AktualnościLesznowolaNa luziePowiat

Starosta Piaseczyński składa zawiadomienie, postępowanie w toku

W dniu 18 listopada 2021 roku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w zakresie dwóch umów podpisanych przez Urząd Gminy Lesznowola z uprawnionym geodetą na wykonanie operatów geodezyjnych wybranych działek w obrębie geodezyjnym Zgorzała. Zawiadomienie złożył Starosta Piaseczyński.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostało zakończone złożeniem przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych wniosku o ukaranie Pana Marcina Kani – będącego w czasie popełnienia czynów Zastępcą Wójta Gminy Lesznowola – za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289). Wniosek o ukaranie został złożony do Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

W przypadku gdy Komisja Orzekająca uzna Obwinionego winnym popełnienia zarzucanych mu czynów może wymierzyć jedną z kar przewidzianych w art. 31 ust. 1 cyt. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2 tejże ustawy Komisja może również odstąpić od wymierzenia kary.

Na obecnym etapie postępowania Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych nie kieruje sprawy na drogę karną.

Przypomnijmy, że na początku 2020 roku, gmina Lesznowola podpisała dwie umowy z uprawionym geodetą na wykonanie dokumentacji geodezyjnej, dotyczącej korekty danych w bazie Ewidencji Gruntów i Budynków na podstawie ustalenia granic wybranych działek ewidencyjnych w obrębie Zgorzała, w gminie Lesznowola (20 działek z ofertą). Wówczas gmina Lesznowola zawarła dwie umowy:

  1. RUP.67.1.3.2020 z dnia 12.02.2020 r. na kwotę 65 000 zł netto + VAT 23%, wraz z Aneksem 1 i Aneksem 2, które zmieniło kwotę wynagrodzenia na: 63 000 zł,
  2. RUP.687.17.2020 z dnia 22.06.2020 r. na kwotę 30 000 zł netto + VAT 23% (6 900 zł).

Przedmiot powyższych umów określony jako cyt. „korekta danych Ewidencji Gruntów i Budynków”, nie należy do kompetencji Wójta Gminy Lesznowola, tylko do Starosty Piaseczyńskiego, co wynika z art. 6a ust. 2 lit. b i art. 24a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z tym Starosta Piaseczyński skierował wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej o ukaranie Marcina Kani, Zastępcy Wójta Gminy Lesznowola.

Warto dodać, że gmina w końcu odpisała na mój wniosek wysłany na Kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola w dniu 12 kwietnia 2022 r.:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP, proszę o udzielenie informacji publicznej:

1. Czy w związku z umowami na operaty geodezyjne wykonane w obrębie Zgorzała, których opracowania podjął się geodeta uprawniony pan Zbigniew O. na zlecenie Gminy Lesznowola, posiadają Państwo informację, jako Urząd Gminy Lesznowola w temacie postępowania dyscyplinarnego wobec wicewójta gminy Lesznowola pana Marcina Kani przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych oraz ewentualnego postępowania karnego dotyczącego niewłaściwego wydatkowania środków publicznych na zadania ustawowe Starosty Piaseczyńskiego, a które te zostały zlecone przez gminę Lesznowola uprawnionemu geodecie Zbigniewowi O.?

2. Czy posiadają Państwo informację, na jakim etapie jest postępowania przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych lub ewentualnym postępowaniu karnym wobec wicewójta Marcina Kani ww. sprawie?

Odpowiedź została udzielona dopiero w dniu 2 maja 2022 r., czyli po ustawowym terminie…

„W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 12.04.2022 r. (nr kanc. 14946/2022), uprzejmie informuję, iż Urząd Gminy Lesznowola nie dysponuje wnioskowaną informacją zawartą w pkt 1 i 2 Pana wniosku” – podpisał się pod pismem, Mirosław Wilusz, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *