AktualnościLesznowolaNa luzie

Projekt rehabilitacja

Na X sesji Rady Gminy Lesznowola, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą – „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola na lata 2019-2023”. Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Lesznowola do zabiegów rehabilitacyjnych oraz poprawa jakości życia osób, które mają problemy z poruszaniem się, poprzez przywracanie im sprawności ruchowej. Roczny koszt programu na wynieść do 250 tys. zł.

Pierwszy kontrakt na rehabilitację w gminie Lesznowola

W 2002 roku Niepublicznemu Zakładowi Opieki Salus udało się pozyskać pierwszy kontrakt na rehabilitację. Salus był pierwszą i jedyną placówką na południe od Warszawy, która miała kontrakt na rehabilitację. Przez wiele lat rehabilitacja była prowadzona w Ośrodku Zdrowia w Mrokowie.

– Działaliśmy tam w bardzo trudnych warunkach. Dlatego kilka lat temu podjęłam decyzję o budowie nowego budynku. Celem jego istnienia, jest przede wszystkim rozwijanie rehabilitacji. Dla mieszkańców są dostępne gabinety specjalistów, pracownia USG i masaże. Chcemy też edukować mieszkańców w zakresie aktywności fizycznej. Te działania są absolutnie niezbędne, żebyśmy w dzisiejszych czasach mogli funkcjonować w zdrowiu – mówiła Elżbieta Rosiek, właścicielka firmy SALUS, lekarz specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej.

Dzięki nowemu budynkowi – SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej, który został zbudowany na ul. Górskiego 15 w Mrokowie, znacząco poprawił się standard obsługi pacjenta. W budynku Ośrodka Zdrowia w Mrokowie rehabilitacja działała na bazie jednego gabinetu. Było to jakieś 30m2 powierzchni. Pacjenci tak naprawdę zahaczali o siebie podczas wykonywania kolejnych ćwiczeń. Stąd powstał pomysł na stworzenie nowoczesnego centrum rehabilitacyjnego, które jest zaledwie oddalone o dwieście metrów od budynku przychodni w Mrokowie.

Malejące nakłady na rehabilitację

Na spotkaniu informacyjnym z panią Elżbietą Rosiek, właścicielką firmy SALUS, które odbyło się w OSP Mroków, dowiedzieliśmy się o malejących nakłady finansowych na rehabilitację.

– Polityka zdrowotna państwa idzie w takim kierunku, że środki finansowe na rehabilitację spadają… W postępowaniu konkursowym w 2017 roku środki finansowe zostały zmniejszone na terenie powiatu piaseczyńskiego, aż o 40%! Niestety nie idziemy w kierunku rozwoju rehabilitacji… Co jest bardzo trudne do zrozumienia, bo mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo, a do tego wielu z nas prowadzi siedzący tryb życia. Dlatego w rehabilitację państwo polskie, powinno inwestować… – podkreślała na spotkaniu, Elżbieta Rosiek.

Niestety spadki nadkładów na rehabilitację finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, powodują, że pacjenci muszą czekać w kolejkach nawet do pół roku na rehabilitację leczniczą.

– Nasi pacjenci denerwują się, jak słyszą, jak długa jest kolejka do funduszowej rehabilitacji… Aktualnie termin pt. pilny, to jest styczeń 2020 roku! Wobec tego zostawiamy pacjenta np. po złamaniu kończyny bez możliwości usprawnienia. Czyli nie dajemy mu szansy, możliwości na pełne wyleczenia złamania. Niestety nic, nie jestem, wstanie z tym zrobić… – mówiła, Elżbieta Rosiek.

Gminny program

Wobec tej trudnej sytuacji z inicjatywą uchwałodawczą wyszła gmina Lesznowola, która opracowała program polityki zdrowotnej dotyczący rehabilitacji pod nazwą: „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola”.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Lesznowola do zabiegów rehabilitacyjnych oraz poprawa jakości życia osób, które mają problemy z poruszaniem się, poprzez przywracanie im sprawności ruchowej. Programem zdrowotnym mają zostać objęci mieszkańcy gminy Lesznowola, którzy ze względu na stan zdrowia będą wymagali rehabilitacji. Podstawą będzie odpowiednie skierowanie od lekarza. Do udziału w programie może być zakwalifikowany pacjent, który jest mieszkańcem gminy Lesznowola, jest pełnoletni i posiada odpowiednie skierowanie od lekarza. Programem będą objęte choroby układu mięśniowo-szkieletowego oraz choroby układu nerwowego, a także wrodzone wady i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego, urazy. Z programu dana osoba będzie mogła skorzystać nie więcej niż dwa razy w roku.

Każdy z zakwalifikowanych pacjentów w zależności od problemu zdrowotnego uzyska 10-dniowy cykl zabiegów składających się do trzech zabiegów fizjoterapii oraz z edukacji zdrowotnej pacjentów. Pacjenci będą mogli korzystać ze świadczeń w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych przez 7 godzin dziennie, zawartych pomiędzy godzinami 8:00-18:00.

Gminny program ma być uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych dostępnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szacunkowy koszt uwzględniający 10-dniowy cykl zabiegów składających się z kinezyterapii i zabiegów fizykoterapeutycznych oraz kwalifikujący pacjentów do zabiegów wyniesie ok. 200 zł na jednego pacjenta w przypadku rehabilitacji ambulatoryjnej, oraz 250 zł w przypadku rehabilitacji domowej. Roczny koszt programu ma wynieść do 250 tys. zł. Program w całości będzie finansowany z budżetu gminy Lesznowola.

Samorządowe programy zdrowotne, jest ich mało…

W Polsce tylko około 30% samorządów terytorialnych aktywnie wykonuje programy zdrowotne i profilaktyczne. Średnio przeznaczające na ten cel około 2% rocznego budżetu. Gmina Lesznowola na swój program polityki zdrowotnej pod nazwą – „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola na lata 2019-2023”, zamierza przeznaczyć do 250 tys. zł rocznie, co daje nakłady rzędu około 0,1%.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *