AktualnościLesznowolaNa luzie

Protest mieszkańców Marysina do Rady Gminy Lesznowola

Protest mieszkańców Marysina do Rady Gminy Lesznowola ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębów Marysin i Wólka Kosowska.

Jako mieszkańcy Marysina wnosimy protest przeciwko uchwalonemu w/w mpzp, gdyż znacząco i negatywnie, wpłynie to na nasze dotychczasowe życie w Sołectwie Marysin. Zmiana terenów UM na UP zaburzy dotychczasowy porządek w Sołectwie. Zwiększony poziom hałasu z pobliskich terenów UP, nasilenie ruchu samochodów dostawczych i TIR-ów znacząco obniży komfort życia na pobliskich terenach w Marysinie (np. wzrost zanieczyszczenia powietrza). Przekształcenie omawianego terenu, znacząco wpłynie na oddziaływanie środowiska. Na terenach mają schronienie tak rzadkie gatunki ptaków, jak kruki i sójki, nie mówiąc o innej faunie zamieszkującej teren Marysina i pobliskie.

Wpis dotyczący ustalenia 3 m pasa wysokiej zieleni nie spełnia oczekiwań mieszkańców , gdyż nie stanowi absolutnie żadnego odizolowania od ewentualnych przemysłowych inwestycji.

Mając doświadczenie z magazynami Wólki Kosowskiej i co za tym idzie ogromną ilością śmieci, nie zgadzamy się, aby dotąd spokojna miejscowość – Marysin, przekształciła się w wysypisko śmieci (obiekty nie stosują się do zagospodarowania odpadami komunalnymi, a Gmina nie radzi sobie z egzekwowaniem porządku na posesjach magazynów Wólki Kosowskiej). Cały czas tereny graniczne Marysina są zarzucane stertami śmieci z pobliskich magazynów (zresztą, chyba Władze Gminy zdają sobie z tego sprawę, sadząc po interwencjach sprzątających m.in. ulicę Zdrowotną). Za takim brakiem przestrzegania higieny środowiska idą wzmożone ilości szczurów, doskonale radzące sobie w takim krajobrazie.

Zwiększony ruch samochodowy (co nie jest, tak bardzo odczuwalne przy zabudowie jednorodzinnej) w wypadku terenów UP, znacząco obniży poziom bezpieczeństwa. Dopiero, co wyremontowana ulica Zdrowotna, nie jest drogą dla samochodów z ciężkim tonażem, a nawierzchnia ulegnie znacznemu zdewastowaniu.

Wartość działek graniczących z terenami  UP, znacząco spadnie, a istniejąca zabudowa pobliskich ulic (m.in. ulicy Zdrowotnej i Akwarelowej), straci na swojej atrakcyjności bytowania. Dotąd spokojne i ciche tereny, staną się zapleczem usług przemysłowych, terenów rozrastającej się, nie ukrywamy w złym kierunku – Wólki Kosowskiej.

Mieszkańcy żyją tu od pokoleń, a także napływowa ludność nie zgadzają się w taką ingerencję w mpzp dotyczącego obrębu Marysin, co wykazali składając – 102 uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z dalszych decyzji podjętych przez Panią Wójt, głos mieszkańców Marysina w żaden sposób nie jest brany pod uwagę i czujemy się lekceważeni przez osoby decyzyjne w Gminie Lesznowola (czytaj Panią Wójt – Marię Jolantę Batycka-Wąsik).

Oczekujemy ustosunkowania się do naszego protestu – napisali w swoim liście protestacyjnym do Rady Gminy Lesznowola, w sprawie uchwalenie mpzp dla części Marysina i Wólki Kosowskiej, mieszkańcy Marysina.

Na majowej sesji Rady Gminy Lesznowola do projektu uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Marysina i Wólki Kosowskiej, odnieśli się: Anna Lasek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola (Koalicja Obywatelska) i Jerzy Wiśniewski, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Komitet M. J. Batyckiej-Wąsik.

– Proszę Państwa po to nas wybrano, po to jesteśmy radnymi, żeby podejmować i proste i trudne sprawy. Nie możemy bez przerwy tylko pochylać się nad wnioskami poszczególnych mieszkańców. Głównie jest to dobro całe, dobro gminy. Jeżeli będziemy, w taki sposób uchwalać plany przestrzenne, to do naszej gminy, nigdy nie będą wpływały poważne pieniądze. Miesiącami mamy uchwalać. Mało tego miesiącami, latami uchwalamy te plany… Ponieważ jeden Pan Kowalski, który ma własne partykularne jakieś interesy, czy nawet grupka trzech, czterech mieszkańców i my mamy ten plan przekładać, odsuwać w nieskończoność? Każde uchwalenie planu, to za tym kryją się pieniądze. Pieniądze, których nam brakuje… – odpowiadał, Jerzy Wiśniewski, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej.

– Chcę tylko dodać do słów Pana Jerzego Wiśniewskiego, że pięć minut przed sesją rozmawiałam z Panią Sołtys Marysina, może to pomoże podjąć decyzję. W każdym razie z tego, co się zorientowałam, wszystkie najważniejsze uwagi dla mieszkańców Marysina, zostały uwzględnione w tym planie. Więc nie wiem, czy jest sens przesuwania uchwalenia tego planu – argumentowała na podstawie jednej rozmowy z Sołtys Kamolą, Anna Lasek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola.

Niestety mimo, że radny Łukasz Grochala, apelował na majowej sesji Rady Gminy Lesznowola, o więcej czas na przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Marysina: „ Proszę o zastanowienie się nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Marysin i Wólka Kosowska, czyli pkt. D i pkt. E programu sesji Rady Gminy Lesznowola. Po komisjach, które pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał, miałem telefony od mieszkańców, zarówno do tego jednego, jak i drugiego planu, żeby na czas epidemii koronawirusa i braku dostępu mieszkańców do obrad sesji, wstrzymać się od decyzji, o miesiąc lub dwa – apelował do Rady Gminy Lesznowola, Łukasz Grochala.

 Ostatecznie uchwała zyskała przychylność Rady Gminy Lesznowola, ale głosy były wyjątkowo podzielone, za głosowało: 12 radnych (Konrad Borowski, Justyna Gawęda, Krzysztof Klimaszewski, Bożenna Korlak, Grzegorz Kwiatkowski, Anna Lasek, Magdalena Łyszcz, Izabela Małek, Bożena Obłucka, Mariusz Socha, Dorota Vasilopoulou i Jerzy Wiśniewski), przeciw: 6 radnych (Małgorzata Bobrowska, Tomasz Filipowicz, Grzegorz Gonsowski, Łukasz Grochala, Krzysztof Łupiński, Piotr Osiński, a odgłosu wstrzymało się: 3 radnych (Anita Cydzik-Kochanowska, Marta Maciejak i Bartłomiej Soszyński).

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *