktowane strony. Nie tylko uporządkuje to ruch wokół przedszkoli ale przede wszystkim rozwiąże problem parkowania przy wjazdach na prywatne posesje – komentuje planowane zmiany wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *