AktualnościLesznowolaNa luzie

Wąska granica

Wola Mrokowska, to stale rozwijająca się miejscowość w gminie Lesznowola, której początki sięgają 1456 roku. Ziemia obecnego sołectwa, została wydzielona z gruntów wsi Mroków. Dawniej miejscowość była szlachecka. W Rzeczpospolitej szlacheckiej, panowie mieli duże majątki i posiadali liczne przywileje. Choć te czasy bezpowrotnie minęły, to nadal we współczesnej Polsce są obywatele, którzy mają zdecydowanie więcej przywilejów, choćby z faktu pełnienia funkcji publicznych np. bycia radnym, czy sołtysem…

Rząd przyznaje dotacje na inwestycje z polskiego ładu

Zaledwie pięć dni temu premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Ponad 23 mld złotych na inwestycje otrzyma łącznie 2785 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, czyli aż 97 proc. samorządów. To fundusze na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

– Dziś jest szczególny dzień, kiedy możemy otworzyć nową księgę inwestycji lokalnych, inwestycji samorządowych. To dla mnie też wspaniały i bardzo optymistyczny moment. Rządowy Program Polski Ład to dobra odpowiedź na kryzys. To propozycja wyjścia z tarapatów, w które popadł cały świat wraz z pandemią COVID-19. Pokazujemy, że naprawione finanse publiczne pozwoliły nam zbudować fundament do skoku w nowoczesność – powiedział premier.

Z rządowego programu – Polski Ład do samorządów powiatu piaseczyńskiego ma trafić ponad 36,1 mln zł środków na inwestycje.

  • Starostwo Powiatowe w Piasecznie planuje rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2814 W oraz ul. Leśną wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, dotacja – 4,75 mln zł.
  • Gmina Piaseczno zaplanowała budowę stacji przeładunkowej w zakresie odpadów komunalnych, dotacja – 4,55 mln zł,
  • Gmina Góra Kalwaria otrzymała 5 mln zł na inwestycję w rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Czersku,
  • Gmina Konstancin-Jeziorna zamierza zrealizować budowę kanalizacji w swoich południowych sołectwach, dotacja – 5 mln zł,
  • Gmina Prażmów otrzymała 5 mln zł i zamierza zrealizować budowę Przedszkola z oddziałem żłobka w miejscowości – Jaroszowa Wola,
  • Gmina Tarczyn otrzymała 8 mln zł i zamierza zrealizować budowę zbiornika retencyjnego w obrębie Drozdy,
  • Gmina Lesznowola otrzymała 3,8 mln zł na budowę ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej.

Wśród siedmiu ww. inwestycji przyjętych do realizacji w ramach rządowego programu – Polski Ład. Tylko jedna wywołała ogromne poruszenie wśród mieszkańców Gminy Lesznowola, jak i Woli Mrokowskiej. To budowa ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej. Nie jest żadną tajemnicą, że na ww. ulicy mieszka – radny Piotr Józef Osiński.

– Decyzja o budowie ulicy Wąskiej to skandal, chętnie poznam merytoryczne argumenty przemawiające za tym wyborem! Proszę o informację na jakim etapie jest budowa ulicy Łącznej, którą pokonują setki samochodów dziennie. Jeszcze jedno pytanie: Czy wybrana inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gminy? Jestem ciekawa co powoduje, że ulica Wąska jest strategiczną inwestycją w naszej Gminie? – pytała w serwisie społecznościowym facebook. Katarzyna Tomaszewska.

– W ramach Rządowego Programu Polski Ład, Gmina Lesznowola zgłosiła cztery inwestycje drogowe, dla których posiada ZRID: budowę ulic Poprzeczna, Sadowa i Wąska, oraz rozbudowę ulicy Kieleckiej. Do dofinansowania zakwalifikowano wniosek na budowę ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej. Jest to droga, która posiada prawomocne pozwolenie na budowę oraz pełne uzbrojenie (wodociąg, kanalizacja, gaz, elektryka), więc inwestycja będzie mogła być zrealizowana po otrzymaniu dofinansowania. Ulica Wąska nie jest może inwestycją strategiczną z punktu widzenia całej Gminy, ale na pewno istotną dla mieszkańców rejonu. Warto podkreślić, że ulica Wąska łączy drogę krajową (Al. Krakowska) z powiatową (ul. Postępu) i zlokalizowany jest tam gminny plac zabaw. Ponadto projekt drogi obejmował budowę ścieżki pieszo-rowerowej, co zawsze jest dodatkowo punktowane przez oceniających wniosek. Przy wyborze inwestycji do zgłoszenia w ramach konkursów na dofinansowanie, staramy się zgłaszać takie, które mają największą szansę na wysoką punktację i otrzymanie dofinansowania.

Ulica Łączna nie posiada ZRID-u. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w tej sprawie przez Starostę Piaseczyńskiego – odpowiadał Urząd Gminy Lesznowola.

– Ulica Wąska ma komplet dokumentacji od maja 2017 roku, o ile mi wiadomo, a radny, którego ma Pani na myśli, urzęduje od początku tej kadencji, czyli jesieni 2018 – odpowiadał z kolei na pytanie pani Tomaszewskiej, radny Piotr Józef Osiński.

Jeśli pozwolicie, to zwrócę na coś waszą uwagę, zwłaszcza w kontekście wypowiedzi radnego Osińskiego. Otóż każda dokumentacja projektowa po pewnym czasie traci swoją ważność, bo rozwiązania w niej zawarte nie spełniają już wymagań obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, nieaktualne stają się także uzyskane do projektu: uzgodnienia, decyzje i opinie, to po pierwsze. Po drugie, skoro komplet dokumentacji był przygotowany już od maja 2017 roku, to jakim cudem pozostaje nadal aktualny po czterech latach? Górna granica obowiązywania dokumentacji to trzy lata, nie cztery… Bardzo dobrym przykładem na to jest wieczna budowa dalszego fragmentu ul. Górskiego w Mrokowie i ul. Łącznej w Woli Mrokowskiej. W podsumowaniu zadań inwestycyjnych kadencji samorządowej (2014-2018) sołectwa Mroków, napisano: „Projekt budowy ul. Górskiego w Mrokowie i ul. Łącznej w Woli Mrokowskiej, termin realizacji 30 listopada 2018 r., wartość projektu: 254 610,00 zł”. Tymczasem w budżecie roku 2021 czytamy: „WPF – Wola Mrokowska, Mroków – Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego, wartość projektu: 212 528,00 zł”. Minęły dwa lata i nadal planowana jest dopiero budowa dwóch wspomnianych ulic. Co warte jest podkreślenia, dwóch bardzo ważnych ulic, które w przyszłości pozwolą mieszkańcom na lepszy dojazd do Szkoły Podstawowej w Mrokowie, Ośrodka Zdrowia i Apteki. Ten przykład bardzo dobitnie pokazuje, że projekt budowlany po prostu wygasł wskutek zmian legislacyjnych. Tymczasem na ul. Wąskiej w Woli Mrokowskiej przetrwał nadspodziewanie długo… Można by rzecz – CUD. W końcu cuda to po prostu opowieści, w które wierzymy, gdyż pragniemy, żeby były prawdziwe…

Co ciekawe o wyborze inwestycji drogowych do realizacji w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład, nie została poinformowana Rada Gminy Lesznowola, ani Komisja Polityki Gospodarczej, która nie miała żadnej możliwości zaopiniowania ulic do rządowej dotacji.

Nie byłoby tej całej gorącej dyskusji, gdyby na ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej nie mieszkał radny Piotr Józef Osiński, a także, gdyby na rzeczonej ulicy było po prostu więcej mieszkańców… Warto przypomnieć zapisy ustawy o samorządzie gminnym: „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców”.

Bycie radnym to przywilej, ale również olbrzymi obowiązek wynikający z pełnionego mandatu. Stąd radny Osiński postanowił sam się pochwalić w mediach społecznościowych pozyskaną dotacją z rządowego programu, co wywołało falę komentarzy i oburzenia. Właściwie zadowoleni z faktu inwestycji są tylko mieszkańcy ulicy Wąskiej, a także właściciele działek gotowych do zabudowy… W końcu nowa droga, to wyższy standard i wyższa cena zakupu nieruchomości przez potencjalnych nabywców. A gdzie w tym logika? Tylko niektórzy próbują jej dochodzić…

Ulica Wąska zaraz po wjeździe z Alei Krakowskiej.
Ulica Wąska w środkowej części, widok na szklarnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *