AktualnościPiasecznoPowiat

Dwie dekady, renowacji zabytkowych nagrobków

Społeczny Komitet Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie przez 20 lat swojej działalności udowodnił, że jest jedną z niewielu organizacji pozarządowych w powiecie piaseczyńskim, jak nie jedyną, która konsekwentnie od czasu swojego powstania, realizuje misję, czyli ratuje przed postępującą degradacją i dalszym niszczeniem zabytkowe pomniki cmentarza parafialnego w Piasecznie. Przez 20 lat społeczny komitet miał dwóch przewodniczących: Andrzeja Rutkowskiego i Zbigniewa Mucha. Przyszedł czas na trzecią zmianę… Decyzją zarządu na stanowisko przewodniczącej została powołana Danuta Samek, a na wiceprzewodniczącą – Katarzyna Wypych. Nowym sekretarzem został Krzysztof Mogilski.

Podsumowanie pięciu lat działalności
W dniu 23 kwietnia br. Zarząd Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie złożył sprawozdanie z pięciu lat swojej działalności. W czasie od 21 maja 2014 roku do 23 kwietnia 2019 roku komitet pozyskał środki w wysokości – 272 862,07 zł, które pochodziły z różnych źródeł. Największego wsparcia, komitetowi udzieliła gmina Piaseczno, która przekazała, aż 165 219,57 zł.

Dzięki zdobytym środkom, w ciągu mijających pięciu lat, udało się poddać renowacji, aż 22 zabytkowe nagrobki. W głównej alei cmentarza zamontowano osiem słupów sektorowych, odpowiednio ponumerowanych, które ułatwiają poruszanie się po cmentarzu i odnajdywanie odwiedzającym grobów ich przodków. Odbudowano zniszczony nagrobek czternastoletniego łącznika Armii Krajowej – Kazia Abelca, który został zastrzelony przez Niemców w dniu 6 października 1944 roku.

Absolutorium zostało udzielone
Po prezentacji dokonań zarządu społecznego komitetu doszło do głosowania nad udzieleniem absolutorium za pięć lat działalności. Zarząd praktycznie jednogłośnie otrzymał pozytywną ocenę od członków komitetu.

– Dziękuje Państwu za udzielenie absolutorium – dziękował na początku swojej wypowiedzi, przewodniczący Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie, Zbigniew Mucha. A po chwili dodał… – Chciałbym złożyć rezygnację z przewodniczącego komitetu. Moja rola, w moim odczuciu już się kończy. Uważam, że zrobiłem swoje. Byłem przewodniczącym dwie kadencje, czyli 10 lat. Jestem w komitecie od początku jego powstania, na zaproszenie Andrzeja Rutkowskiego. Mogę powiedzieć, że w dobrych zawodach wziąłem udział, do mety dobiegłem – zakończył swoją wypowiedź, Zbigniew Mucha.

Zbigniew Mucha

Wybór nowego zarządu

Zapowiadana zmiana zarządu miała być kosmetyczna, ale w rzeczywistości została uformowana całkowicie nowa struktura. Rekomendację na stanowiska: przewodniczącego komitetu i wiceprzewodniczącego, zaprezentował Zbigniew Mucha.

– Chciałbym zaproponować na stanowisko przewodniczącego panią Danusię Samek. Pani Danusia Samek jest już z nami od dawna. Jest bardzo dobrze zorientowana we wszystkim, co się dzieje w powiecie piaseczyńskim. Myślę, że będzie odpowiednią osobą do tego, żeby dalej kierować komitetem – podkreślał Zbigniew Mucha.

Pani Danusia była bardzo pozytywnie zaskoczona nominacją.

Danuta Samek – Nowa Przewodnicząca Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie.

Na stanowisku wiceprzewodniczącej komitetu rekomendację otrzymała – Katarzyna Wypych.

– Rekomenduję Katarzynę Wypych na wiceprzewodniczącą. Dlatego, że Katarzyna jest już z nami od prawie 10 lat. Cały czas uczestniczy w akcjach (w kweście). Drugą kadencję jest radną gminy Piaseczno, a współpraca z gminą jest jak najbardziej pożądana. Myślę, że będzie dobrym łącznikiem, który tę współpracę podtrzyma. Katarzyna jest zorientowana w prawie. W tym pierwszym okresie działalności nowego zarządu będzie to bardzo potrzebne – prezentował sylwetkę Katarzyny Wypych, Zbigniew Mucha.

– Bardzo dziękuje ci za tą rekomendację. Oczywiście to dla mnie byłby olbrzymi zaszczyt i bardzo chętnie podejmę się pracy – dziękowała Katarzyna Wypych.

Katarzyna Wypych – Nowa Wiceprzewodnicząca.

Obie panie w głosowaniu, otrzymały po 13 głosów za swoimi kandydaturami. Został wybrany także nowy sekretarz, tę funkcję w nowym zarządzie będzie pełnił — Krzysztof Mogilski.

Krzysztof Mogilski – Nowy sekretarz.

O trudnościach, które spotka na swojej drodze, nowy zarząd komitetu, mówił Andrzej Rutkowski, pierwszy przewodniczący Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie.

– Najgorsze jest pierwsze pięć lat. Potem już wszystko jest z górki – podkreślał w swojej wypowiedzi.

Będzie stowarzyszenie
Przed nowym zarządem, stoi bardzo duże wyzwanie organizacyjne. Bo Społeczny Komitet Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie ma wkrótce stać się stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki temu zabiegowi, komitet będzie mógł bezpośrednio zarządzać środkami finansowymi z dotacji i dobrowolnych wpłat. Obecnie komitet w sprawach merytorycznych działa samodzielnie, ale w kwestiach finansowych jest zależny od Parafii św. Anny w Piasecznie i Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna. Zmiany organizacyjne, które są rekomendowane przez zarząd, spowodują, że uprości się cały proces merytoryczny i finansowy.

Przez 20 lat pracy Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie, cmentarz się zmienił i to nie do poznania. Nabrał odpowiedniej rangi i stał się miejscem ważnym dla mieszkańców Piaseczna.

– Nasze zadanie jest proste: „My chcemy te zabytkowe groby pozostawić, tym, którzy przyjdą po nas w stanie zdecydowanie polepszonym. I to jest tyle…”.

Trzeba przyznać, że ta misja jest realizowana od 20 lat, ze wspaniałym skutkiem. A mieszkańcy Piaseczna i okolic, swoją akceptację dla działalności komitetu przejawiają hojnością podczas trwania kwesty. W okresie sprawozdawczym wpływy z kwesty wyniosły, aż 85 249,00 zł!

Autor: Kamil Myszyński

Jeden komentarz do “Dwie dekady, renowacji zabytkowych nagrobków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *