AktualnościPiaseczno

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

W związku z planowanym określeniem ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie Centralnego Portu Komunikacji, w tym wyznaczeniu korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe, CPK prowadzi konsultacje społeczne za pośrednictwem strony www.cpk.pl

Wariant przebiegu szybkiej trasy przez gminę Piaseczno

Konsultacje dotyczą projektowanego dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL),  do którego jednym z załączników jest „Atlas map przebiegów korytarzy Drogowych Inwestycji Towarzyszących”. Jak zapewnia CPK ”materiał ten będzie podstawą przeprowadzenia konsultacji na wczesnym etapie planowania inwestycji, co umożliwi uwzględnienie zgłaszanych opinii i uwag w dalszych pracach przygotowawczych i ograniczy ryzyko wprowadzania znacznych zmian w zaawansowanym stadium tych działań”. Konkretyzacja ostatecznych zamierzeń inwestora będzie miała miejsce po wydaniu dla inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedsięwzięcia.

Już na tym etapie należy więc zwrócić szczególna uwagę na fakt, iż przebieg jednego z zakładanych korytarzy,  wyznaczonego przez teren Gminy Piaseczno, ingeruje istotnie w środowisko naturalne i lasy naszej gminy.

Ważny głos mieszkańców

W związku z zaistniała sytuacja Burmistrz Daniel Putkiewicz powołał zespół roboczy składający się z pracowników  Wydziałów Urbanistyki i Architektury oraz Ochrony Środowiska. Zespół przeanalizuje proponowane przebiegi korytarzy i opracuje stanowisko Gminy Piaseczno w tej sprawie. Na jego podstawie Gmina planuje złożyć uwagi do dokumentu. Niemniej jednak opinie mieszkańców naszej gminy są równie ważne. Dlatego  planuje się zorganizowanie spotkań w sołectwach, których powyższy problem najbardziej dotyczy: Złotokłosu, Henrykowa Urocze, Runowa, Łbisk, Bogatek, Zalesia Górnego, Pilawy, Chojnowa, celem omówienia tego ważnego tematu.

– Zachęcam wszystkim mieszkańców do wyrażania swojego zdania w konsultacjach. Przebieg jednego z zaproponowanych wariantów korytarzy przecina cenne przyrodniczo tereny południowej części gminy Piaseczno i  zielonego pierścienia Warszawy – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz. – Powołany w Gminie zespół wykona analizę urbanistyczną i przyrodniczą wariantu. Sądzę jednak, że mieszkańcy naszej gminy, szczególnie sołectw, których terenu wariant dotyczy, także powinni zabrać głos w tej sprawie – dodaje Burmistrz.

Uwagi i wnioski do 10 marca

Uwag i wnioski do projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” można składać w terminie od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. włącznie poprzez stronę www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.

Na stronie CPK można także zapoznać się z projektem dokumentu, oraz
z wariantami przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.piaseczno.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *