AktualnościLesznowolaNa luzie

Parkowy ping-pong

Temat tzw. Parku Zamienie powrócił w ciągu ostatnich kilku dni i to ze zdwojoną siłą… Wszystko za sprawą Urzędu Gminy Lesznowola, który poinformował w swoim zawiadomieniu o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków, wymienionych kart adresowych następujących zabytków dawnego zespołu dworsko-parkowego w Zamieniu: budynku technicznego (stacja Trafo), budynku technicznego (hydrofornia), budynku tzw. Spichlerza, budynku mieszkalnego i alei dawnego majątku Zamienie. A co z parkiem, który obiecywała gmina Lesznowola w 2019 roku? Co z ochroną konserwatorską całego tzw. Parku Zamienie?

Zakładowy park

Na VI sesji Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 roku podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 22/3, położonej w obrębie Zakłady Zamienie. Działka, którą za 20 tys. zł zamierzała kupić gmina Lesznowola, ma powierzchnię 6000 m kw., i jest położona między ulicą Zakładową i Waniliową. Na tym terenie jest zabytkowym spichlerz, a także dwa piękne stawy, które wymagają uprzątnięcia. Zresztą jak całość ww. terenu… Udało się wynegocjować cenę 20 tysięcy złotych plus VAT. Myślę, że jest to bardzo ważna sprawa dla społeczności lokalnej Zamienia. Teren ten będzie stanowił własność gminy i gmina będzie miała prawo do zarządzania tym obszarem – podkreślała w swojej wypowiedzi na sesji Rady Gminy Lesznowola, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Mimo wielu zapewnień, obietnic, nawet podjęcia uchwały, gmina nie pozyskała gruntu od dewelopera…

– Warto podkreślić, iż Rada Gminy Lesznowola w roku 2019 podjęła uchwałę Nr 63/VI/2019 o zakupie gruntu od właściciela tegoż obszaru (przy. Red. dewelopera) o powierzchni 0,6078 ha w celu stworzenia dla lokalnej społeczności otwartego terenu zielonego. Z uwagi na fakt, iż grunt ten położony jest na terenie objętym obecnie postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz o wpis do Rejestru Zabytków, nie ma możliwości prawnych, aby wykonać uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 63/VI/2019 z dnia 19 marca 2019 r. Po zakończeniu tych postępowań zostaną podjęte rozmowy z właścicielem terenu w sprawie realizacji ww. uchwały Rady Gminy – informuje mieszkańców Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w biuletynie informacyjnym gminy Lesznowola.

Odrębne zdanie w sprawie zbycia nieruchomości wyraził Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków: „Z uwagi na fakt, iż ww. nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków zgoda Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sprzedaż nieruchomości nie jest wymagana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ograniczeń dotyczących sprzedaży nieruchomości nie wprowadza także procedura ujęcia nieruchomości w wojewódzkiej ewidencji zabytków”.

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze… Bo jedno to zakup nieruchomości pod park w kwocie – 20 tys. zł plus VAT, a drugie to budowa parku z prawdziwego zdarzenia. Pionierem w budowie parków kieszonkowych do 0,4 ha gruntu jest miasto Białystok, które z powodzeniem realizuje ideę tzw. parków kieszonkowych. Koszt budowy jednego wynosi 223 tys. zł. Z kolei Gdynia zdecydowała się na realizację projektu pn. Gdyńskie Kieszonki Obywatelskie. Jest to tegoroczny projekt sieci parków kieszonkowych, zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego z 2019 roku. Powierzchnie kieszonkowych parków są niewielkie od 400 m kw. do 3040 m kw. Ale łącznie stanowią około 6000 m kw., czyli tyle, ile miał wynosić pozyskany grunt od dewelopera pod gminny park. Łącznie gdyńska inwestycja w zieleń ma wynieść niemal 630 tys. zł. Także trzeba byłoby się liczyć z tym, że Urząd Gminy Lesznowola na realizację tzw. Parku Zakładowego w Zamieniu musiałby zapłacić kwotę od 600 do 700 tys. zł. Przy obecnych finansach publicznych, mało realne…

Jaka infrastruktura za 600 tys. zł?

Zielone ekrany akustyczne, rabaty, ozdobne rośliny, parkowe alejki, komplet mebli piknikowych, mała infrastruktura parkowa: latarnie, ławki, ławki z przewijakiem, plac zabaw dla dzieci, boiska do gry dla dzieci i młodzieży, dla starszych: szachy i miejsce do gry w bulę. Na pewno w proces tworzenia parku warto by było zaangażować mieszkańców Zamienia. W ramach przyszłych konsultacji społecznych mogliby wyrazić swoje opinie dotyczące zagospodarowania terenu parku, którego realizację w 2019 roku, obiecywała gmina Lesznowola… Po dwóch latach, mieszkańcom nadal pozostaje korzystanie z tzw. Parku Zamienie.

Co z ochroną konserwatorską całego Parku?

Mieszkańcy nadal walczą o objęcie całości terenów – „Zakłady Zamienie”, ochroną konserwatorską, o czym informuje Robert Tyszek ze Stowarzyszenia Mieszkańców Nowego Zamienia: „Według informacji otrzymanych dzisiaj bezpośrednio od konserwatora zabytków żadne decyzje Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie parku w Zamieniu nie zapadły. Karty ewidencyjne dla poszczególnych obiektów funkcjonują już od początku działań w tej sprawie, te obiekty po poprzednim zaskarżeniu dewelopera zostały wpisane po raz kolejny do ewidencji – co właśnie potwierdza konieczność ich ochrony i w żaden sposób nie przesądza o ochronie całego parku. Postępowania w sprawie wpisania zarówno do ewidencji jak i rejestru całego terenu są cały czas w toku”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *