AktualnościLesznowolaNa luzie

Popłynął szeroki strumień pieniędzy, mimo że ulica jest Wąska…

Ulica Wąska w Woli Mrokowskiej, to ulubiony temat rozmów mieszkańców i Koalicji Obywatelskiej koła Lesznowola. Pod koniec października 2021 roku, rząd RP ogłosił wyniki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Z rządowego programu – Polski Ład do samorządów powiatu piaseczyńskiego trafiło ponad 36,1 mln zł środków na inwestycje w infrastrukturę oświatową, wodno-kanalizacyjną, budowę drogi, czy ścieżek rowerowych. Dość nieoczekiwanie z gminy Lesznowola wybrano propozycje budowy ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej.

– W ramach Rządowego Programu Polski Ład, Gmina Lesznowola zgłosiła cztery inwestycje drogowe, dla których posiada ZRID: budowę ulic Poprzecznej (Lesznowola), Sadowej (Nowa Iwiczna) i Wąskiej (Wola Mrokowska), oraz rozbudowę ulicy Kieleckiej (Stara Iwiczna). Do dofinansowania zakwalifikowano wniosek na budowę ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej. Jest to droga, która posiada prawomocne pozwolenie na budowę oraz pełne uzbrojenie (wodociąg, kanalizacja, gaz, elektryka), więc inwestycja będzie mogła być zrealizowana po otrzymaniu dofinansowania – tak decyzję o wyborze ulicy, tłumaczył Urząd Gminy Lesznowola, w podobnym tonie wypowiadał się na kwietniowej sesji Mirosław Wilusz, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

Sprawie pikanterii dodaje informacja, że na ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej, mieszka radny Piotr Józef Osiński. Na ten fakt, zaczęli zwracać uwagę mieszkańcy Woli Mrokowskiej, jak i lesznowolskie koło Koalicji Obywatelskiej. W dniu 26 października 2021 roku, klub Koalicji Obywatelskiej Lesznowola kieruje do Wójta Gminy Lesznowola interpelację dotyczącą inwestycji drogowych w gminie Lesznowola.

– W związku z wieloma zapytaniami przesłanymi przez mieszkańców zwracamy się z interpelacją dotyczącą inwestycji drogowych planowanych na terenie gminy Lesznowola, które dostały zezwolenie na realizację inwestycji drogowych – ZRiD.

W związku z powyższym zwracamy się o:

1. przedstawienie listy inwestycji drogowych na terenie naszej gminy, które otrzymały zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz o podanie terminu wydania takiego zezwolenia;

2. podanie listy inwestycji drogowych, dla których Urząd wystąpił o wydanie ZRiDu, ale jeszcze nie otrzymał takiego zezwolenia, wraz z uzasadnieniem, oraz;

3. przedstawienie listy dróg, które są w trakcie projektowania.

W imieniu Urzędu Gminy Lesznowola, odpowiedzi udzielił wicewójt Mirosław Wilusz, w dniu 9 listopada 2021 roku.

– W odpowiedzi na Pani interpelację (w imieniu koła podpisała się Przewodnicząca Komisji Gospodarczej – Marta Maciejak), w sprawie inwestycji drogowych planowanych na terenie Gminy Lesznowola w załączeniu przesyłam zestawienie inwestycji drogowych, na które uzyskaliśmy decyzję ZRID, zestawienie inwestycji, na które zostały złożone wnioski o wydanie decyzji ZRID oraz listę dróg dla których projekty są w trakcie przygotowania – informował Mirosław Wilusz.

Wśród 41 inwestycji, dla których gmina Lesznowola uzyskała decyzję ZRiD, znajduje się jedna bardzo ciekawa pozycji, pod numerem: 38. Wola Mrokowska. Budowa drogi gminnej – ulicy Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej. W dniu 29 grudnia 2020 roku, ta inwestycja otrzymuje decyzję ZRID NR 29/2020. Jest to o tyle istotna informacja, że proces składania wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład rozpoczęto w dniu 2 lipca 2021 roku i zakończono 15 sierpnia 2021 roku… Pozostaje pytanie, na które, po prostu do dzisiaj brakuje odpowiedzi: Czemu pominięto inwestycje w ulicę Graniczną i jej nie zgłoszono do realizacji w ramach programu? A wybrano ulicę Wąską, z zaledwie kilkoma domami i placem zabaw dla najmłodszych?

Gmina Lesznowola otrzymała 3,8 mln zł dotacji na budowę ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej, w ramach programu Polski Ład. W budżecie gminy, zabezpieczono dodatkowe 200 tys. zł, które miało być przeznaczone na dokumentację projektową. Jeszcze w 2021 roku liczono, za całość inwestycji w ulicę Wąską zamknie się w kwocie – 4 mln zł. Jednak czar prysł dość szybko… W dniu 27 kwietnia 2022 roku otworzono oferty na budowę ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej. Zostały złożone trzy oferty, przy czym najtańsza opiewała na kwotę – 5 867 100,00 zł brutto i została złożona przez firmę FAL-BRUK Sp. z o.o. Do planowanego kosztorysu, zatem zabrakło – 1 867 100,00 zł. Żeby nie stracić rządowych dotacji, w trybie pilnym i nagłym zostaje zwołana Nadzwyczajna Komisji Polityki Gospodarczej. Wśród kilku autopoprawek do budżetu roku 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022-2034, pojawia się ta zakładająca dodatkowe środki finansowe na budowę ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej. Niestety obrady komisji, w trakcie sesji Rady Gminy Lesznowola, były utajnione, zresztą nikogo to już nie dziwi. Na szczęście sesja była dostępna dla mieszkańców, a także prasy.

Podczas procedowania noweli uchwały budżetowej 2022 z wnioskiem formalnym zgłasza się wiceprzewodnicząca Anna Lasek (KO), która proponuje wyłączenie autopoprawki do budżetu na rok 2022 dotyczącej zadania pn. Wola Mrokowska budowa ulicy Wąskiej. Rozpoczyna się dyskusja, w której radny Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik argumentują, że warto dorzucić pieniądze, bo 60% inwestycji pokrywa rząd RP, a udział gminy to 40%. Z kolei radni Koalicji Obywatelskiej dostrzegają możliwość uzyskania oszczędności z tytułu braku tej inwestycji. Tę sprawę podnosi przewodnicząca Marta Maciejak (KO), która na szybko wyliczyła, że odejście od projektu, pozwoli zaoszczędzić brakującą kwotę, która trzeba dorzucić do najtańszej oferty złożonej w przetargu, czyli firmy FAL-BRUK. Dochodzi do głosowania autopoprawki zgłoszonej przez wiceprzewodniczącą Annę Lasek: za odrzuceniem jest całe lesznowolskie koło Koalicji Obywatelskiej: Anna Lasek, Marta Maciejak, Anita Kochanowska-Cydzik, Izabela Małek, Dorota Vasilopoulou i Grzegorz Gonsowski, reszta radnych, w tym Piotr Józef Osiński jest przeciw odrzuceniu autopoprawki zwiększającej finansowanie budowy ulicy Wąskiej, jedynie Grzegorz Kwiatkowski wstrzymuje się od głosu.

Po blisko roku sporów i gorących rozmów o potrzebie budowy ulicy Wąskiej, dowiedzieliśmy się, że ulica, na której raptem jest kilka domów, będzie kosztować lesznowolskiego podatnika dodatkowe pieniądze i to w niebagatelne kwocie – 1 867 100,00 zł! Co przy wcześniejszych nakładach – 200 tys. zł, daje ponad 2 mln zł dopłaty z budżetu gminy. Dokonaliśmy również odkrycia, że Koalicja Obywatelska, po czterech latach wspólnych rządów z Wójt Batycką-Wąsik może być w opozycji. Dowiedzieliśmy się także, że można być sędzią we własnej sprawie. A tymczasem pamiętamy łacińską maksymę: Nemo iudex in causa sua (z łac. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie). To oczywiście podstawowy warunek zachowania bezstronności. Tej jednak nie zachował radny Osiński, bo nie wstrzymał się od głosu, jak radny Grzegorz Kwiatkowski, tylko głosował za dołożeniem – 1 867 100,00 zł do budowy ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej… Na której po prostu mieszka. W związku z tym wszystkim, popłynął szeroki strumień pieniędzy, mimo że ulica jest Wąska…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *