AktualnościLesznowolaPowiat

Przeciąć ten węzeł urzędniczej niemocy…

Nowy przebieg drogi 721 na odcinku od starego przebiegu drogi krajowej nr 7 (rondo im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Sękocinie Nowym ) do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie został zlecony do opracowania w 2015 roku. W ciągu pięć lat udało się ustalić docelowy przebieg i geometrie drogi. Łącznie z zarezerwowaniem miejsca na włączenie planowanych dróg powiatowych. Niestety cały proces projektowania utknął na etapie uzyskania decyzji środowiskowej. W czerwcu 2018 roku zostało złożone kilka odwołań od pozytywnej decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Od 2,5 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wydał żadnej decyzji… Projektowanie obwodnicy 721 bis utknęło w biurokratycznym bałaganie…

Komisja Strategii

– Zadeklarowałem podczas nadzwyczajnej sesji, która była poświęcona podjęciu uchwały dotyczącej integralności województwa mazowieckiego. Że dojdzie do dzisiejszego spotkania w sprawie przebiegu drogi wojewódzkiej 721 przez obszar gminy Lesznowola. Chce powiedzieć, że w tej sprawie spotykamy się już kilkanaście lat. Już niepomne ile… – próbował wyliczyć wszystkie spotkania dotyczące drogi wojewódzkiej 721, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Na środowej komisji strategii, pojawił się nie tylko marszałek Adam Struzik, ale także: Tomasz Lewandowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola, Maciej Lasek, Poseł na Sejm RP i Piotr Kandyba, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

– Chciałam podziękować za długoletnią współpracę z samorządem województwa mazowieckiego i za to, że Pan Marszałek Struzik nie zwątpił w powstanie drogi wojewódzkiej 721 bis. Razem z samorządem województwa mazowieckiego wzięliśmy wspólnie po partnersku sprawę obwodnicy w swoje ręce. W roku 2008 została podjęta uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie współdziałania z samorządem województwa mazowieckiego na okoliczność budowy tej drogi. W ślad za tym 29 września 2008 roku zostało podpisane porozumienie, pomiędzy gminą Lesznowola, zarządem województwa mazowieckiego, na podstawie tego porozumienia, podzieliśmy nasze role. Gmina Lesznowola wzięła na siebie zobowiązanie sfinansowania opracowania projektu do decyzji środowiskowej, to jest kwota – 700 tys. zł, ale także gmina wzięła na siebie obowiązek wykupu 15% gruntów przeznaczonych pod tą obwodnicę. Od tego czasu część gruntów gmina Lesznowola już wykupiła. Po roku 2008 porozumienie było aneksowane, aż do dzisiaj. Cały czas jest w obiegu prawnym. Jego ważność kończy się w grudniu 2020 roku. Mamy przygotowany kolejny projekt porozumienia, numer 6. Bo nie wyobrażamy sobie, aby tej drogi nie było… – podkreślała w swojej wypowiedzi, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Wielu mieszkańców gminy Lesznowola obawia się wizji skończenia budowy nowego przebiegu trasy S7 i braku realizacji budowy nowego przebiegu drogi 721 bis, tzw. obwodnicy Lesznowoli. Brak obwodnicy Lesznowoli, tak naprawdę wyklucza możliwość skomunikowania miasta Piaseczna z węzłem Lesznowola. Jest to absolutnie ostatni dzwonek do podjęcia działań w tym temacie. W innym przypadku ruch tranzytowy z Piaseczna do Warszawy skieruje się na ul. Słoneczną (obecna droga wojewódzka 721), a później podąży w kierunku węzła Zamienie, zniszczoną ul. Postępu…

– Wiem, jak ważna jest to budowa. Jeżeli węzeł Lesznowola będzie, a nie będzie zrobionego do niego dojazdu, to gmina Lesznowola zostanie rozjechana przez mieszkańców Piaseczna, bo wszyscy będą chcieli dotrzeć do węzła Zamienie – podkreślał w swojej wypowiedzi, Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński.

– Dzisiaj stoimy pod ścianą, od dwóch lat czekamy na rozpatrzenie odwołania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jesteśmy codziennie w kontakcie telefonicznym. Projekt decyzji jest gotowy, ale jest w podpisie. To są informacje, które otrzymujemy od trzech tygodni – dodawała, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

W wariancie pozytywnym, potrzeba jeszcze 18 miesięcy na dokończenie projektowania nowej drogi 721 bis…

– Uzyskanie pozytywnej decyzji GDOŚ-iu w najbliższym czasie, spowoduje, że potrzebne nam będzie jeszcze 1,5 roku na dokończenie projektu i złożenie materiałów o wydanie decyzji ZRID. Mówimy o przełomie roku 2022/2023. Jeżeli chodzi o prace projektowe, to finansowanie mamy zabezpieczone. Natomiast nie mamy zabezpieczonego finansowania, jeśli chodzi o realizacje inwestycji. Inwestycja jest wpisana na lata przyszłe, bo nie mamy jeszcze wydanej decyzji ZRID – mówił podczas posiedzenie komisji strategii, Tomasz Lewandowski, Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

– Jeżeli decyzja będzie negatywna, to procedurę należy rozpocząć od początku – dodawała, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Wkrótce powinniśmy poznać ostateczną decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odwołanie, które zostało złożone w czerwcu 2018 roku. Od tej decyzji zależy, jak bardzo będzie opóźniona budowa strategicznej dla gminy Lesznowola – trasy 721 bis…

W 2016 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola odbyły się konsultacje społeczne w sprawie przebiegu nowej trasy 721 bis. Zainteresowanie było ogromne.

Tytułowa fotografia: Magdalena Mika-Kosior

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *